ABN AMRO Sectorprognose Agrarisch 2022-2023

"Akkerbouwers houden zich ondanks hogere kosten goed staande"

Dit jaar komt volgens de oogstraming van het CBS de totale oogst zo’n vier procent hoger uit dan vorig jaar. Met name de aardappeloogst ligt naar verwachting hoger. Dit is het gevolg van een groter beteeld areaal en een gelijkblijvende opbrengst per hectare. Het toegenomen areaal aardappelen is ten koste gegaan van het areaal voor zaaiuien, waardoor de oogst van zaaiuien dus ook is afgenomen. Dit concludeert ABN AMRO in de Sectorprognose Agrarisch 2022-2023 

De opbrengst ligt dit jaar onder de gemiddelde opbrengst van de afgelopen tien jaar. Dit komt doordat de hoeveelheid akkerbouwland al een aantal jaren krimpt en de opbrengst per hectare niet tot nauwelijks toeneemt. Toekomstige ontwikkelingen zijn uiteraard sterk afhankelijk van het weer, dat invloed heeft op de kwaliteit en hoeveelheid van de gewassen. De akkerbouw is de subsector binnen de landbouw die het meest afhankelijk is van het weer. Waar de tuinbouw hoogtechnologisch is en kunstmatig kan uitoefenen op de omstandigheden waarin de gewassen groeien, is dat voor akkerbouwers lastiger. Extreme droogte of regen hebben al snel invloed op het resultaat van akkerbouwers.

Ook dit jaar was een droog jaar. Volgens de droogtemonitor van de KNMI bedroeg het neerslagtekort 223 millimeter en ligt hierbij dicht aan tegen het zeer droge jaar 2018. Het neerslagtekort kon nog redelijk worden opgevangen door beregening, maar het is duidelijk dat het onttrekken van grondwater voor beregening steeds meer tegen grenzen aanloopt. Akkerbouwers kijken daarom actief naar oplossingen om water vast te houden en efficiënter te irrigeren.

Ook de akkerbouwers hebben te maken met hogere kosten. Naast de hogere kosten voor beregening liepen tevens de kosten van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, bewaring, energie en arbeid op. Uit angst voor tekorten hebben akkerbouwers eerder dan normaal voorraden aangelegd. Hoewel de prijs van kunstmest naar verwachting nog relatief hoog blijft, lijkt deze door de lagere gasprijs en afnemende vraag wel zijn hoogtepunt bereikt te hebben.

De hogere kosten, gelijkblijvende sterke vraag en een lage euro heeft geleid tot een redelijke prijszetting voor veel akkerbouwproducten. Ondanks de hogere kosten lijkt het erop dat veel akkerbouwers een redelijk rendement hebben behaald. Akkerbouwers die moeilijk konden beregenen kampen met wat meer moeilijkheden vanwege lagere oogsten.

De komende periode blijven de kosten voor akkerbouwers hoog. Daarnaast neemt de regeldruk toe. Het verruimen van het bouwplan vanuit het 7e Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn, een mogelijk verminderde hectarepremie bij invoering van de nieuwe GLB per 2023 en maatregelen uit de nieuwe conceptbeschikking derogatie, waardoor ruimere bufferstroken aangehouden moeten worden, kunnen gevolgen hebben voor de volumes en het inkomen van akkerbouwers. Voor volgend jaar verwacht ABN AMRO een stabiele ontwikkeling van de volumes na een groei van 4 procent dit jaar.

Bron: ABN AMRO


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.