Duitsland blijft grootste exportbestemming Italiaanse peren

De meeste Italiaanse peren worden afgezet op de binnenlandse markt. Na vele jaren van diepe crisis is de afzet onlangs eindelijk toegenomen. Tijdens de laatste campagne (juli 2016 tot juni 2017) kochten Italiaanse gezinnen 403.000 ton aan fruit, oftewel 4% meer dan in het voorgaande seizoen, wat gelijk staat aan een consumptie van 6,6 kg per persoon.

De gemiddelde prijs was 1,74 euro/kg, iets boven de twee vorige oogsten, maar iets lager dan uit het verleden. Zo'n 100.000 ton peren wordt elk jaar uit het buitenland geïmporteerd. In 2016 daalde deze hoeveelheid tot net onder de 90.000 ton oftewel -2% ten opzichte van 2015.

De fruitimport vanuit het zuidelijke halfrond neemt af, terwijl die vanuit andere Europese landen toeneemt. De hoeveelheden uit Zuid-Amerika zijn licht afgenomen, maar vertegenwoordigen nog steeds bijna de helft van het totaal. Perenimport vanuit Argentinië is gedaald tot iets meer dan 21.000 ton, terwijl de import uit Chili en Zuid-Afrika constant bleef (respectievelijk 15.000 en 7.000 ton).


De meeste import vanuit Europa komt uit Spanje. In 2016 was dat bijna 25.000 ton. Nederland, Frankrijk en België komen daarna met hoeveelheden tussen de 7.000 en 2.000 ton. De import uit Portugal is de afgelopen jaren ook iets gedaald door de lagere productie.

Wat de export betreft leverde Italië minder producten door lagere productie. In 2016-2017 exporteerde het slechts 133.000 ton (-13% vergeleken met 2015-2016), vergeleken met een gemiddelde van 150.000 ton in de afgelopen vijf jaar.

Hoewel de Italiaanse perenproductie schijnt te dalen, lijkt het fruit dat bestemd is voor de buitenlandse markt over de middellange periode toe te nemen. De cijfers staan nu op 21% tegen ongeveer 15% 10 tot 15 jaar geleden.

De EU -Italië exporteert naar alle 28 EU-landen- blijft de belangrijkste bestemming, die 93% van het totaal opneemt. Duitsland blijft de voornaamste afnemer met een aandeel van 40%, hoewel er dit jaar minder werd ingekocht. Ook de export naar Frankrijk nam af, met 15%, net als die naar Roemenië en Oostenrijk (beide -7%) en het Verenigd Koninkrijk (-4%).

Zwitserland neemt het grootste deel van de producten af die bestemd zijn voor landen buiten de EU (4%), sinds de exportsancties tegen Rusland. De hoeveelheden die naar de Afrikaanse landen gingen, daalden van 4% in 2015-2016 naar 2% in 2016-2017. Dit was een direct gevolg van de verminderde export naar Libië wegens de politieke instabiliteit daar. De cijfers van de overige belangrijke producenten en de Europese exporteurs zijn anders. Belgische export daalde in 2016-2017 met 9% in vergelijking met het recordseizoen 2015-2016. De gebruikelijke uitwisseling met Nederland blijft en de andere vijf bestemmingen vertegenwoordigen meer dan 55% van het totaal (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Litouwen en Letland). Voor het Russische exportverbod was de Belgische export naar Rusland goed voor meer dan 100.000 ton per jaar, terwijl nu 92% bestemd is voor EU-landen (gemiddeld meer dan 280.000 ton in de afgelopen drie seizoenen). De hoeveelheden die verkocht worden aan Litouwen, Letland en Estland zijn echter de moeite waard. Gaan deze misschien verder oostwaarts? De export naar het Verre Oosten groeit (al bijna 2% van het totaal) dankzij de opening van de Chinese markt.

De export vanuit Nederland in 2016-2017 bedraagt meer dan 300.000 ton, + 6% ten opzichte van het vorige seizoen, wat vergeleken met andere exportlanden een positieve trend weergeeft. Duitsland neemt het meeste af, maar er gaan ook veel producten naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Polen. Terwijl de traditionele Europese bestemmingen sterk vertegenwoordigd blijven, neemt de export naar Oost-Europa ook toe. Bijna 90% van het totaal wordt binnen de EU verkocht, maar de perenexport naar het Verre Oosten neemt ook toe (ongeveer 1% van het totaal in 2016-2017).

De Spaanse export is met 16% gestegen ten opzichte van 2015-2016, wat meer overeenkomt met de recente gemiddelden. 65% wordt verzonden naar Marokko, Italië, Brazilië, Frankrijk en Duitsland. De export naar het Midden-Oosten (Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en Israël) stijgt.

Portugal zag de export dalen met 12% ten opzichte van het seizoen 2015-2016 door de lagere opbrengsten. De belangrijkste afzetmarkt blijft Brazilië, goed voor 40% van het totaal. Kleinere hoeveelheden waren bestemd voor het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018