LTO Nederland

"Maak van 2023 een overgangsjaar"

Zwaar teleurgesteld reageert de LTO Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente op de conceptderogatiebeschikking die (nu ex-) minister Staghouwer gister naar de Tweede Kamer stuurde. Naast een volledige afbouw van de derogatie, komen er generieke voorwaarden bij die ook de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt flink gaan beperken, zo schrijft LTO. De vakgroep benadrukt dat 2023 een overgangsjaar moet zijn, aangezien ondernemers door de onzekerheid rondom de maatwerkaanpak, het 7e APN en het GLB op dit moment niet weten waar ze aan toe zijn.

Met name het verlagen van de stikstofgebruiksnormen vanaf 2025 en het verplichten van bufferstroken van 3 meter gaan er landbouwkundig en financieel flink inhakken. "Kunstmestvervangers zijn volledig buiten beeld geraakt en gewasderogatie als verantwoord alternatief is nog steeds onbespreekbaar. Daarbij komt dat het nu volstrekt onduidelijk is hoe de sector vanaf 1 januari 2023 moet acteren op zowel het 7e APN als het GLB en nu dus ook de derogatiebeschikking. Er wordt van ondernemers verwacht dat zij hun bedrijfsvoering aanpassen, terwijl het beleid nog niet vaststaat en het tijdspad erg kort is. Dit terwijl bouwplannen inmiddels al gemaakt zijn, contracten afgesloten zijn, het eerste wintergraan gezaaid is en samenwerkingsovereenkomsten zijn vastgelegd. Alles wat nu nog bedacht wordt komt te laat, aangezien het onmogelijk is om hier voor volgend jaar nog rekening mee te houden. Dit signaal is niet nieuw en de sector geeft al geruime tijd aan duidelijkheid te willen. De doelen voor natuur, water en klimaat dienen gehaald te worden, maar akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers moeten wel een eerlijke kans krijgen hier op te anticiperen."

Overgangsjaar
"Nu weet geen enkele ondernemer waar hij aan toe is. Er is ook nog steeds geen duidelijkheid over de Maatwerkaanpak en tot overmaat van ramp ook geen enkel perspectief vanuit het ministerie van LNV over hoe de sector nog een boterham kan verdienen. Het is dan ook onontkoombaar dat 2023 een overgangsjaar wordt. Een jaar waarin we wat ons betreft met LNV om tafel gaan om een goed perspectief te ontwikkelen, een jaar waarin we ├ęcht werk maken van verbetering van de waterkwaliteit middels de Maatwerkaanpak en waarin we voor de zomer van 2023 weten waar we aan toe zijn", aldus Tineke de Vries, voorzitter van de vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente bij LTO Nederland.

"De nieuwe minister zal dit stevig uit moeten onderhandelen in Brussel. Het kan toch niet zo zijn dat we voor energie bedenken dat we niet meer afhankelijk willen zijn van landen buiten Europa en dat we tegelijkertijd de voedselproductie in de EU op deze manier onder druk zetten. De consequentie van dit beleid is namelijk dat we straks geen broccoli, bloemkool, prei, ui of aardappel uit Nederland meer eten."

Bron: LTO Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven