Citrus Research International werkte vier jaar aan nieuwe aanpak

Zuid-Afrika's antwoord op EU-beleid tegen FCM

De Zuid-Afrikaanse citrussector werkt al ruim vier jaar aan systemen om de Afrikaanse fruitmot te beheersen en bestrijden (FCM), want zoals verwacht zal de EU vanaf 1 januari 2018 FCM als gereguleerde plaag beschouwen. 

Sean Moore van Citrus Research International heeft informatie over de systemen gepresenteerd tijdens een workshop over FCM en andere citrusplagen en - ziektes in Groblersdal in de regio Senwes, als onderdeel van de landelijke CRI-roadshow over FCM. 

"We kunnen wetenschappelijk aantonen dat het systeem dat we ontwikkeld hebben het fytosanitaire risico beperkt en in overeenstemming is met de Internationale Standaarden voor Fytosanitaire Maatregelen van de International Plant Protection Convention. Het systeem werd ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers uit de citrussector. Met uitzondering van citroenen, die buiten de regeling vallen omdat zij geen gastheer van de Afrikaanse fruitmot zijn, zal er geen andere mogelijkheid zijn om naar de EU te blijven exporteren."

Er werden drie opties ontwikkeld voor de citrusexport naar de EU. De standaardoptie (optie C) die vier eisen stelt: i) registratie van alle boomgaarden, ii) ontsmetting van boomgaarden, iii) feromonenvallen monitoring, iv) PPECB palletinspecties. 

Aan de overige twee opties (A en B) zijn meer eisen verbonden, onder meer met betrekking tot het bedrijven en pakstations. Al het citrus dat geëxporteerd wordt onder deze systeembenadering zal moeten worden vervoerd volgens nieuwe transportvoorwaarden die voortvloeien uit de nieuwe aanpak. 


Met FCM besmet citrus (foto: Dr Sean Moore)

De eerste van de extra vereisten van de opties A en B is het monitoren van de mate van besmetting om te bepalen of er maatregelen genomen dienen te worden. In een boomgaard moet besmetting van één of meerdere datastations (die elk bestaan uit vijf bomen) minimaal gedurende de laatste 12 weken voor de oogst gecontroleerd worden. Als er een vooraf bepaalde graad van besmetting wordt overschreden dan dient en een vastgestelde behandeling toegepast te worden. 

Vier weken voor de pluk volgt de tweede vereiste van de opties A en B, waarbij de besmetting van het fruit gemonitord moet worden om de exportmogelijkheden te bepalen. Als een bepaalde graad van besmetting overschreden is, dan kan het product uitsluitend nog onder optie C worden geëxporteerd. 

Inspectie bij levering aan het pakstation is de derde eis die specifiek van toepassing is bij de exportopties A en B. Er moet een monster worden onderzocht waarbij overschrijding van een bepaalde drempelwaarde betekent dat het fruit uit deze boomgaard alleen volgens optie C mag worden geëxporteerd. 

Het ontsmetten van boomgaarden is een effectieve maatregel die wekelijks vanaf het begin van het seizoen tot na de oogst toegepast zou moeten worden. 


FCM larve (Foto: Dr Sean Moore)

Moore benadrukte het belang dat iedereen getraind wordt in het herkennen van de tekenen van FCM-besmetting, van de personen die het fruit plukken tot de sorteerders in het pakstation. "Het sorteerproces moet sterk verbeterd worden. Train je personeel, zorg voor goede verlichting en vergrootglazen. Je zou zelfs kunnen overwegen hen extra te stimuleren om alert te zijn op tekenen van FCM ," vervolgt hij. 

Hij gaf verder nog informatie over waardevolle behandelingen die opgenomen zouden kunnen worden in FCM-bestrijdingsprogramma's, zoals de steriele insecten- en verwarringstechniek. 

De praktische implementatie van de systeembenadering zal in november beginnen en tegen het einde van november zullen alle boomgaarden die naar de EU exporteren, geregistreerd zijn bij het Ministerie van Landbouw en Visserij (DAFF). 

Voor meer informatie: 
Sean Moore
Citrus Research International
Tel: +27 41 583 5524

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018