Zuid-Afrikaanse citrussector stopt vrijwillig export van Valencia's naar EU om CBS-risico te beperken

Met nog een maand te gaan van het huidige exportseizoen hebben de Citrus Growers' Association of South Africa (CGA) en de Fresh Produce Exporters' Forum Boards het besluit genomen om de export van Valencia sinaasappelen uit door Citrus Black Spot (CBS) getroffen gebieden in Zuid-Afrika naar de Europese Unie met ingang van 16 september 2022 vrijwillig stop te zetten.

Justin Chadwick, CEO van de CGA, heeft het volgende geschreven over de stopzetting van de export van Valencia: "Dit besluit is genomen als reactie op de 10 CBS-kennisgevingen van niet-naleving (NONC's) op Zuid-Afrikaans citrus die tot nu toe dit seizoen zijn ontdekt en het traditionele verhoogde risico dat Valencia-sinaasappelen vormen voor CBS-naleving aan het einde van het EU-exportseizoen."

Gespreide invoering
"De marktsluiting zal gespreid worden ingevoerd, waarbij de laatste dag van de inspecties op Valencia's in de noordelijke regio's op 16 september zal zijn, terwijl de Gamtoos Valley [Patensie], East Cape Midlands en Sundays River Valley de inspecties op 23 september 2022 zullen sluiten. Mandarijnen, grapefruit, citroenen en Navels uit CBS-vrije gebieden zullen niet worden getroffen."

"Hoewel deze sluiting een nieuwe klap betekent voor telers die te kampen hebben gehad met een van de moeilijkste seizoenen tot nu toe, moet de toegang tot de EU-markt op de langere termijn prioriteit krijgen. Dit besluit toont ook aan dat het Zuid-Afrikaanse systeem voor fytosanitaire risicobeperking van het CBS doeltreffend wordt uitgevoerd."

Exportcijfers
"Tot dusver zijn 138 miljoen kartons van 15 kg fruit verpakt voor uitvoer naar belangrijke markten over de hele wereld. Volgens de laatste voorspellingen zullen tegen het einde van het seizoen 2022 167,2 miljoen kartons citrus worden verscheept, wat 3,3 miljoen kartons minder is dan wat aan het begin van het seizoen werd voorspeld."

"Hoewel deze cijfers nog steeds een gestage volumegroei laten zien in vergelijking met voorgaande jaren, betekent een aantal ernstige operationele en commerciële uitdagingen dat de meerderheid van de lokale telers dit jaar te maken krijgt met het zeer reële vooruitzicht van aanzienlijke inkomstenverliezen. Ervaren commentatoren uit de sector zijn van mening dat minder dan 20% van de citrustelers aan het einde van het seizoen 2022 waarschijnlijk een rendement zal halen dat boven het break-evenpoint ligt. Dit vormt een grote bedreiging voor de duurzaamheid en de winstgevendheid van de sector en de 130.000 banen die hij in stand houdt, alsook voor de R30 miljard (ruim
€ 1.747.500.000) aan exportinkomsten die hij jaarlijks genereert."

Recordhoge vrachttarieven
"De grootste uitdaging voor telers, die de grootste impact heeft op hun nettoresultaat, zijn de prijsstijgingen voor een aantal productiemiddelen als gevolg van de Covid-19-pandemie en de Russische invasie in Oekraïne. Zo zijn de meststofprijzen tussen 2020 en 2021 met iets meer dan 56% gestegen en zijn de brandstofprijzen met 53% gestegen. Nog zorgwekkender zijn de recordhoge vrachttarieven, waarbij de scheepvaartmaatschappijen hun prijzen tussen 2020 Q1 en 2022 Q1 met 128% hebben verhoogd. Dit betekent dat telers voor het vervoer van hun fruit bijna twee keer zoveel moeten betalen als wat de productie ervan in een heel jaar kost. Om verdere prijsstijgingen te voorkomen en in de toekomst voor prijsstabiliteit te zorgen, heeft de CGA met andere fruitsectoren overleg gepleegd over een mogelijke overname van hun verscheping; naar verwachting zal eind september een haalbaarheidsstudie zijn afgerond.

Verplichte koudebehandeling
"Tegelijkertijd zijn de reële uitvoerprijzen voor alle citrusrassen gedaald en verwacht wordt dat deze daling de komende jaren zal aanhouden. Deze uitdaging is nog groter geworden door de recente - in onze ogen - ongerechtvaardigde en discriminerende FCM-verordeningen (False Coddling Moth - Afrikaanse fruitmot) die door de EU zijn aangenomen en die de exporterende Afrikaanse landen verplichten een drastische verplichte koudebehandeling uit te voeren voor sinaasappelen die naar de regio worden vervoerd. Door deze nieuwe voorschriften werden onlangs tot 1350 containers met citrus gedurende een aantal weken in EU-havens vastgehouden, waardoor plaatselijke telers meer dan R200 miljoen aan verliezen leden."

"De handhaving op lange termijn van de nieuwe FCM-voorschriften vormt een ernstige bedreiging voor de sector, en daarom zal het WTO-overlegproces dat onlangs door het Department of Trade, Industry and Competition (DTIC) op gang is gebracht, van cruciaal belang zijn. Het standpunt van de CGA blijft dat de koudebehandeling die in de nieuwe voorschriften wordt voorgeschreven, in strijd is met wetenschappelijk bewijs, waardoor het een arbitraire en onnodig handelsbeperkende maatregel is en bijgevolg in strijd is met de internationale eisen voor dergelijke fytosanitaire handelsvoorschriften. Het CGA zal tijdens het komende WTO-overleg alle middelen ter beschikking stellen die het DTIC en de DALRRD nodig achten."

Telers onder zware druk
"Al deze factoren, samen met de huidige economische beperkingen in Zuid-Afrika, waaronder de aanhoudende fiscale druk, de aanhoudende belastingvermindering, de hoge werkloosheid en het lage vertrouwen van de consument en het bedrijfsleven, betekenen dat de telers onder zware druk staan. Het is dan ook niet ongebruikelijk te horen over gevallen waarin telers geen andere keuze hadden dan voor vee geschikt fruit dat niet voor menselijke consumptie geschikt is, te dumpen, zoals onlangs het geval was voor een teler in de Oostkaap. Waar mogelijk blijven telers fruit dat geschikt is voor menselijke consumptie schenken aan gemeenschappen in nood, vooral wanneer dergelijk fruit geen rendabele opbrengst oplevert wanneer het vers wordt verkocht of tot sap wordt verwerkt. In dit verband heeft het CGA ook hulp aangeboden om donaties aan gemeenschappen te vergemakkelijken via zijn Orange Heart Fruit Drive-initiatief."

Logistiek krijgt extra aandacht
"In het licht van deze ernstige tegenwind is het positief nieuws dat de Zuid-Afrikaanse havens de voorbije maanden vrij vlot hebben gefunctioneerd en dat eventuele blokkades snel zijn verholpen door de betrokken spelers, waaronder Transnet. Het CGA roept nog steeds wekelijks een Logistiek Reactiecomité bijeen dat risico's in de logistieke ketens identificeert en oplossingen zoekt om de meest urgente aan te pakken. Dit houdt onder meer in dat voortdurend overleg wordt gepleegd met het hogere management van Transnet over het functioneren van de havens."

"De CGA blijft zich inzetten om met de regering en andere partners in de waardeketen te blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat de lokale telers op korte termijn kunnen overleven zodat de sector een belangrijke economische en werkgelegenheidsfactor in het land blijft."


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven