Een duurzamere oplossing?

Bioplastic en biologisch afbreekbare verpakkingen

In de media wordt momenteel veel aandacht geschonken aan plastic verpakkingen en wel op een zeer negatieve manier. Consumenten maken zich steeds grotere zorgen over waar al dit plastic verpakkingsmateriaal naartoe moet en zijn bang dat het onze oceanen vervuilt. Dit roept de vraag op wat er gedaan kan worden aan plastic afval. 

De meest voor de hand liggende oplossing is het verminderen van de hoeveelheid plastic verpakkingsmateriaal. Dit is echter alleen al uit kostenoverwegingen de laatste jaren uitgebreid aangepakt door producenten en retailers. De verpakkingen waar we nu nog mee te maken hebben, zijn zeer specifiek ontworpen voor hun functionaliteit, waarbij niet altijd nagedacht is over de bestemming na gebruik. 

De onderstaande stappen zijn belangrijk bij het vinden van een oplossing:
  1. Vermindering van de hoeveelheid plastic verpakkingsmateriaal waar mogelijk;
  2. Rationalisatie van de polymeren die in verpakkingen worden gebruikt om sorteer- en recyclingprocessen te vereenvoudigen;
  3. Bij het ontwerp van verpakkingen rekening houden met de bestemming van de verpakking na gebruik;
  4. Uitbreiding recycling-infrastructuur, gefinancierd en gesubsidieerd door middel van uitgebreide producentenverantwoordelijkheidsregelingen;
  5. En de betrokkenheid van consumenten vergroten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk verpakkingsmaterialen worden gerecycled. 
Welke rol zouden bioplastic en biologisch afbreekbare verpakkingen hierin kunnen spelen? Moeten we volledig overschakelen op verpakkingen van bioplastic die biologisch afbreekbaar zijn en vervaardigd worden uit hernieuwbare bronnen?

Het antwoord hierop is 'nee'. Er is zeer zeker een rol voor bioplastic weggelegd in de toekomst maar we moeten er wel zeker van zijn dat de LCA (levenscyclusanalyse) van deze materialen beter is dan die van plastic op oliebasis. De oliewinning gaat nog wel even door, dus waarom zouden we de bijproducten hiervan niet gebruiken voor het produceren van plastic?

Wat betreft biologisch afbreekbare verpakkingen is er sprake van een waar 'mijnenveld' van verwarrende berichten en een gebrek aan transparantie. Verpakkingen die thuis veilig gecomposteerd kunnen worden, zijn in theorie een uitkomst maar het is niet eenvoudig om een product te ontwikkelen dat hiervoor geschikt is en tegelijk ook voldoende productbescherming biedt. Veel levensmiddelen moeten beschermd worden tegen zuurstof en vocht en breekbaar materiaal kan deze bescherming niet bieden. Er moet een evenwicht gevonden worden om polymeren te kunnen produceren die hiertoe in staat zijn gedurende de levensduur van een product (wat in veel gevallen vele maanden in een magazijn of winkelschap is) maar die na gebruik ook weer snel afgebroken worden. 

Op deze manier komt men vanzelf op composteerbare verpakkingen die in een industriële afvalverwerkingsfaciliteit worden gecomposteerd. Dit brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee omdat de consument nu een hele nieuwe categorie materialen moet inzamelen. Men kan zich de verwarring voorstellen op het moment dat de ene plastic fles naar de gewone plastic- inzameling mag en de andere gecomposteerd moet worden. 

In sommige gevallen zullen verpakkingen van biopolymeren of biologische afbreekbaar materiaal gunstigere milieu-effecten hebben. Toch moet het gebruik van deze materialen zorgvuldig overwogen worden, het predicaat 'bio' alleen wil niet meteen zeggen dat het product daadwerkelijk beter voor de planeet is. 

Plastic is een fantastisch materiaal en kan bij juist gebruik ons leven een stuk aangenamer maken. Nu is het de perfecte tijd om na te denken over de verschillende alternatieven, of dat nu het ontwerpen met het oog op de levensduur is, dan wel het verbeteren van de recycling-infrastructuur, of het vervangen van de huidige materialen door biologisch afbreekbare of composteerbare materialen. Het antwoord ligt echter niet altijd voor de hand. 

Klik hier voor meer informatie.

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018