Boerenbond:

"Europa kan niet meer doen met minder centen, onze telers ook niet"

Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van de Europese Unie heeft de Belgische Boerenbond een open brief geschreven. Ze steunen daarbij commissievoorzitter Juncker die volgens hen zegt waar het op staat: meer verwachten van Europa zonder het financieel te versterken zal niet lukken. Boerenbond ondersteunt zijn pleidooi om meer bij te dragen aan Europa dan de huidige bijdrage van 1% van het BNI.

"De Europese begroting neemt 1% van het BNI in beslag. Als je weet dat het totale overheidsbeslag ongeveer 50% bedraagt, wordt de Europese miljardenbegroting in perspectief geplaatst. Europa kost de belastingbetaler slechts één kop koffie per dag, zoals Juncker het deze week nog verwoordde. Met dit zeer beperkte budget weet Europa heel wat meerwaarde te creëren. Daarenboven kijkt men bij heel wat nieuwe uitdagingen naar Europa, niet in het minst op het vlak van veiligheid, defensie en migratie.

Bij deze oefening wordt gekeken naar de 'oude' Europese beleidsdomeinen, waaronder landbouw. Het is al te simplistisch om er van uit te gaan dat de extra middelen voor nieuwe uitdagingen gevonden kunnen worden door middelen van bestaande beleidsdomeinen te korten. Er wordt meer dan ooit van de landbouwsector verwacht om mee invulling te geven aan uitdagingen op het vlak van milieu, klimaat, dierenwelzijn en andere, terwijl de voorbije jaren scherp duidelijk geworden is dat ook de economische weerbaarheid van de sector versterkt moet worden. Wat geldt voor de Europese begroting in zijn totaliteit geldt ook voor het landbouwbudget: meer doen met minder is onrealistisch. Wie snoeit in het budget moet snoeien in de ambities.

"Onze telers voelen het al geruime tijd: De hoogste kwaliteit aan de laagste prijs is niet duurzaam, of het nu in de winkel is of via het Europese budget. Nog meer met nog minder is onhaalbaar", zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Voor 35 cent per dag kan het toekomstig GLB verder de garantie bieden op voldoende, veilig, betaalbaar en duurzaam geproduceerd voedsel, in een stabiele marktomgeving waarbinnen de teler ook zijn brood verdient. De verdere verduurzaming van de Europese landbouwsector moet een gezamenlijke inspanning van niet alleen de teler, maar ook van burger en consument zijn", aldus de brief.

Bron: Boerenbond


Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018