Efficiëntere logistiek verhoogt verdienvermogen foodbedrijven

Uit onderzoek is gebleken dat 44% van de palletruimte in koeltransport onbenut is. Met het project 'Smart Logistics' wordt onderzocht hoe logistieke data in de AGF-sector beveiligd uitgewisseld kan worden. Als de data van logistieke stromen wordt gecentraliseerd, zal dit het verdienvermogen vergroten en uiteindelijk ook zorgen voor meer werkgelegenheid. Bovendien levert dit een positieve bijdrage aan het imago van regio Rotterdam als logistieke dienstverlener en foodleverancier. In het kader van de Road Map Next Economy en het daaruit voortvloeiende innovatieprogramma World Food Park, is het project Smart Logistics gestart.

44% Palletruimte onbenut
Het feit dat 44% van de palletruimte in koeltransport onbenut is, biedt kansen om de verdiencapaciteit te vergroten. Uit het onderzoek blijkt ook dat er meer kansen liggen, zoals het delen van data over bijvoorbeeld volumes en transport. Daarnaast biedt het aantrekken van collectief kapitaal een lagere rente en kan er daardoor meer worden geïnvesteerd.

Bedrijven wisselen data uit
"Binnen het project Smart Logistics zijn we begonnen met het inventariseren van draagvlak. Bedrijven als ABC Logistics, Driscoll's, The Greenery en Snijpunt hebben hun logistieke data uit het verleden beschikbaar gesteld voor een simulatie. Deze versleutelde data vergelijken we met elkaar om te onderzoeken hoe samenwerking tussen partijen had kunnen leiden tot efficiënter vervoer van ladingen. Eén van de bedrijven die we hebben gesproken heeft zelfs gezegd: 'Soms rijd ik echt achter mijn concurrent aan. Als ik mijn laadbak erachter hang, hebben we veel minder CO2-uitstoot en vervoerskosten.' Daarnaast bekijken we ook of er optimalisatie mogelijk is in hun eigen data. Dit bieden we als extra service aan," vertelt Sharon Janmaat, projectmanager bij Rotterdam Food Cluster.

Kostenbesparing, betere dienstverlening en minder CO2 uitstoot
Voor de bedrijven is het interessant om hun logistiek efficiënter te laten verlopen vanwege kostenbesparing, maar vooral als dienstverlening naar hun klanten. Aan de klanten worden immers de vervoerskosten doorberekend. Duurzaamheid is een derde belangrijke factor die meespeelt bij het efficiënter maken van de logistieke stromen. Bedrijven willen zo weinig mogelijk CO2 uitstoten. De klanten stellen steeds hogere eisen aan het duurzaamheidsprofiel van hun leveranciers. Naast het efficiënt organiseren van de eigen organisatie binnen de regio komen er ook andere ideeën naar boven zoals het efficiënter organiseren van bepaalde regio's in Nederland en Europa.

Hoe kan Smart Logistics inspelen op de Brexit?
Sharon Janmaat legt uit dat het project steeds groter wordt. "Zodra we in gesprek gaan met bedrijven over het slimmer organiseren van hun logistieke stromen, komen er veel ideeën naar boven. Denk bijvoorbeeld aan de Brexit. Het VK is onze tweede exportregio en daarom ook een belangrijke regio om bij stil te staan. Hoe kunnen we anticiperen op de geopolitieke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de vraag naar producten vanaf het vaste land? Wat betekent het als het VK in de toekomst minder gemakkelijk gebruik kan maken van arbeidsmigratie of als het onaantrekkelijker wordt om als arbeidsmigrant aan de slag te gaan in het VK?"

Deze vragen wil Sharon Janmaat graag beantwoord zien door gesprekken aan te gaan met retailers uit het VK. "We onderzoeken op dit moment hoe we zowel fysiek als digitaal de grote retailers uit het VK kunnen beleveren. Naast AGF producten kunnen ladingen worden aangevuld met andere producten die het VK van het vaste land haalt. Waar Nederland 1,9 miljard aan groenten, fruit en bloemen exporteert naar het VK, exporteren we bijvoorbeeld ook 1,2 miljard euro aan verwerkte voedingsmiddelen, 0,4 miljard euro aan uitgangsmaterialen (zaden e.d.) en 0,2 miljard euro aan zuivel naar het VK. Data brengen we digitaal bij elkaar en de ladingen voegen we fysiek op één plek samen. Hierbij kunnen we toegevoegde waarde activiteiten bieden, zoals het verpakken, sorteren, verwerken en bereiden van producten, die voor retailers in het VK ingewikkelder of duurder zijn om te organiseren. Met één grote retailer uit het VK zijn we inmiddels in gevorderde gesprekken over hoe we die als regio in totaal nog beter kunnen bedienen. Op basis van die inzichten kunnen we zowel de fysieke als de digitale componenten in onze dienstverlening optimaliseren.'

Regio Rotterdam aantrekkelijkste foodhub voor andere regio's
Sharon Janmaat licht toe hoe regio Rotterdam aantrekkelijk kan blijven voor leveranciers en retailers. "Door onze dienstverlening op de wensen van de retailers aan te passen en een duurzame klantrelatie op te bouwen, blijven we als regio een aantrekkelijke klant en kunnen we nieuwe diensten aantrekken. De Rotterdamse regio is op dit moment de sterkste foodhub, maar het is belangrijk om te blijven anticiperen op de ontwikkelingen van andere regio's. Op het moment dat wij bijvoorbeeld de grote retailers uit de UK aan ons kunnen binden, worden we als regio aantrekkelijker om de verbinding aan te leggen met andere regio's in Europa. Zodra de volumes hoger worden, wordt het nog efficiënter en aantrekkelijker voor leveranciers en retailers om aan te sluiten op het centrale netwerk."

Logistieke data levert oefencasussen op voor onderwijs
De versleutelde data uit de simulaties is ook interessant om te gebruiken in het onderwijs. Zo kunnen studenten oefenen met echte logistieke data uit het bedrijfsleven. 'Enerzijds levert dit ons nieuwe inzichten op, anderzijds voor de studenten concrete oefencasussen,' aldus Sharon Janmaat.

Wilt u ook een pilot starten?
Hoe meer bedrijven mee doen aan de simulatie, des te betrouwbaarder is de uitkomst ervan. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar bedrijven die willen aansluiten. Wilt u ook uw verdienvermogen vergroten door kostenbesparing, betere dienstverlening richting klanten en duurzamere transport? Neem contact op met Sharon Janmaat voor meer informatie.

Ook kunt u contact opnemen als u leverancier bent van retailers (of andersoortige klanten) in het VK en u de intensievere dienstverlening aan het VK verder vorm wil geven.

Voor meer informatie:
Rotterdam Food Cluster
Sharon Janmaat

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018