Lagere volumes en kleine maten gecompenseerd door hoge kwaliteit

Onvoorspelbaar Zuid-Afrikaanse pruimenseizoen

Het Zuid-Afrikaanse pruimenseizoen laat dit jaar een onvoorspelbaar verloop zien met een onverwachte overlap tussen rassen die normaliter na elkaar geplukt worden en een kleiner volume waardoor pakstations minder te verwerken hebben en de oogst onregelmatig verloopt met lichte pieken. "De uitdaging dit seizoen is het maken van betrouwbare ramingen," begint Chris Swart van Corefruit. "Iedere teler past een andere strategie toe om met de droogte om te gaan, afhankelijk van de regio en de rassen die goed of slecht gedijen in hun teeltgebieden. Dit maakt het zeer moeilijk om te voorspellen wat er nog komen gaat. Om deze reden is de communicatie tussen telers onderling zo belangrijk." Hij merkt op dat klanten in het Verenigd Koninkrijk en de EU veel begrip tonen voor de situatie van de pruimentelers en -exporteurs dit jaar. "Iedereen binnen de sector weet dat dit al het derde droge jaar op rij is."

De volumes zijn gedaald, dat is een ding dat zeker is. Het volume vroege pruimen is in droge gebieden zoals Klein-Karoo als gevolg van de hitte tot wel 15% lager, laat Jan Hoon van Franschhoek Marketing weten, een grote pruimenverpakker en -handelaar in de Boland. Hij verwacht dat de daling dankzij de late pruimen terug zal lopen tot 5%, wat overeenkomt met de raming van Hortgro van eind vorig jaar. 

In de pakstations worden momenteel de rassen Fortune, gele Sunkiss, Lady Red en Souvenir verpakt. 

Als gevolg van het warme, droge seizoen hebben de pruimen een hoog suikergehalte en dat is een uitstekende eigenschap. Iedereen is het erover eens dat de kwaliteit dit jaar zeer goed is. De wind gedurende de eerste helft van het seizoen heeft echter wel haar sporen nagelaten op de pruimenoogst in delen van de Boland. 

Chris Swart omschrijft de smaak en kwaliteit van de Zuid-Afrikaanse pruimen tot dusver als 'zeer goed' en voegt er aan toe dat telers die grote maten weten te combineren met een hoge kwaliteit een zeer goed jaar mogen verwachten. Droogte heeft gevolgen voor de maten, ondanks late start van het seizoen
"De pruimen blijven langer aan de bomen hangen," vertelt Wessel Erasmus, manager van het pakstation van Banhoek Packers in de Boland. Rondom Stellenbosch in de Boland is er nu pas sprake van hitte, wat normaal al eind november al het geval is. 

"Hoewel je doorgaans grotere maten krijgt in een laat seizoen, zijn de maten dit seizoen aan de kleine kant," merkt Jan Hoon op. "Het is een moeilijk jaar maar we hebben voldoende grote maten om aan onze verplichtingen te voldoen."

Telers hebben geprobeerd om het effect van de droogte te minimaliseren door dunnings- en snoeimethoden toe te passen, hetgeen in gebieden die nog over redelijke waterreserves beschikken, zoals Stellenbosch, waar er met Nieuwjaar 10 mm regen viel, succes heeft gehad. De meeste gebieden zien hun waterreserves echter opdrogen en kampen met temperaturen ver boven de dertig graden, waardoor een daling van de maten onontkoombaar is. 

"Een groot deel van het fruit neigt naar B-maten waardoor de vraag naar grotere maten groeit," legt Chris Swart van Corefruit uit. "De vraag is groot vanwege de kleinere beschikbaarheid en deze pruimen verkopen goed, hetgeen een lichtpuntje is dit seizoen. Dit is echter niet gunstiger voor de telers omdat er minder fruit is en de stukprijs niet veel hoger ligt dan die van vorig jaar." 

Het Verenigd Koninkrijk neemt doorgaans de kleine maten Zuid-Afrikaanse pruimen op maar de lagere volumes houden de aanvoer in toom.

Naast de EU en het Verenigd Koninkrijk gaan de Zuid-Afrikaanse pruimen ook naar Rusland en het Midden-Oosten. De laatstgenoemde markt vereist zorgvuldigheid om ervoor te waken dat de prijzen niet kelderen als gevolg van overaanbod. "Er zijn goede afzetmogelijkheden voor pruimen in het Midden-Oosten maar je moet deze markt wel hongerig houden anders storten de prijzen al gauw in."
Voor meer informatie:
Chris Swart
Corefruit
Tel: +27 21 863 6300

Jan Hoon
Franschhoek Marketing
Tel: +27 21 876 3140


Wessel Erasmus
Banhoek Fruit Packers
Tel: +27 21 885 2635

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018