Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-27:

Europese Commissie keurt strategische GLB-plannen voor Oostenrijk en Luxemburg goed

Vandaag heeft de Europese Commissie de strategische plannen voor het GLB voor Oostenrijk en Luxemburg goedgekeurd. Dit is het tweede pakket goedgekeurde strategische plannen voor het GLB, na de goedkeuring op 31 augustus van de plannen voor Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Polen, Portugal en Spanje.

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dat op 1 januari 2023 van start gaat, moet de overgang naar een duurzame, veerkrachtige en moderne Europese landbouwsector vormgeven. In het kader van het hervormde beleid zal de financiering eerlijker worden verdeeld over kleine en middelgrote familiebedrijven en jonge telers. Bovendien zullen landbouwers en telers worden ondersteund bij het invoeren van nieuwe innovaties, van precisielandbouw tot biologische teeltmethoden. Door concrete acties op deze en andere gebieden te ondersteunen, kan het nieuwe GLB de hoeksteen vormen voor de voedselzekerheid en de landbouwgemeenschappen in de Europese Unie.

Het nieuwe GLB omvat een efficiëntere en effectievere werkwijze. De EU-landen zullen nationale strategische plannen voor het GLB uitvoeren, waarin de financiering van inkomenssteun, plattelandsontwikkeling en marktmaatregelen wordt gecombineerd. Bij het opstellen van het strategisch plan voor het GLB heeft elke lidstaat een keuze gemaakt uit een breed scala van steunmaatregelen op EU-niveau, die zijn toegesneden op zijn specifieke behoeften en plaatselijke omstandigheden. De Commissie is nagegaan of elk plan gericht is op de tien hoofddoelstellingen van het GLB, die betrekking hebben op gemeenschappelijke ecologische, sociale en economische uitdagingen. De plannen zullen dus in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving en moeten bijdragen tot de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU, onder meer inzake dierenwelzijn, zoals uiteengezet in de strategieën "van teler tot bord" en "biodiversiteit" van de Commissie.

Voor het GLB wordt in de periode 2023-2027 € 270 mld uitgetrokken. De twee vandaag goedgekeurde plannen vertegenwoordigen een begroting van meer dan € 6,2 mld, waarvan € 2,1 mld bestemd is voor milieu- en klimaatdoelstellingen en milieuregelingen. De Oostenrijkse milieuprogramma's zijn bijvoorbeeld gericht op bodem- en waterbescherming en op de verbetering van het dierenwelzijn, terwijl Luxemburg niet-productieve oppervlakten en stroken zal ondersteunen en subsidies zal verlenen aan tuinbouwers die hun gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperken.

Beide landen zullen ook steun verlenen aan biologische landbouwpraktijken. De GLB-financiering in Luxemburg zal ertoe bijdragen dat het areaal biologische landbouw tegen 2025 tot 20% wordt uitgebreid. Oostenrijk heeft al een van de hoogste aandelen biologische teelt in de EU. Met behulp van het GLB zal dit aandeel verder worden verhoogd tot 30% van het landbouwareaal.

Een belangrijke doelstelling van beide landen in hun strategische plannen voor het GLB is een eerlijker verdeling van de inkomenssteun. Oostenrijk zal zich richten op een effectievere en efficiëntere afstemming van de rechtstreekse betalingen, terwijl Luxemburg zich zal richten op een eerlijker inkomen voor telers. Oostenrijk zal bijzondere aandacht besteden aan kleine en bergachtige landbouwbedrijven en zal meer dan 60% van het budget voor plattelandsontwikkeling gebruiken voor milieudoelstellingen.

Voor meer informatie: agriculture.ec.europa.eu


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven