"gebrek aan urgentiegevoel stokt transitie verse voedingsketen "

STAP besluit 'voorlopig minder actief te zijn'

Dat de primaire sector het moeilijk heeft valt niet te ontkennen. Daarom heeft ondernemersnetwerk STAP de afgelopen jaren diverse activiteiten ontplooid om een sterkere marktpositie van Nederlandse glasgroenteproducenten te realiseren. “Alleen door de sector anders in te richten en ons meer te richten op de afzetmarkt, hebben wij over een aantal jaren nog bestaansrecht als exportland van hoogwaardige tuinbouwproducten”, zegt STAP-voorzitter Jan Zegwaard. “Samenwerking is de enige weg.” Maar, met die samenwerking gaat het minder snel dan de markt vraagt, stelt STAP. “Het ontbreekt aan gezamenlijk commitment van organisaties om de transitie tot stand te brengen. Er is geen urgentiegevoel.”

STAP zet zich in om deze transitie te faciliteren en focust haar activiteiten op de ondernemers zelf. Bijvoorbeeld door het geven van workshops aan telers op basis van “Zeven Bouwstenen” voor een gezonde sector. Met een aantal telers zijn ook individuele coachingstrajecten gestart. Daarnaast is STAP samen met een aantal onderwijsinstellingen zoals Wageningen UR en Hogeschool InHolland, onderdeel van een kennisplatform dat praktijkgericht onderzoek doet op basis van ondernemersvraagstukken. In al deze trajecten zijn tot nu toe al mooie resultaten behaald, maar er is voor de sector nog wel werk aan de winkel.

Hoewel verschillende partijen dat inzien, is er bij anderen niet voldoende urgentiegevoel. Dit laatste speelt met name op bij de organisaties die worstelen met het terugtredende Productschap Tuinbouw. Na zelf twee jaar de transitie te hebben gefaciliteerd, heeft het bestuur van STAP getracht deze taak onder te brengen bij andere partijen. Dit liep vast op gebrek aan concrete steun. Het departement EZ, financiers en LTO Noord Glaskracht zegden weliswaar steun toe, maar die steun bleef uit bij de organisaties DPA en FrugiVenta. Om die reden heeft STAP besloten voorlopig minder actief te zijn. Zegwaard licht toe: “Iedereen is ervan overtuigd is dat men alleen succesvol kan zijn als er een gezamenlijk doel is en een verdienmodel vanuit de markt. Maar, dat gaat niet vanzelf. De ondernemers zullen toch het voortouw moeten nemen om gezamenlijk het ketenplatform praktisch in te richten. Hiervoor moet zowel horizontaal als verticaal worden samengewerkt.”

De gevolgen van het stokken van de transitie zijn een steeds zwakkere concurrentiepositie ten opzichte van de buitenlandse producenten, het verarmen van de ondernemers en een vertraging van ontwikkelingen in duurzaamheid en innovatie. En, nog belangrijker, uiteindelijk gaat dit ook ten koste van de consument. De kwaliteit van de producten gaat namelijk achteruit. Zonder ketensamenwerking zullen veel handelsbedrijven en telers het niet redden. Deze problematiek zie je ook terug bij alle andere versketens. Dit illustreert de noodzaak van een verandering in de keten. STAP is dan ook graag bereid om weer actief te gaan handelen zodra er in de keten voldoende commitment is om deze veranderingen te bewerkstelligen.

Kijk voor meer informatie op www.eenheidinvers.nl of neem contact op met Jan Zegwaard (email: info@eenheidinvers.nl; telefoon: 0654994374). De noodzaak van transitie evenals een projectplan om dit in gang te zetten zijn weergegeven in het “Urgentiedocument Afzet” van STAP.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven