Overzicht wereldmarkt peren

De wereldwijde perenmarkt lijkt stabiel te zijn, met een stijgende vraag en goede prijzen, vooral voor kleinere maten. De Belgische perenmarkt doet het goed, met een prijsstijging van 30% in de afgelopen maand en een grote vraag naar kleinere maten. Ondertussen wordt Duitsland geconfronteerd met een toename van de overzeese aanvoer, hoofdzakelijk uit Zuid-Afrika. Zwitserland ziet een positieve ontwikkeling in de markt voor biologisch fruit en de clubrassen nemen toe. In Italië heeft een gebrek aan grote perenmaten de prijzen opgedreven, terwijl Spanje te kampen heeft met lagere oogsten, maar goede prijzen en verkopen van peren als gevolg van een tekort, vooral voor grotere maten.

Het slechte weer in Zuid-Afrika heeft geleid tot een daling van de perenvolumes, waarbij sommige grote teeltgebieden door hagel zijn getroffen. De lagere opbrengsten zullen naar verwachting een aanzienlijk effect hebben op de export, maar de introductie van blush peren zoals Forelle in China zal naar verwachting nieuwe mogelijkheden creëren. In Noord-Amerika proberen de perentelers hun fruit te promoten en jongere consumenten aan te trekken. In Argentinië wordt een stijging van de perenoogst verwacht, maar de uitdagingen voor de exporteurs zijn onder meer de hoge inflatie, de prijs- en valutacontroles van de overheid en de moeilijkheden om materiaal en inputs in te voeren.

Nederland: Na opleving in januari prijs Conference-peren gestabiliseerd
In tegenstelling tot de moeizame appelmarkt, verloopt de perenafzet in Nederland dit jaar naar tevredenheid. Het seizoen van de Doyenné du Comice-peer is een eind gebeurd, waardoor het Hollandse aanbod beperkt wordt tot de Conference- en Gieser Wildeman-peer. Het seizoen van de Doyenné du Comice-peren is volgens een Hollandse fruithandelaar goed verlopen. “Prijstechnisch verliep het seizoen naar tevredenheid. Ook Italië nam dit jaar veel Comice-peren af, je ziet dat daar de perenoogst door de problemen met de bruingemarmerde schildwants jaarlijks kleiner wordt. Ook de afzet van de Conference-peren verloopt stabiel. Prijzen zijn heel het seizoen al redelijk goed. In januari zagen we een opleving, inmiddels zijn de prijzen gestabiliseerd”, aldus de handelaar. “De vraag is breed, zowel uit Europa als overzee. Wel zie je over de hele linie dit jaar veel getinte peren.”

België: Vlotte tweede helft voor perenseizoen
De perenmarkt lijkt vlot te verlopen tijdens de tweede helft van het seizoen. "Er is eigenlijk niets dat de peren momenteel tegenhoudt. De vraag is goed te noemen. Dat voel je ook aan de prijzen, want die zijn de afgelopen maand met zo'n 30 procent gestegen. Het stagneert momenteel een beetje", zegt een Belgische exporteur. "Wel valt op dat vooral de kleinere maten Belgische peren het voorlopig goed doen. De dikkere peren hebben het wat moeilijker. Dat merk je ook aan de prijzen, want de kleinere zijn gestegen, maar de dikkere maten zijn eerder gedaald of stabiel gebleven de afgelopen maand. Dat heeft dan ook te maken met het feit dat de kleinere maten schaarser zijn in het buitenland, waardoor er volumes in België worden gekocht."

Een teler geeft aan dat de perenmarkt niet om over naar huis te schrijven is, maar "gelukkig" is de situatie niet zo slecht als voor appels. "Vorig jaar hadden we een goed jaar, maar dit jaar krijgen we net onze kosten terug. Zeker de op tijd geplukte peren houden goed stand naar het tweede deel van het seizoen toe. Later geplukte peren moeten niet te lang worden bewaard, want je ziet nu wel de nodige uitval ontstaan."

Duitsland: Aanvoer overzee neemt toe
Het belang van de Italiaanse, Nederlandse, Belgische en binnenlandse Duitse peren neemt af. De vraag neemt licht toe, terwijl vooral kleinere kalibers op de markt komen.

Ondertussen neemt het aanbod uit Zuid-Afrika toe, gedomineerd door de rassen Bon Chretien, Rosemarie, Celina en Cheeky. Over het algemeen is de kwaliteit van de overzeese peren zeer bevredigend, waardoor ze aan populariteit winnen op de markt.

In het algemeen liggen de prijzen iets lager dan vorig jaar.

Vooral in het Bodenmeergebied wint het ras Xenia de laatste jaren terrein, zowel bij de conventionele als bij de biologische vruchten. Sinds 1 september 2022 heeft het Deutsche Obst-Sorten Konsortium GmbH (DOSK) de exclusieve merklicentie voor Duitsland.

Zwitserland: Biologische en clubperen in de lift
De Zwitserse perenmarkt laat een positieve ontwikkeling zien, met name voor biologisch fruit. Meer dan 191 ton biologische peren werden in december 2022 door Zwitserse retailers verkocht, in totaal 39% meer dan in december van het voorgaande jaar. De hoogste decemberverkoop van biologische peren sinds 2017 was ook een gevolg van de zeer goede binnenlandse perenoogst van vorig jaar. Ook in de Zwitserse retail zitten clubconcepten in de lift. De roodschillige peer Fred van Varicom wint sinds de succesvolle merkintroductie in 2018 snel aan belang en wordt inmiddels in alle klassieke perenregio's van West-Europa geteeld. Vorig jaar oogstten Zwitserse perentelers in totaal ongeveer 200 ton.

Italië: Gebrek aan grote maten drijft prijzen op
De Italiaanse perenmarkt was behoorlijk voor grote peren. Dit werd bevestigd door een grote speler uit het noorden van Italië. "Dit jaar was er een gebrek aan grote maten, waardoor de prijzen hoog zijn, vooral voor de waardevolle en belangrijkste rassen zoals Abate en William. Anderzijds zijn er moeilijkheden, in termen van consumptie en prijzen, voor de rassen Santa Maria en Kaiser."

Hij legt uit dat de Abate-peren of andere rassen van grootte 65-, dus klein, in grote hoeveelheden aanwezig zijn en daarom tegen lage prijzen worden verkocht. "De peren werden verkocht als product tegen de eerste prijs, maar in concurrentie met andere peren op de buitenlandse markt. Ook de aanwezigheid van buitenlands fruit in Italië neemt toe: Conference-peren uit België en Nederland en dat komt door hun lage prijzen. "En de concurrentie voor Italiaanse peren is sterk, uit België en Nederland, zelfs in het buitenland", aldus de speler.

Volgens gegevens van Istat is het aantal hectares op het hele grondgebied van de provincie Ferrara (Emilia Romagna) van 2013 tot 2022 gedaald van ongeveer 22.000 tot iets meer dan 15.000, en zelfs in 2023 zal het rooien niet stoppen, vooral voor het ras Abate.

De aankoopfrequentie van peren in Italië is constant: volgens gegevens van het GfK Consumer Panel heeft 52% van de Italiaanse huishoudens de afgelopen twaalf maanden peren gekocht (tegenover 57% twee jaar geleden). De aankoop van peren is seizoensgebonden: tussen september en november worden maximumniveaus van meer dan 21 tot bijna 23% en minimumniveaus van 11 tot 14% in juni, juli en augustus gevonden. Biologische peren bieden een kans om de aankopen te stimuleren.

Spanje: Lagere oogst maar goede prijzen en verkoop voor Spaanse peren
De Spaanse perenmarkt kent goede prijzen en een goede afzet van peren als gevolg van het tekort in het algemeen, vooral voor grote maten. De oogst is in Lleida en Aragon en Navarra ongeveer 30-35% lager als gevolg van de vorst in april. In sommige gebieden is tot 60% van de oogst verloren gegaan. Later in de zomer hebben de hittegolven in juni en juli gevolgen gehad voor de grootte van de vruchten, die overwegend klein zijn. Anderzijds zijn bij een aanzienlijk groot aantal peren misvormingen opgetreden als gevolg van de ongunstige klimaatomstandigheden. De gevolgen van het slechte weer hebben in het algemeen ook geleid tot hogere vruchtverliezen.

Conference-peren doen het goed door de grote oogstdaling in België en Nederland. Williams en Bartlett verkopen ook goed met goede prijzen. Niettemin heeft de vraag naar Blanquilla zijn dalende trend voortgezet, wat de achteruitgang ervan bevestigt volgens een exporteur, die uitlegt dat Israël enkele jaren geleden een grote importeur was totdat Turkije zijn Santamaria-peren introduceerde, die steeds meer terrein winnen. Griekenland consumeerde in het verleden ook Spaanse Blanquilla's, maar ze begonnen zelf te planten en zijn nu zelfvoorzienend.

De hoge teeltkosten zijn een van de grootste problemen voor de sector: die zijn in één jaar tijd met 30% gestegen en blijven stijgen.

Zuid-Afrika: Slecht weer treft Zuid-Afrikaanse perenoogst en
-export

Het weer heeft de ramingen voor de export van Zuid-Afrikaanse peren beïnvloed: de gevolgen van de hagelbuien in verschillende gebieden waar peren worden geteeld, worden duidelijker. Aanvankelijk werd geschat dat het volume peren met 6% zou dalen (in totaal iets minder dan 20 miljoen kartons van 12,5 kg), maar een belangrijke topfruitteler zegt dat het uiteindelijk dichter bij 8% of 9% zou kunnen liggen.

In dit vroege stadium van het exportseizoen zijn de zendingen naar Europa met 40% gedaald, naar het VK met 57% en naar het Midden-Oosten met 14%. Qua volume zijn tot nu toe echter de meeste peren naar het Midden-Oosten en Europa verzonden, met Rusland op de derde plaats.

De uitvoer naar Rusland en het Verre Oosten is gestegen met respectievelijk 30% en 38%.

Dit is het eerste jaar waarin Zuid-Afrika aanzienlijke hoeveelheden peren naar China stuurt, een nieuwe markt, en er is opwinding over de mogelijkheden voor blush peren zoals Forelle in China. De oogst van Forelle is nog niet begonnen; de verwachting is dat het normale volume van ongeveer 4 miljoen kartons zal worden bereikt.

De Williams Bon Chretien-peren zijn in totaal met 31% gedaald, maar in Ceres, een van de door hagel getroffen gebieden, is de oogst met 39% gedaald.

Er is aanzienlijke schade door zonnebrand, maar, zegt de technisch directeur van een hardfruitbedrijf, telers die schermen hebben aangebracht, krijgen waar voor hun investering, omdat het aantal gevallen van zonnebrand er zeker door afneemt.

Vooral Packham-peren hebben een lage verpakkingsgraad, vanwege de ruwschilligheid, en in Ceres wordt ongeveer 40% verzonden voor verwerking tot sap.

"Packhams hebben veel windschade. Het is lang geleden dat ik zulke slechte packouts heb gezien als nu bij de Packhams", zegt een manager van een pakstation. "Er is zeker meer wind dan andere jaren."

De lagere verpakkingspercentages zijn ook een factor in de daling van de export van Packham-peren. Het is door de verpakkings- en verzendkosten te duur geworden om Packhams van klasse 2 uit te voeren naar bijvoorbeeld Rusland. De markt voor een normale Packham van EU1-kwaliteit is kleiner geworden, aldus de exporteurs, en omdat de verpakkingsprijzen elk jaar drastisch stijgen, is het volgens een exporteur "waanzinnig duur" geworden om peren te verpakken.

Pakstations selecteren nu uitsluitend Packhams van hoge kwaliteit en verpakken deze voor het Verre Oosten: Indonesië, Maleisië, India en tot op zekere hoogte nog steeds Hong Kong.

De exportprijzen staan onder druk en de vraag is traag. In het binnenland bedraagt de gemiddelde perenprijs R7,44 (€0,40) per kilogram, die naar verwachting deze maand stabiel zal blijven.

Noord-Amerika: Promotie van peren
In Noord-Amerika zijn er veel winkelpromoties voor peren. "We beginnen sommige rassen en biologische peren af te bouwen, maar de groene en rode d'Anjou-peren blijven in een goed aanbod met promotiemogelijkheden", zegt een in Washington gevestigde teler-verkoopman. "Zomerperen zoals de Bartlett en de Bosc zijn aan het afnemen.

Hoewel het aanbod op dit moment vergelijkbaar lijkt met vorig jaar, is de oogst dit seizoen iets later begonnen in het noordwesten van de Stille Oceaan. "Dat heeft nu geen invloed op de retail, omdat de oogst in de herfst plaatsvond. We hebben goede volumes van die twee winterperenrassen voor winkelacties", zegt ze, waarbij ze opmerkt dat haar peren afkomstig zijn uit de Wenatchee en Entiat River Valleys in de staat Washington.

Ook de kwaliteit van de d'Anjou-peren is sterk, vooral nu. "Het is een ideaal moment om een grotere perenpromotie te plannen, vooral voordat het seizoens-, lente- en zomerfruit binnenkomt en een prominente plaats inneemt", zegt ze. "Bulkpromoties op peren kunnen helpen consumenten aan te trekken om te kopen en het volume te vergroten, terwijl de categorie en de productafdeling als geheel ook een dollargroei genieten."

Wat de vraag betreft, die is goed. Maar telers-verhandelaars willen het fruit in de kijker houden. "We moeten ervoor zorgen dat de consument blijft denken aan peren en er is ruimte om mensen, vooral jongeren, meer te laten genieten van peren", zegt ze. "Het is belangrijk dat we het genieten van peren voor het winkelend publiek gemakkelijk maken en hen een geweldige smaakervaring bieden en het vertrouwen dat de peren die ze kopen kort na aankoop rijp zijn om te eten."

Argentinië: aanzienlijke stijging van de opbrengst van Argentijnse peren verwacht
De ramingen van het USDA voor de Argentijnse perenoogst, die dit jaar door SENASA zijn gepresenteerd - tot 8 januari voor de Williams-peer en tot 2 januari voor de Packham's - voorzien een stijging van 25%, dankzij de goede klimatologische omstandigheden, die samen met het lagere aanbod uit de landen van het noordelijk halfrond wijzen op een toename van de export in 2023.

In cijfers uitgedrukt zou de opbrengst volgens de Noord-Amerikaanse organisatie 700.000 ton peren bedragen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 560.000 ton die de oogst in 2022 bedroeg, toen deze op jaarbasis met 4% daalde. De uitvoer van zijn kant zou stijgen tot 325.000 ton, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 277.500 ton die de CAFI in 2022 noteerde, toen de uitvoer met 9% daalde ten opzichte van het voorgaande jaar.

Maar, zoals het USDA-rapport aangeeft, "ondanks deze verwachte stijgingen van de opbrengst en de uitvoer, blijven de Argentijnse exporteurs kampen met moeilijke interne economische omstandigheden die hun concurrentievermogen negatief beïnvloeden. De hoge inflatie en de prijs- en valutacontroles van de overheid leiden tot marktverstoringen die de bedrijfsplanning op lange termijn bemoeilijken. De regering heeft het ook steeds moeilijker gemaakt om inputs te importeren die de fruitsector nodig heeft."

"Als gevolg van deze uitdagingen hebben telers de noodzakelijke investeringen in apparatuur en herbeplanting met nieuwe rassen uitgesteld", merkt het USDA op, en herinnert eraan dat "de kosten van het planten van één hectare met nieuwe rassen, met bescherming tegen hagel en irrigatie voor twee doeleinden (irrigatie en vorstpreventie) ongeveer 50.000 dollar bedragen", terwijl "de teeltkosten van een kilo appels of peren door de Fruit Contracting Table werden geraamd op 0,26 dollar/fruit."

En het is dat "vele factoren, waaronder het actieve beheer van de wisselkoers van de peso, de stijging van de kosten van inputs voor arbeid en energie, en de duizelingwekkende stijging van de prijs van koelcontainers als gevolg van wereldwijde tekorten aan apparatuur, belangrijke uitdagingen voor de winstgevendheid van de telers in de afgelopen jaren hebben gevormd". Dit jaar is daar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne aan toegevoegd.

"In februari 2022, toen Rusland de Oekraïne binnenviel, waren de eerste fruitzendingen onderweg van Argentinië naar Rusland toen rederijen hun aanlopen in Russische havens begonnen te annuleren. Exporteurs moesten containers naar andere bestemmingen omleiden en in sommige gevallen fruit dat niet geschikt was voor de Europese markt in EU-havens lossen. In andere gevallen moesten zij gebruikmaken van de dichtstbijzijnde havens, zoals Turkije, met extra logistieke kosten. Het lokale overaanbod en de langere transittijden beïnvloedden de conditie van het fruit, wat een negatief effect had op de prijzen, zodat fruit dat normaal gesproken op de markt zou zijn verkocht, voor verwerking tegen een hogere prijs werd verkocht. Met korting."

"In de tweede helft van 2022 verlieten echter verschillende zendingen de haven van Campana naar Sint-Petersburg, met gebruikmaking van faciliteiten die normaal citrus laden. Dit alternatief hielp Argentinië om 18.000 ton peren naar de Russische markt te exporteren met kortere transittijden", onthult het USDA-rapport.

De uitvoer van peren uit Río Negro en Neuquén naar Rusland is in 2022 echter met 37% gedaald. Brazilië steeg vorig seizoen als eerste bestemming voor het fruit, met de ontvangst van 101.785 ton (+4%).

Volgende week: Overzicht wereldmarkt knoflook


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.