Nieuw bewijs Citrus Black Spot opnieuw onderzocht

Plantendeskundigen van de EFSA hebben een onderzoek, waarin wordt beweerd dat de ziekteverwekker die citrus black spot veroorzaakt aanwezig is in Europa, opnieuw beoordeeld. Phyllosticta citricarpa staat op de lijst quarantaineziekten van de EU en de ziekte is niet eerder op Europees grondgebied vastgesteld. 

De schrijvers van het rapport gaven aan de schimmel in particuliere tuinen in Portugal, Malta en Italië te hebben aangetroffen maar voegden er aan toe dat er op deze locaties geen bewijs gevonden werd van de ziekte. 

Hoewel de schrijvers moderne moleculaire technieken voor het aantonen van schimmels hebben gebruikt, stelde het EFSA een aantal tekortkomingen in het onderzoek vast: 

Uit de gebruikte methodologie is niet op te maken op basis waarvan de proeflocaties werden gekozen en hoe de monsters werden verzameld. De manier waarop de monsters genomen werden, was niet consistent noch statistisch onderbouwd. Er wordt bovendien niet uitgelegd hoe de CBS-onderzoeken werden verricht. Zonder onderbouwd onderzoek is er dan ook weinig draagvlak voor de conclusie dat Phyllosticta citricarpa niet tot het ontstaan van de ziekte heeft geleid. 

De onderzoeken door landelijke fytosanitaire organisaties die na verschijning van het rapport werden uitgevoerd, hebben de bevindingen niet kunnen bevestigen. De komende seizoenen zullen er monsters genomen blijven worden. 


Voor meer informatie:
European Food Saftey Authority
EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018