Weer minder sinaasappelen geraamd in Florida

Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw heeft onlangs een nieuwe prognose gepubliceerd voor het sinaasappelseizoen 2017-2018 in Florida. De oogst wordt geraamd op 45 miljoen dozen, waarmee de prognose van januari met 1 miljoen omlaag is bijgesteld. Ten opzichte van het seizoen van vorig jaar zal dit jaar de oogst met 35% afnemen. De prognose gaat uit van 19,0 miljoen dozen aan vroege, middelvroege en Navel-sinaasappelen en 26 miljoen dozen aan Valencia-sinaasappelen. In de afgelopen tien seizoenen was er elk jaar sprake van een prognose in februari, die gemiddeld met 5% afweek van het uiteindelijke volume. Bij vier seizoenen werd in februari een hoger volume geraamd en bij zes seizoenen een lager volume. De verschillen tussen de prognose en het uiteindelijke volume variëren van 16% minder tot 10% meer.


Ontwikkeling van de sinaasappelteelt in Florida van 2012 tot 2018. Bron: FreshPlaza

19 miljoen dozen aan niet-Valencia-sinaasappelen
De prognose voor sinaasappelen die niet tot de Valencia's behoren, blijft staan op 19,0 miljoen dozen. Tijdens een onderzoek op 29 en 30 januari bleek dat 97% van alle niet-Valencia-sinaasappelen is geoogst met uitsluiting van de Navel-sinaasappelen. De opbrengst voor tot 1 februari werd geraamd op 18,6 miljoen dozen, met inbegrip van fruit dat niet is gecertificeerd. De prognose voor Navel-sinaasappelen bleef staan op 500.000 dozen.

26,0 miljoen dozen aan Valencia-sinaasappelen
De prognose voor de Valencia-oogst is met 1,0 miljoen dozen omlaag bijgesteld naar 26,0 miljoen dozen. De maten van het fruit zitten op dit moment onder het gemiddelde. Ook bij de uiteindelijke oogst zullen de maten waarschijnlijk kleiner uitvallen. De mate van fruituitval ligt boven het gemiddelde en zal ook bij de oogst boven het gemiddelde liggen. 

4,65 miljoen dozen aan grapefruit 
De prognose voor de grapefruit-oogst blijft staan op 4,65 miljoen dozen. Er wordt nog steeds uitgegaan van een oogst aan witte grapefruit van 850.000 dozen. Ook de oogst van rode grapefruit wordt nog steeds geraamd op 3,8 miljoen dozen. Qua fruitmaten en uitval zitten zowel witte als rode grapefruit boven het gemiddelde. Bij het onderzoek van 29 en 30 januari was 62% van de witte en 71% van de rode grapefruit geoogst.

860.000 dozen mandarijnen en tangelo's
De prognose voor mandarijnen en tangelo's blijft staan op 860.000 dozen. Als er inderdaad van deze oogstraming sprake gaat zijn, zal dit betekenen dat de oogst met 47% is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Bij de raming is uitgegaan van alle gecertificeerde mandarijn- en tangelo-rassen.

Klik hier voor het verslag van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw.


Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018