Succesvolle na-oogst fruitbehandelingen met Penbotec en Fysium

Partners en klanten van kennis- en inkooporganisatie CropSolutions hebben toegang tot twee interessante na-oogstbehandelingen in fruit: Penbotec en Fysium, zo schrijven ze.

Penbotec
Penbotec met als actieve stof pyrimethanil is de enige merknaam die is toegelaten als na-oogstbehandeling in Nederland voor de dompeling van fruit. Deze technologie is bekend en betrouwbaar. Ten opzichte van een standaard spuitschema onderscheidt Penbotec zich met meerdere voordelen:

  • Vruchtrot voorkoming via de lenticellen maar ook afdekken van opgetreden plukbeschadigingen;
  • Werkt zowel preventief als curatief;
  • Maakt voorsorteren mogelijk;
  • Toepassing in appel en peer.

De kisten met appels of peren gaan één voor één door een specifieke dompelinstallatie. Van bovenaf stroomt de dompelvloeistof circulerend en continu door, zo komt iedere vrucht rondom in aanraking met het middel. Belangrijk is het fruit in verband met beschadigingen die tijdens de oogst zijn ontstaan binnen 16 uur na plukken te behandelen en dat het minimaal 1 minuut in de dompelvloeistof verblijft. De kisten verlaten één voor één het dompelbad om uit te lekken alvorens ze de koelcel ingaan. Lekvloeistof wordt opgevangen en terug in het bad gevoegd.

De afgelopen jaren heeft toelatingshouder Janssen PMP in overleg met fruitteelt adviesdienst CAF, brancheorganisatie NFO en de waterschappen gekeken naar de houdbaarheid van de dompelmethode. Vanwege het gecontroleerde systeem en gratis bijgeleverde Funds techniek is ook restwater eenvoudig af te breken, waarna lozing op het riool is toegestaan. Dit systeem past binnen in een verminderde emissie in het veld.

Fysium
Binnen de toepassing van 1-MCP in de koelcel zijn diverse aanbieders en merknamen actief. De partners van CropSolutions werken hier vanaf het begin met Fysium. Fysium heeft een aantal specifieke voordelen:

  • Toepassing van buiten de koelcel, interessant betreffende arbeidsveiligheid;
  • Toepassing via de gepatenteerde Fysium generator. Hiermee wordt de meest zuivere vorm van 1-MCP via een vloeistof kolom gegenereerd en direct in de koelcel geblazen;
  • Exact afgestemde dosering, bereid in eigen laboratorium;
  • Toepassing door de eigen gekwalificeerde medewerkers vanuit de CropSolutions partners;
  • Effectiviteitscontrole door de fruitteelt adviesdienst CAF;
  • Dossier opbouw en kennis fundamenten in samenwerking met het WUR-onderdeel FBR (Food & Biobased Research).

De fruitoogst van 2022 is aanzet van het eerste seizoen waarin Fysium is toegelaten voor toepassing op peer. Ervaringen in onderzoek en praktijk op peer hebben de nauwkeurigheid en kwetsbaarheid van deze toepassing laten zien. Waar we op appel gewend zijn aan een relatief eenvoudige toepassing ligt dit bij peer wezenlijk anders. De toepassing op appel heeft één belangrijk doel: de appels moeten zo hard mogelijk blijven tijdens de bewaring én op de fruitschaal.

Bij peer is de doelstelling duidelijk anders. Tijdens de bewaring wordt gestreefd naar een maximaal effect op kwaliteitsbehoud; o.a. interne kwaliteit, grondkleur en uiteraard ook hardheid. Na de bewaring dienen de peren echter, net als onbehandelde peren, door te rijpen op de fruitschaal. Dit laatste aspect maakt de toepassing zeer specifiek op basis van de partijkenmerken. Het is eenvoudig om 1-MCP te doseren voor maximaal effect tijdens de bewaring, na bewaring zullen de peren dan echter niet meer door rijpen. Dit betekent dat de dosering afhankelijk is van het ras peren, plukmoment en rijpheid. Om de optimale balans te vinden tussen maximaal effect tijdens bewaring, met behoud van door rijping na bewaring.

In de jaren voorafgaand aan de Fysium toelating op peer heeft de toelatingshouder Janssen PMP in samenwerking met onder andere de CAF en FBR in Wageningen verkennende proeven uitgevoerd met de toepassing van Fysium op peer. Zodoende hebben CAF en CropSolutions al enkele jaren ervaring met de toepassing van Fysium op peer. In het seizoen van 2020 heeft CAF een uitgebreide proef opgezet met Conference. Hierbij zijn peren van 20 verschillende herkomsten en plukmomenten op eenzelfde wijze behandeld en vervolgens acht maanden in ULO bewaard. Qua behandelmoment en dosering zijn de reeds bekende ervaringen en advies van 1-MCP op Conference als uitgangspunt gebruikt. Dit betekent dat de vroeg geoogste peren relatief laat behandeld zijn en de laat geplukte peren kort na de pluk. Qua dosering is de basis peren dosering gebruikt voor peren geoogst binnen het ideale plukvenster.

De peren in deze proef zijn op meerdere momenten beoordeeld op belangrijke parameters als hardheid, Brix, grondkleur, uitstalleven en ethyleen productie. In figuur 1 ziet u een samenvattende grafiek van de hardheid van de 20 Conference partijen. Hierin ziet u de gemiddelde kwaliteit bij inslag, die ruim boven de minimale 5,8kg/0,5cm2 ligt. Vervolgens het Fysium effect bij de behandelingscontrole direct na de toepassing. De derde set balken geeft de hardheid weer na 8 maanden bewaren, waarbij de behandelde peren gemiddeld 0,4kg/0,5cm2 harder waren gebleven tijdens de bewaring. De belangrijkste waardes van deze proef staan in de laatste twee balken, de hardheid van de peren na 8 maanden bewaren én uitstal op de fruitschaal. In deze demoproef was de conclusie dat de peren vanuit alle 20 herkomsten een keurige door-rijping lieten zien tijdens uitstal. Hiermee werden de ervaringen van de afgelopen jaren, die hebben geleid tot het 1-MCP protocol op peer wat er nu ligt, ook in deze proef bevestigd. Met het in acht nemen van de juiste randvoorwaarden zijn Conference goed te behandelen met Fysium voor kwaliteitsbehoud tijdens de bewaring, met behoud van de gewenste narijping.

Aanpak Fysium op peer
De ervaringen in het verleden en ook onze proeven hebben duidelijk laten zien dat een gedegen aanpak van belang is voor een succesvolle Fysium behandeling van peer. Dit betekent dat bij een bestelling voor het behandelen van een perencel de CropSolutions teeltadviseur een monster komt halen uit de betreffende cel. Uw teeltadviseur stelt u een aantal vragen zoals: ‘Wanneer zijn de peren geplukt?’, ‘Hoelang gaat u de peren bewaren?’, ‘Wilt u de peren in ULO bewaren?’ en ‘Heeft het perceel een historie voor hol of bruin?’

Het monster wordt vervolgens door CAF geanalyseerd en basis van de uitkomst en informatie op de vragen voorzien van een advies. Is de partij geschikt voor een behandeling met Fysium? Welke bewaarmethodes zijn er mogelijk, wel of geen ULO? Welke dosering is het meest optimaal? Op basis van deze informatie kunt u met uw CropSolutions teeltadviseur een afgewogen beslissing nemen over de te behandelen cel peren. Gedurende de bewaring zijn twee extra kwaliteitsbeoordelingen mogelijk om het effect van de Fysium te monitoren, maar ook de interne kwaliteit van de partij om eventuele problemen op tijd op te merken. Met deze aanpak ondersteunt CropSolutions fruittelers in het streven naar een optimaal bewaarresultaat.

Voor meer informatie:
Aryan van Toorn
CropSolutions
06 54 25 46 73
aryan.van.toorn@cropsolutions.eu 
www.cropsolutions.nl   


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven