Overzicht wereldmarkt avocado

De wereldwijde avocadoconsumptie groeit jaarlijks met zo'n drie procent. De productiegroei blijft echter een procent achter. Voorlopig is de markt dus groot genoeg voor de spelers. Vooral in Noord-Amerika en Europa groeit de consumptie snel. Op dit moment zijn de prijzen in Europa hoog door een trage aanvoer. In Amerika liggen de prijzen op een redelijk niveau. China is een grote importmarkt. Wereldwijd wordt er geïnvesteerd in het areaal.

Europa

De West-Europese markten kiezen vooral voor Hass avocado's Ready to Eat, terwijl de voorkeur van Oost-Europese, Griekse en Italiaanse klanten nog steeds vaak naar greenskin avocado's gaat, zoals Fuerte of Pinkerton. De verwachting is dat Hass-avocado's steeds meer aan populariteit gaan winnen. De grootste uitdaging voor de komende jaren zal de sourcing worden. In China werd drie jaar geleden nog geen enkele avocado geïmporteerd en nu dertig containers per week. Importeurs bereiden zich voor op een wereldwijd tekort aan avocado's de komende jaren.
Het Chileense seizoen stopte in februari al met goede aankomsten. Vervolgens zie je in maart en april altijd een gat in de markt, dat normaal wordt ingevuld vanuit Spanje en Israël met hoge prijzen, maar daar zijn de producties achtergebleven vanwege de hittegolf vorig jaar mei. Vorige maand arriveerden de eerste Zuid-Afrikaanse avocado's. Vanwege hagel zou de aanvoer vanuit Zuid-Afrika 25% lager zijn, maar dankzij nieuwe aanplant blijven de totale volumes naar verwachting op hetzelfde niveau als vorig jaar.Juni vormt nog altijd de piekmaand voor avocado's qua aankomsten. "Dat zal dit jaar ook zo zijn, maar waar je tot 2014 nog prijzen tot 5-6 euro op de markt zag in juni, was dat vorig jaar al niet meer het geval en importeurs verwachten dat de prijzen voor dit jaar niet eens onder de 7,50 - 8 euro zullen komen.

Benelux goede markt

Een Belgische importeur vertelt dat de aanslagen in de hoofdstad van het land nog altijd merkbaar zijn in de afzet. Er komen minder toeristen naar Brussel, wat de verkoop beïnvloedt. Voor avocado's liggen de prijzen momenteel hoog, tussen de 14 en 18 euro, afhankelijk van ras, kwaliteit en rijping. De aanvoer bestaat vooral uit Fuerte uit Peru en Hass uit Mexico. Door de hoge prijzen lagen consumenten de bovenkant van het segment vaker links liggen.
Waar de avocado in veel Europese landen al langer bekendheid geniet, bleef de Nederlandse markt achter. Die trend is inmiddels omgeslagen, ook de Nederlandse consument weet de vrucht te waarderen. Avocado's worden ook wel de nieuwe tomaat genoemd.

Britse markt groeit

De Britse markt is 30 procent gegroeid en de aanvoer kan de stijgende vraag niet bijbenen. Op dit moment zijn er Spaanse, Israëlische en Marokkaanse avocado's op de markt. Daarnaast is er aanvoer uit Peru, maar de kwaliteit van deze avocado's laat te wensen over. Een handelaar: "Vijf jaar geleden hadden we nooit kunnen denken zoveel avocado's te verkopen, en dat geldt niet alleen voor de Britse markt." De wisselkoers is ongunstig voor de Britse importeurs. Het Britse M&S presenteerde onlangs een extra grote avocado, die twee weken verkrijgbaar is.

Zweden: groeiende vraag ondanks hoge prijs

De groeiende consumptie in Zweden wordt volgens een handelaar door twee factoren aangejaagd. Ten eerste de vele aandacht via social media en artikelen over de gezondheidsvoordelen van de avocado. Daarnaast zijn Mexicaanse taco's in trek en maken Zweden de guacamole graag zelf.

De markt presteert goed. De vraag stijgt, ondanks de hoge prijzen. Een importeur vertelt zich zorgen te maken. Hij vreest dat telers te vroeg zullen oogsten om van de hoge prijzen te kunnen profiteren.

Noorse markt groeit

Ook in Noorwegen zijn de prijzen hoog. Desondanks groeit de vraag, vorig jaar steeg de import met 10 procent ten opzichte van 2014. In de afgelopen 25 jaar zijn avocado's van nicheproduct voor de horeca verandert in een geliefd supermarktproduct. De aanvoer komt grotendeels uit Spanje. Daarnaast wordt er via Nederland geïmporteerd.

Italië: stabiele markt

De vraag naar avocado's is stabiel. Hoewel het nog altijd een nicheproduct is, zien handelaren het wel als een groeimarkt. Het marktaandeel avocado's groeit gestaag. Ook krijgen de Italianen steeds meer oog voor kwaliteit en verschillende rassen avocado's. De grootste groep consumenten bestaat uit Italianen die bewust gezond willen leven en vegetariërs.

Op dit moment is er import uit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika op de markt. het Siciliaanse seizoen is over, het seizoen overlapt met Spanje en Israël.
De aanvoer is laag, waardoor de prijzen hoog liggen. Waar normaal de prijzen rond de 2 tot 2,50 euro per kilo liggen, wordt nu het dubbele gevraagd. Op de groothandelsmarkt in Bologna is product uit Chili en Peru verkrijgbaar, maar deze avocado's zijn kwetsbaar. In combinaties met de hoge temperatuur, is de verkoop laag.
Het Siciliaanse seizoen vangt aan in september/oktober en duurt tot april/mei. Met nieuwe rassen willen de telers het seizoen verlengen tot juni.

Spanje schakelt over naar import
De binnenlandse productie loopt terug, de handel schakelt over naar import uit Peru, Zuid-Afrika. Colombia, Mexico en Kenia. In deze periode is er een tekort op de markt, wat de prijzen opdrijft. Supermarkten die onvoldoende contracten sloten, hebben moeite om de schappen te vullen. De Peruaanse aanvoer is traag. Zuid-Afrika profiteert daar van.

Handelaren verwachten dat Mexico in de komende jaren een vaste voet aan de grond zal krijgen vanwege de stabiele kwaliteit. Ook Colombia heeft aanzienlijke volumes naar het Iberisch schiereiland verscheept. Volgens handelaren is de avocado het enige fruit dat zowel in volume als in prijs een stijgende lijn laat zien.

Israël in avocadotop

De sector behoort tot de meest prominente exporteurs op de wereldranglijst. Israël staat in de top 10, met een jaarlijkse export van 50.000 ton. Dat komt overeen met 6,2 procent van de wereldwijde avocadohandel. Daarnaast is ook de binnenlandse markt groot. De gemiddelde consumptie ligt op 5 kilo per hoofd van de bevolking per jaar. Daarmee hoort Israël ook tot de grootste consumenten wereldwijd. Van de 80.000 ton die jaarlijks wordt geproduceerd, wordt 35 tot 40 procent afgezet op de binnenlandse markt.

Europa is de belangrijkste exportmarkt. Tijdens de wintermaanden heeft Israël het grootste marktaandeel op deze markt. De vraag groeit gestaag. Dat resulteert in een groeiend areaal, jaarlijks ongeveer 250 hectare. Groot voordeel voor de telers is de aanplant van verschillende gewassen, die op verschillende momenten in productie komen. Daardoor is het exportseizoen langer. De meest geliefde variëteit blijft de Hass, met 35 procent van het bestaand areaal en 60 procent van de nieuwe aanplant. De overige rassen zijn allemaal groen, zoals de Ettinger, Fuerte, Pinkerton, Arddit, Nabal, en Arad. Deze rassen doen het vooral goed op de binnenlandse markt, hoewel daar ook een verschuiving richting de Hass te zien is.

Mexico ziet mooie toekomst
De Mexicaanse avocadosector heeft een grote toekomst, denkt een handelaar. De grote productiecapaciteit van het land en de klimatologische en geografische voordelen van het land waardoor een jaarrond aanbod mogelijk is. De prijzen voor de export naar de VS zijn in de afgelopen jaren gedaald, maar die dalende trend lijkt te stabiliseren. Waar Europa normaal gesproken lagere prijzen maakt dan de VS, is dat dit jaar anders. De prijzen liggen in beide markten op eenzelfde niveau.

Guatemala investeert in jaarrond
Het land investeerde de afgelopen jaren fors in de avocadoteelt. In de laatste twee jaar is de productie met 42 procent gestegen. Doordat de cyclus verandert werd, kon het seizoen verlengt worden van december tot maart, tot een bijna jaarrond programma. Er zijn wat tests gedaan met export, onder andere naar Nederland. Dit jaar zijn de volumes groot genoeg om de export op te pakken. Exporteurs mikken op het gat in de aanvoer in juli en augustus.

Costa Rica: problemen na sluiten grenzen

Vorig jaar mei sloot Costa Rica de grenzen voor aanvoer uit Mexico, dat had direct dramatische gevolgen voor de markt. Prijsstijgingen tot 90 procent worden gemeld. De importstroom moest verlegd worden naar Chili, dat 35 procent van de weggevallen Mexicaanse aanvoer kon opvangen. Daarnaast komt er smokkel vanuit Panama op gang.

Colombia werkt aan handelsakkoord VS

De Colombiaanse autoriteiten werken aan een vrijhandelsakkoord met de Amerikanen. Voorlopig gaat de export alleen nog naar de EU. Daarnaast worden coca-plantages gerooid en beplant met avocado. De regering stimuleert deze ontwikkeling.

Peru: vertraagde oogst

De oogst is door EL Nino vertraagd met een maand. Toch zijn de verwachtingen positief; de vraag is hoog, net als de prijzen. De regering stelde een nieuwe kwaliteitscontrole in om de kwaliteit van de export te waarborgen.

Argentinië: vooral Torre

De export bestaat vooral uit de Torre, een ras dat iets groter is dan de Hass met een kleinere pit. Vooral de Britse en Franse markt hebben een voorkeur voor deze variëteit. De oogst ligt in de maanden september en november. Die maanden wordt er ook geëxporteerd. De rest van het jaar is de productie voor de binnenlandse markt.

Brazilië zet in op groei

De aanvoer van avocado's naar de Europese markt komt op gang. Dit seizoen wordt gerekend op 280 containers die naar Europa worden verscheept. Het zwaartepunt van de aanvoer ligt in april tot de tweede week van mei. Voor de komende jaren wordt er ingezet op een groeiend areaal. Een bedrijf meldt plannen te hebben om zo'n 200 hectare bij te planten.

Zuid-Afrikaans areaal groeit

Er wordt fors geïnvesteerd in de teelt. Een bedrijf vertelt het areaal te laten stijgen van 700 hectare naar 2000 hectare in de komende jaren. In totaal telt het land 15.500 hectare. Naar verwachting zal het areaal de komende jaren met 500 hectare per jaar stijgen. De ramingen voor het komende seizoen staan op 12,8 miljoen dozen van 4 kilo. Dat is zo'n 250.000 dozen meer dan vorig jaar. Ondanks de regen in het noorden van het land, zijn er nog wel zorgen voor het komende seizoen. De hitte is goed voor de kwaliteit, maar er mag in de komende tijd nog wel wat extra regen vallen. Ook vertraagde de regenval de oogst, maar dat effect is inmiddels opgeheven.

Het grootste deel van de export gaat naar Europa, daarnaast gaat een deel naar het Midden-Oosten en Afrika. Ook wordt er gekeken naar markten in het Verre Oosten. In al deze markten zien de handelaren een groeiende trend.

Kenia wil positie op de markt

Het seizoen, dat loopt van maart tot juli, is onlangs van start gegaan. De hevige regen resulteerde in wat problemen voor de sector. De productie is goed en de vraag vertoont een opwaartse trend. de maten van de Hass zijn klein, ook doordat de telers vroeg oogsten om te profiteren van de goede prijzen. De belangrijkste afzetmarkt is Europa, met name Nederland. Een handelaar hoopt te profiteren van de lagere verwachtingen uit Zuid-Afrika.

VS: aanvoer Mexico houdt prijzen laag

De VS importeren de avocado's uit alle producerende landen. Een Mexicaanse exporteur verwacht daarom dat de markt in de VS de internationale marktprijs zal gaan bepalen. De Mexicaanse aanvoer houdt de prijzen voor de Californische productie binnen de perken. De ramingen stellen dat de oogst dit jaar in de Amerikaanse staat groter zullen zijn dan vorig jaar. Door de grotere aanvoer liggen de prijzen onder het niveau van vorig jaar. Op 12 april brachten Californische avocado's (Hass, 32s) tussen de 23,25 dollar en 25,25 dollar op. De Mexicaanse avocado's (Hass, 32s) brachten 20,25 dollar tot 23,25 dollar op.
In de komende maanden zal de import dalen, met een dal in de zomermaanden. Deze lagere aanvoer zal opgevangen worden door de teelt uit Californië. Richting de zomer zal de vraag verder stijgen.

Canada geeft voorkeur aan Mexico

De Canadese markt geeft de voorkeur aan import uit Mexico. Zo'n 90 procent van de geïmporteerde avocado's is afkomstig uit Mexico. Dat komt overeen met 63.000 ton avocado's die vorig jaar van Mexico naar Canada werden verscheept. In de afgelopen twee jaar is de import met 27 procent gestegen. Jaarlijks consumeren de Canadezen 250 miljoen ton avocado's.

Australië ziet kansen
De markt heeft zich bijzonder goed ontwikkeld in de afgelopen jaren. Gedurende de zomermaanden overstijgt de vraag vaak het aanbod, wat resulteert in goede prijzen voor de telers. Keerzijde zijn hogere supermarktprijzen, wat consumenten er van kan weerhouden de avocado's te kopen. De groei van de markt komt enerzijds door de gezonde eigenschappen van het fruit, anderzijds zijn er de afgelopen jaren succesvolle promoties ingezet om de consumptie te vergroten. Ten derde zijn de avocado's jaarrond beschikbaar. Naast binnenlandse teelt is er aanvoer uit Nieuw-Zeeland.

Ook de handel speelde in op de wensen van de consument. Maten die niet geliefd zijn, worden geëxporteerd, wat de binnenlandse markt stimuleert. Wel zijn er enige zorgen over import uit Chili, Peru en Mexico. Op regeringsniveau werden zorgen geuit over de risico's voor de landbouw van de import van onder andere avocado's uit Mexico.

China groeimarkt
Het zuiden van China, de provincies Guangzhou en Hainan, kent een kleine avocadoteelt. De aanplant blijft beperkt en er is geen commerciële productie. De avocado is een populair stuk importfruit geworden, vooral in de grote steden aan de oostkust. Mexico en Chili hebben toegang tot de Chinese markt. Peru kreeg vorig jaar toestemming voor export. Toen verwachtte de Peruaanse minister dat China een potentieel van 50 miljoen dollar heeft.
Nieuw op de markt zijn de ready-to-eat avocado's, die onlangs werden geïntroduceerd. Er wordt geïnvesteerd in rijpfaciliteiten en promoties om deze markt verder te ontginnen.

Elke week publiceren FreshPlaza en AGF.nl een overzicht van de marktsituatie van een product in een wereldwijde context. Met deze artikelen willen we een beeld geven van een wereldmarkt, die steeds kleiner wordt door de globalisering. Volgende week staat gember centraal.

Publicatiedatum :
Auteur:
©


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018