Overzicht wereldmarkt gember

Er lijkt momenteel een overaanbod van gember op de wereldmarkt te zijn, een situatie die de prijzen drukt ondanks een redelijk stabiele vraag. De gezondheidsvoordelen van gember zijn gunstig geweest voor de populariteit van het product in de nasleep van de pandemie, een trend die ook op de Noord-Amerikaanse markt is waargenomen. In Nederland was de markt vorige week bijna leeg, wat ertoe leidde dat leveranciers meer bestelden en een overaanbod veroorzaakten. Deze lage prijzen lijken echter niet lang te duren, want in Italië zijn de prijzen alweer gestegen door gebrek aan aanbod uit China. Momenteel lijkt vooral Peru de Europese en Noord-Amerikaanse markt te domineren, deels als gevolg van de bovengenoemde daling van het aanbod van de traditionele leverancier China. Dit land meldt dit jaar tot 30% minder areaal aan gemberteelt en een verlies tot 50% van de opbrengst. Dit zou goed nieuws kunnen zijn voor Peru, dat de waarde van zijn export dit jaar tot dusver met 20% heeft zien dalen.

Nederland: Vorige week leek gembermarkt leeg, nu is de situatie weer heel anders
"De oude oogst van Chinese gember loopt af en ook het Braziliaanse seizoen is aflopend. Iedereen kijkt uit naar de nieuwe oogst van  volgend jaar", merkt een Hollandse importeur op. "Vorige week leek de markt leeg te zijn, maar dat is altijd het wrange van de gembermarkt, dan gaat iedereen weer een container gember bestellen. Zodra de gember op de markt is, kan niemand er meer weg mee. Daar hebben de grote reguliere spelers last van."

"De prijzen liggen nu ook fors lager dan vorige week. Voor Chinese gember wordt 24 euro betaald voor 12 kg, de prijs van Braziliaanse gember ligt tussen de 19 en 22 euro en de prijs van gember uit Peru zit ook tussen de 20 en 21 euro", somt de importeur op. Ook kwalitatief gezien valt het volgens de importeur niet mee. "Maar met gember is het altijd wat."

Duitsland: Peru wint aan belang
Volgens de eerste gegevens lijkt de nieuwe Chinese gemberoogst dit jaar beduidend onder het niveau van vorig jaar te liggen. Ondertussen is de vraag eerder terughoudend. Inmiddels is ook Peruaanse gember geoogst, maar daar zijn de eerste tekenen volgens een Duitse importeur behoorlijk bemoedigend. "De vraag naar onbewerkte gember is seizoensgebonden wat lager, de afzet van verwerkte producten is nog steeds goed en stabiel met een overvloedig aanbod. Het is alleen merkbaar dat gember als exportproduct aan belang wint, waardoor steeds meer nieuwe spelers in de gemberbusiness stappen. De exportvolumes nemen dan ook toe en de Peruaanse gember vindt steeds meer zijn weg naar West-Europa."

Relatief lage vrachtkosten spelen hierbij een belangrijke rol, aldus de importeur. "De vrachtkosten van Peruaanse gember zijn aanzienlijk lager in vergelijking met andere Latijns-Amerikaanse landen en China, waardoor Peru een interessante aanvoerbron is. In slechts enkele jaren is Peru erin geslaagd zich als een stevige speler op de wereldmarkt te vestigen en vooral in de biologische sector is het land een van de grootste exporteurs na marktleider China."

Een andere importeur uit Zuid-Duitsland biedt ook gember uit Peru aan, met af en toe goederen uit Duitsland met in totaal 1,5 tot 2 ton gember per week. De kwaliteit is goed gebleven, met lichte kwaliteitsproblemen tijdens de zomer.  Aan de extreem hoge vraag tijdens de pandemiejaren kan niet worden voldaan, aangezien het verkoopvolume voor gember twee tot drie keer groter was dan de huidige of reguliere verkoop. Volgens de importeur is gember ook niet langer een exotisch product en maakt het inmiddels deel uit van de dagelijkse consumptie. De prijzen zijn stabiel, met twee tot drie schommelingen per jaar. Sinds enkele jaren wordt er ook in Duitsland gember geteeld. De verse Duitse gember moet echter snel worden verkocht, anders kan hij even snel bederven, zegt hij. De prijs voor het lokale product is ongeveer drie tot vier keer duurder dan de geïmporteerde goederen die per schip in Duitsland aankomen. 

Frankrijk: Gemberprijzen in de lift
Op de Franse markt is de meest populaire herkomst voor gember Brazilië, met gemiddelde prijzen rond de 2 à 3 euro, afhankelijk van de verpakking. De Peruaanse gember komt beetje bij beetje op de markt. De Chinese gember is ook aanwezig.

De prijzen zijn duur en kunnen oplopen tot 3,50 euro. De prijzen zouden tot Kerst moeten blijven stijgen door de stijging van de vrachtprijzen en een grote vraag op het einde van het seizoen.

Italië: Gemberprijzen stijgen
Na een terugval in oktober laat de hele exotische en etnische sector in Italië voor deze periode een relatief lage consumptie zien, evenals hogere prijzen. "Ik verwacht dat de situatie ten minste tot eind november zo zal blijven", meldt een groothandelaar uit Noord-Italië. Eén product dat de komende weken echter opvalt, is gember. Er is niet veel beschikbaar en weinig kwaliteitsproducten; de prijzen stijgen bij de oorsprong. China is laat in het seizoen en de kwaliteit van het product blinkt niet uit. De prijzen in Brazilië daarentegen stijgen sterk."

"Ook het seizoen in Peru staat op het punt van beginnen. In dit geval is een verduidelijking nodig: Peruaanse gember is een kleiner product, zeer goed en geurig, meer aanwezig in supermarkten en niet op algemene markten, omdat het schillen moeilijker is."

Een andere groothandelaar in het noorden van Italië zegt dat de prijs van gember de komende acht weken op peil zal blijven, omdat China momenteel weinig oogst. De prijzen liggen rond €2,20/kg voor het product in dozen van 13,5 kg. De consumptie van gember is de afgelopen jaren toegenomen, maar voor de groothandelaren heeft dit niet altijd tot meer omzet geleid. In feite hebben veel winkeliers van buitenlandse oorsprong (Pakistan, China, Bengalen) regelingen getroffen om rechtstreeks uit China in te voeren, waardoor de stap naar Italiaanse importeurs wordt vermeden. De zaak ligt daarentegen anders voor winkeliers die bij professionele importeurs inkopen.

China: Lagere opbrengsten, hogere prijzen
De noordelijke gemberteeltgebieden in China zijn in oktober het oogstseizoen ingegaan. De gemberprijzen stijgen na een langdurige periode van lagere prijzen. Ten eerste heeft het regenachtige weer tijdens de zomer en recentelijk in oktober ervoor gezorgd dat de gemberwortels werden aangetast en de gember snel werd geoogst, waardoor de totale geoogste volumes afnamen. Ten tweede drijft een algemene daling van de gemberteelt de prijzen op. Volgens een Chinese landbouwvereniging is het Chinese gemberareaal tussen vorig seizoen en dit seizoen met 30% gedaald. De steeds slechtere weersomstandigheden hebben ook een negatieve invloed op de opbrengst: de telers melden een daling van de opbrengst met 50%.  

Verse gember kan half november worden uitgevoerd en luchtgedroogde gember naar verwachting eind december. Het valt nog te bezien wat de gevolgen zullen zijn voor de exportmarkten. De vraag op belangrijke buitenlandse markten zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is momenteel beperkt en de markt voor uitvoer naar Zuidoost-Azië is niet erg goed.

Noord-Amerika: Overaanbod van gember een uitdaging
De aanvoer van gember uit Peru is momenteel stabiel en in feite ruim. "Voor biologische gember zou er minder aanbod voor Europa moeten zijn dan vorig jaar omdat er in Europa in het algemeen nieuwe biologische regelgeving is, ook voor gember van andere oorsprong. Daarom zou de aanvoer naar andere bestemmingen iets groter moeten zijn dan vorig jaar", aldus een verlader.

Het Peruaanse seizoen begon laat, omdat er nog veel gember van oudere oogsten in de grond zat. "Daarom begon het nieuwe seizoen sterk in juli", aldus de verlader, die eraan toevoegde dat het seizoen over het algemeen uiterlijk in mei zou moeten eindigen om een goede overgang naar de nieuwe oogst mogelijk te maken.

In Peru komt de gember uit de jungle van Junin, de belangrijkste regio die ongeveer 90 procent van het totale aanbod voor zijn rekening neemt. "Het heeft de teelt van deze wortels en de beste ecologische omstandigheden voor het planten. Er zijn andere regio's in de Peruaanse jungle waar het ook wordt geteeld, maar daar wordt veel minder geoogst", aldus de expediteur.

Andere landen die momenteel ook gember naar de VS verschepen zijn Brazilië en China, hoewel zij meestal conventionele gember verschepen.

Het overaanbod maakt deel uit van een grotere uitdaging binnen de gembersector. "Bij deze uitdaging zijn alle spelers in de gemberhandelsketen betrokken, van onder meer de teler, overheidsinstanties, exporteurs en importeurs, met het oog op een correcte, verantwoorde en duurzame teeltplanning van de sector, waarbij overproductie wordt voorkomen en de kwaliteit van de Peruaanse gember wordt verbeterd", aldus de verlader. "Om dit te bereiken is het ook nodig om de infrastructuur van de wegen, van de havens en betere transporteenheden te verbeteren, zodat de logistiek effectiever kan zijn met lagere kosten. Dan zal Peru als exportland beter kunnen concurreren."

