Algemeen directeur Paul Demyttenaere:

"Correct jaar voor de REO Veiling"

Tholen – Dit jaar draaide de REO Veiling in Roeselare met €175 miljoen haar op drie na hoogste omzet ooit en vierde het ook nog eens haar 75-jarig bestaan. Algemeen directeur Paul Demyttenaere blikt terug.

2017 in cijfers
"We hebben een vrij correct jaar gehad. Ten opzichte van vorig jaar, toen de omzet €177 miljoen bedroeg, is de omzet nagenoeg gelijk gebleven. Ditzelfde geldt voor het productvolume. In 2017 verhandelden we 39,5 miljoen verpakkingen; in 2016 was dit een kleine 40 miljoen." 

Drieluik
"We kunnen 2017 in drie delen opsplitsen. De eerste vier maanden profiteerden we van de bar slechte oogsten in Zuid-Europa door het extreme winterweer. Dit opende volop mogelijkheden voor onze wintergroenten, bladgewassen en voor de belichte teelten onder glas. Van mei tot en met augustus zorgden de extreem droge weersomstandigheden voor extra druk op onze tuinbouwbedrijven. Dit werd in West-Vlaanderen nog eens extra bemoeilijkt door het verbod om oppervlaktewater op te pompen om alsnog de teelten door deze droogte te krijgen. In het najaar corrigeerde de natuur zichzelf en zorgde voor een buitenproportionele goede oogst van de meeste bewaarproducten. Aan het einde van het jaar ging de productie dus flink omhoog en dit zette druk op de jaaromzet van de REO Veiling."

Prei als motor
"Prei is goed voor een jaaromzet van €30,7 miljoen en daarmee ons grootste product. Ook tomaat sluit af op een jaaromzet van net geen €30 miljoen. De voorziene productiegroei bij tomaat in het komende seizoen maakt van deze groente stilaan het belangrijkste product van de REO Veiling. Daarna komen aardbeien en zachtfruit, champignons, witlof en serresla. Aardbeien en zachtfruit kennen de voorbije tien jaar een permanente groei en zorgen deels voor de reconversie voor de serreslateelt. Deze trend zet zich ook in 2018 door. Champignons en witlof blijven vrij constant in ons aanbod en zorgen voor de nodige diversificatie. Bij champignons zet de trend naar specialties en biologische productie zich verder door. Opvallend is dat courgette afgelopen jaar in omzet voorbij de teelt van komkommers springt. De sterke afzet van courgettes in het najaar heeft hierbij flink geholpen. Anderzijds was het afgelopen jaar een komkommerjaar om snel te vergeten."


Links: Paul Demyttenaere, rechts: een paar van de belangrijkste producten van de REO Veiling

Frankrijk onze natuurlijke tweede thuismarkt
"De REO Veiling bevindt zich dicht bij de grens tussen Frankrijk en België. De voorbije jaren wordt extra gefocust op deze van nature 2de thuismarkt. Heel wat van onze leden telers hebben vollegrondsgroententeelt net over de grens. Wij proberen deze troef uit te spelen rekening houdend met het chauvinisme eigen aan de Franse consument. Nieuw voor het komende jaar is dat wij ons areaal tomaten uitbreiden met 7 miljoen kg Franse tomaat geteeld in Noord-Frankrijk. Daarnaast werken we verder aan de uitbouw van een lokale tuinbouwcoöperatie in Picardië die straks instaat voor de bevoorrading van de nieuwe vestiging van Del Monte. Deze ontwikkelingen zorgen voor de blijvende verankering op deze essentiële afzetmarkt voor de REO Veiling."

Nood aan winter
"Rekening houdend met de actuele productie aan wintergroenten zien we uit naar een periode van echt winterweer in Europa. Het juiste weer in het juiste seizoen kan soms mirakels doen. Weet trouwens dat zodra de temperatuur iets daalt dit omgekeerd evenredig is met de klokprijzen van de meeste wintergroenten. Dit is uiteindelijk waar telers in deze regio op rekenen."

Voor meer informatie: 
REO Veiling
Oostnieuwkerksesteenweg 101 
8800 Roeselare, België
Tel: +32 (0)51 231 211
Fax: +32 (0)51 231 289

Publicatiedatum :
Auteur:
©


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018