Hoewel de vraag naar gember momenteel gemiddeld is, gelooft de verlader dat de consumptie zal toenemen. "Sinds de pandemie zijn de mensen beter geïnformeerd over de voordelen van gember en daarom zijn er veel producten ontwikkeld - sappen, koekjes, snacks, enz. - die gember als grondstof gebruiken," zegt hij.

Dit alles heeft geleid tot prijsdalingen als gevolg van het wereldwijde overaanbod van gember. "Samen met de hoge logistieke kosten heeft dit de prijzen van oorsprong omlaag geduwd omdat de eindverbruiker deze 'logistieke kostenoverschrijdingen' niet kan dragen en nog minder met de crises waar de wereld doorheen gaat", aldus de verlader.

Vooruitkijkend, naarmate de kerstvakantie dichterbij komt, neigt de personeelsbezetting af te nemen en merkt de verlader op dat het gemberaanbod enigszins afneemt. "In december eindigt het seizoen voor Chinese en Braziliaanse gember en dan is er een grote vraag naar Peruaans product," zegt hij. "Bovendien is het winter op het noordelijk halfrond, wat betekent dat de gemberconsumptie toeneemt."

Peru: Waarde van export daalt 20% terwijl zendingen 15% toenemen
Volgens bijgewerkte cijfers van 30 oktober bedragen de verzendingen van gember (niet vermalen of verpulverd) die Promperú in zijn exportstatistieken deelt, dit jaar 37.193 ton met een waarde van 44,555 miljoen FOB-dollar.

Ondanks het feit dat de exportcijfers van het laatste kwartaal, waarin de Peruaanse zendingen zijn geconcentreerd, nog moeten worden geteld, wijst alles op een nieuwe aanzienlijke daling van de totale waarde van de gemberexport in 2022, die tot nu toe goed is voor 20%, ondanks het feit dat het verzonden volume tot september 14,5% hoger was dan de 52,100 miljoen FOB-dollar en 31.043 ton die de gemberzendingen tot nu toe in 2021 toevoegden.

Als de exportwaarde van gember tussen 2021 en 2022 per maand wordt vergeleken, wordt geconstateerd dat de prijs van de zendingen in heel 2022 aanzienlijk lager is geweest.

In het eerste kwartaal van het jaar werd namelijk een daling van de prijs per kilo met meer dan 50% geregistreerd die, hoewel zij in de loop van de maanden afzwakte, de tendens aangaf die gedurende de eerste 9 maanden van het jaar zou worden waargenomen, waarbij de gemiddelde FOB-prijs, vergeleken met dezelfde periode in 2021, met 33,7% is gedaald. Bronnen in de sector hebben erop gewezen dat het overaanbod en het herstel van het internationale marktaandeel door China na de meest acute fase van de pandemie, ten grondslag zouden liggen aan deze ontwikkeling die vorig jaar al werd waargenomen.

Dit komt ook na de opmerkelijke groei van de gemberuitvoer tussen 2019 en 2020, die van 23.182 ton voor 41.077 miljoen FOB-dollar naar 50.147 ton voor 104.701 miljoen dollar ging, meer dan een verdubbeling van de resultaten in slechts één jaar. In 2021 daalde de waarde van de 54.534 ton door Peru verscheepte gember met 20% tot 83,904 miljoen FOB-dollar.

Wat de verzendingsvolumes betreft waren de Verenigde Staten de belangrijkste bestemming in 2022, met de ontvangst van 18.732 ton ter waarde van 22,801 miljoen FOB-dollar, wat 51% van de waarde van de uitvoer vertegenwoordigt. Nederland kwam op de tweede plaats met de aankoop van 8.829 ton en 9,229 miljoen FOB-dollar (20,7% aandeel), gevolgd door Spanje met 1.680 ton en 2,106 miljoen FOB-dollar (4,7%). Ondanks het feit dat Peruaanse gember bijna dertig landen bereikt, zijn de drie belangrijkste bestemmingen goed voor 76,4% van de verzendingen, wat duidelijk het belang van Noord-Amerika en Europa voor de Peruaanse sector aantoont.

In de rangschikking van de belangrijkste bestemmingen in termen van de waarde van de zendingen, zou de derde plaats worden ingenomen door Zuid-Korea, dat met een veel bescheidener aankoop van slechts 788 ton, volgens Promperú, 2,725 miljoen FOB-dollar betaalde met een prijs die het gemiddelde van de periode verdrievoudigde.

Volgende week: Overzicht wereldmarkt tomaten


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.