Overzicht wereldmarkt paprika

De wereldmarkt voor paprika's is op dit moment zeer gevarieerd, afhankelijk van de locatie. In Noord-Europa is het rustig op de markt, vooral in Duitsland, terwijl de telers in Nederland en België kampen met verliezen als gevolg van problemen in de teelt, een situatie die nog wordt verergerd door de lage prijzen. In Polen daarentegen zijn zowel de vraag als de prijzen gestegen, waardoor sommige telers door hun voorraden heen zijn. In het zuiden van het continent is de situatie voor de meeste telers iets beter, met een prijsherstel in Italië en bevredigende prijzen voor de telers in Spanje, die dit jaar meer Californische paprika's zijn gaan telen. Ook op het Noord-Amerikaanse continent zijn de prijzen hoog, misschien zelfs te hoog, omdat zij van invloed zijn op de afspraken die zijn gemaakt over lagere prijzen en een grotere beschikbaarheid.

Nederland en België: Teeltproblemen en lage prijzen kenmerken de markten
Vergeleken met andere kasgroenten blijft de prijs voor paprika dit jaar achter. Het is een moeizaam seizoen, terwijl de verwachting eerst nog was dat het een redelijk seizoen kon gaan worden.

Telers hebben te maken met luisproblematiek en ook in de wortelzone zijn er bij sommige telers problemen. Over wat hier de oorzaak van is, is nog onduidelijkheid. Er zijn telers die vanwege de teeltproblemen hun productie hebben moeten afbreken. Ook de overstap tijdens het seizoen op een andere teelt is gemaakt.

Een blik op de prijsvorming leert dat de paprikaprijzen de afgelopen weken onder het vijfjarig gemiddelde lagen. Pas vorige week kwam hier verandering in en was er een stijging van de prijs te zien tot boven het vijfjarig gemiddelde. Een opleving van de prijs die in lijn is met de afgelopen twee jaar, toen de paprikaprijs in beide gevallen in week 33 een piek kende, om vervolgens ook weer iets terug te zakken.

Gele paprika’s worden op de Vlaamse klok het best betaald de afgelopen weken, naast oranje, vaak in vergelijking met andere kleuren lager in volume, maar hoger in prijs. Rode paprika’s liggen al enkele weken onder de prijsniveaus van geel. Bij groene paprika’s was op de Nederlandse klok in het begin van deze week een stijgende tendens te zien, in lijn met een prijspiek vorig jaar.

De afgelopen zomervakantieweken was het warm en zonnig. Toch worden de energieprijzen nauwlettend in de gaten gehouden. De gasprijs is bijvoorbeeld tot boven de 200 euro per megawattuur gestegen en ook de elektriciteitsprijzen bereikten recordhoogtes. De verwachting is dat telers, zeker zij die geen gascontracten tegen lagere prijzen hebben vastliggen, soms eerder met hun teelt zullen stoppen. Ook zullen telers, als er niet snel iets in de energieprijzen verandert (en dat is niet de verwachting), weer later planten, energiezuiniger telen en daarmee ook later in productie komen volgend seizoen.

Tijdens alle bijzondere crisisontwikkelingen viel afgelopen maand voor exporteurs van paprika naar Noord-Amerika nog wel een ontwikkeling positief uit. De wisselkoers euro-dollar ligt op zo’n niveau dat de export naar Noord-Amerika momenteel gunstiger is dan lange tijd het geval was. Ook de luchtvrachtkosten zouden een stuk zijn gedaald. De volumes die naar Noord-Amerika gaan zijn echter wel klein. Veel paprika’s blijven dichter bij huis, met onder meer Duitsland als grote buitenlandse afzetmarkt. Hier is Nederlands product op groothandelsmarkten dominant, aangevuld met Belgisch product.

De komende tijd wordt het afwachten wanneer de eerste importpaprika’s weer de schappen bereiken. Naast een blik op de energieprijzen zal daarom ook vooral naar de Spaanse markt worden gekeken.

Duitsland: Rustige paprikamarkt
Paprika's van Nederlandse oorsprong domineerden dit seizoen, terwijl Belgische exemplaren de markt aanvulden. Uit Turkije kwamen slechts beperkte hoeveelheden, Poolse paprika's rondden het aanbod af met zeer kleine hoeveelheden; binnenlandse paprika's kostten in Zuid-Duitsland tot € 4,30 per kg. Over het geheel genomen was de verkoop de afgelopen weken betrekkelijk rustig.
In het algemeen kon zonder problemen aan de vraag worden voldaan. Ook de prijzen van alle soorten vertoonden een stijgende tendens. De gele soorten waren over het algemeen het duurst, terwijl de rode vaak nog matig geprijsd waren.

Polen: Stijging van de vraag naar paprika's
De vraag naar paprika's is deze week enorm in vergelijking met de rest van het seizoen, zowel in het binnenland als in de export. Dit heeft geleid tot hogere prijzen voor paprika's, maar zowel consumenten als telers lijken tevreden met de huidige situatie. Over het geheel genomen zijn er nog steeds goede hoeveelheden beschikbaar, maar sommige exporteurs zagen de vraag zo sterk toenemen dat zij deze week volledig zijn uitverkocht.

Italië: Paprikaprijzen herstellen zich
De markt voor paprika's in Italië vertoont een prijsherstel. Voorlopig absorberen de markten, op nationale schaal, de Italiaanse teelt, hoewel er een aanwezigheid van 10% Nederlandse paprika's is.
Een groothandelaar van een belangrijk agro-voedingscentrum in het noorden van Italië zegt dat na enkele weken van een ongevoelige markt, de vraag zich vanaf 16 augustus heeft hersteld. Lange paprika's, geel of rood, die in Italië worden geteeld en in eenlaags kratten worden verwerkt, bereikten 2,60 €/kg met een gemiddelde van 2,30 €/kg. De noteringen voor paprika's uit Nederland waren echter lager: zowel gele als rode paprika's werden in de groothandel verkocht voor ongeveer 1,80 €/kg.

Een speciale vermelding verdient de "friggitelli". Dit zijn groene paprika's die niet pikant zijn, maar over het algemeen zoet. Hij staat ook bekend als de Gouden Griekse paprika, de Zoete Italiaanse paprika of de Toscaanse paprika. Het zijn typische paprika's die in het zuiden van Italië worden geteeld, maar in het hele land worden verkocht: de prijzen liggen tussen 2,00 en 2,50 €/kg.

In Campanië is de vraag goed en groter dan het aanbod. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar lagen de prijzen duidelijk hoger.

Spanje: Blokpaprika's stijgen in populariteit
Het paprikaseizoen is nu in zijn laatste fase in Murcia, waar de prijzen voor de telers acceptabel zijn geweest, boven de € 1,00 per kilo. Het seizoen eindigt in Murcia ongeveer 2-3 weken eerder als gevolg van het verbod van het Spaanse ministerie van Landbouw op 1,3-dichloorpropeen, dat gewoonlijk wordt gebruikt om de grond te ontsmetten. In plaats van deze behandeling gebruiken de telers de bio-zonnebrandmethode, waardoor ze het seizoen vroeger moeten beëindigen om genoeg tijd te hebben om de grond te behandelen. Paprikatelers vinden deze regeling schandalig omdat deze alleen op hun gewas wordt toegepast, terwijl tabakstelers deze methode mogen blijven gebruiken. Aangezien Almería nog niet met de oogst is begonnen, is er dus een tekort aan paprika's waardoor de prijzen stijgen, vooral voor lange paprika's van het Lamuyo-ras.

Tijdens het hele seizoen lagen de prijzen voor de lange Lamuyo-paprika's ongeveer 10 tot 15% hoger dan voor de kortere blokpaprika's, die het meest gevraagd worden op de exportmarkten in Midden- en Noord-Europa. De reden hiervoor is dat het areaal van de blokpaprika in Murcia met ongeveer 30% is toegenomen, waardoor het meer terrein heeft gewonnen op het Lamuyo-ras. Gedreven door de goede vraag uit Europa en de hogere percentages eenheden van de eerste categorie die blokpaprika's bieden, hebben de telers het aantrekkelijker gevonden. Bovendien hebben zaadbedrijven veel meer geïnvesteerd in nieuwe blokpaprikarassen dan in Lamuyo-rassen, die van oudsher in Spanje, Italië en Portugal worden geconsumeerd. De consumptie van blokpaprika's in Spanje is echter toegenomen sinds grote retailers, zoals onder meer Mercadona, in hun schappen verpakkingen met driekleurige paprika's hebben geïntroduceerd, met grotere afmetingen dan in andere Europese landen. Nu, aan het einde van het Murciaanse seizoen, is het prijsverschil tussen deze twee soorten paprika's enorm omdat de oogst in Almeria nog niet is begonnen.

China: Hoge paprikaprijs
In sommige teeltgebieden in China is er een tekort aan het product, wat de prijzen op de markt opdrijft. De prijzen zijn gestegen tot 3,8 à 4 yuan per jin (0,5 kg), dat is bijna het dubbele van de prijs voor groene paprika's in vergelijking met het niveau van vorig jaar om deze tijd. De huidige hitte in China maakt het oogsten ook tot een uitdaging.

Noord-Amerika: Hoge prijzen en geringe beschikbaarheid zetten de markt onder druk
De aanvoer van paprika's is goed geweest, hoewel sommige regio's meer problemen hebben dan andere. Voor één verlader is de uitdaging de teelt van paprika's vanuit Coahuila, Mexico, waar het areaal de afgelopen jaren jaarlijks is uitgebreid om aan de sterke vraag in de zomer te voldoen.

Terzelfder tijd zijn er echter andere staten die produceren, waaronder Michigan, New Jersey en de zuidoostelijke staten zoals Georgia en de Carolinas. "In het zuidoosten kan het weer in september een beetje een probleem zijn. En over het algemeen zijn er op dit moment veel lokale deals die in de zomer tot stand komen," zegt de verlader. In het westen oogst Californië op dit moment ook. De teelt van paprika's in de kas is ook aan de gang.

Hij merkt wel op dat de meeste gebieden in het binnenland hete zomermaanden hebben gehad, waardoor hun voorraden wat krapper zijn geworden en dat kan ook de kwaliteit beïnvloeden.
"De vraag naar paprika's is echter goed geweest. Paprika's behoren in het algemeen tot de top vijf artikelen in de supermarkt, dus vanuit het oogpunt van de vraag is er altijd genoeg," zegt hij.
De prijs van groene paprika's is daardoor relatief stabiel gebleven en ligt rond de $20, wat volgens de verlader niet ongewoon is in deze tijd van het jaar. "Maar dat hangt af van het weer in de zomer - en in de VS is dat wisselvallig geweest - de meeste grote maten leveren op dit moment $18 tot $20 op," zegt hij.

Rode paprika's zijn echter al sinds het begin van de zomer een $30+ item. "Door de weersomstandigheden en de kwaliteitsproblemen is die prijs niet gedaald. Hij staat al maanden op 34 dollar en het is ongehoord dat je zo lang op deze prijs kunt doorgaan," zegt hij. "De markten van vorig jaar vergeleken met dit jaar waren $10-$12 vergeleken met $34. Dit doet pijn aan je verplichtingen aan je klanten die je bent aangegaan voor een normale prijs en dan is de beschikbaarheid er niet. Het is tot nu toe een zeer frustrerende en uitdagende zomer geweest."

Vooruitkijkend wordt verwacht dat de teelt begin november zal verschuiven wanneer de winterprogramma's beginnen. "Als we beginnen af te bouwen en eind september/oktober bereiken, wordt het aanbod krapper en begint de verschuiving naar westelijke teeltgebieden effect te sorteren", aldus de verlader.

Mexico: Volledige zekerheid over mogelijkheid van uitbreiding van markten en volumes voor Mexicaanse paprika
Mexico is veruit de grootste exporteur van paprika's ter wereld. Volgens de statistieken leverde het in 2020 1.138.288 ton pepers, hete pepers en (groene) paprika's aan de verschillende markten over de hele wereld, wat neerkomt op 28,4% van het totale volume van op de wereldmarkt verhandelde paprika's.

Deze groente heeft de laatste jaren in Noord-Amerika een aanzienlijke boom gekend als gevolg van de stijging van de vraag van de belangrijkste afnemer, de Verenigde Staten, en de ontwikkeling van de kasteelt, die niet alleen een grotere efficiëntie en een betere controle van de teelt mogelijk heeft gemaakt, maar ook de mogelijkheid heeft geboden om het hele jaar door een vers en kwalitatief goed product aan te bieden; momenteel vindt bijna 50% van de teelt in het land in kassen plaats. Volgens gegevens van het USDA vertegenwoordigde de invoer uit Mexico 77% van de totale hoeveelheid verse groenten die in 2020 door de Amerikaanse markt werd ingevoerd.

Ondanks de omvang laten de meest recente resultaten van de sector zien dat de paprikasector in Mexico nog steeds een interessante groeimarge heeft. In de periode van januari tot november 2021 registreerde de waarde van de export van paprika's een nieuwe jaar-op-jaar groei van 5,4%, tot een totaal van 1.366 miljoen dollar.

"Wij zijn er volledig van overtuigd dat het mogelijk is de markten en de volumes uit te breiden. We moeten niet vergeten dat de agro-industriële bedrijven van Mexico vanwege de nabijheid altijd naar het noorden kijken, wat onze natuurlijke markt is, maar we beginnen ons ook op andere markten te richten, omdat we ons ervan bewust zijn dat er zeer goede mogelijkheden zijn om onze kwaliteitsproducten elders op de markt te brengen," legt een grote producent en exporteur van paprika uit die in Jalisco actief is.

"Interessante voorbeelden zijn het Verenigd Koninkrijk, dat na het verlaten van de EU in een goed positie is om de markt te openen als gevolg van de moeilijkheden die de Brexit heeft veroorzaakt in de handel met de rest van de EU, die zijn belangrijkste leverancier van verse levensmiddelen was; en ook verder weg gelegen markten zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, enz... het zijn markten waarvan we zeker zijn dat ze vroeg of laat regelmatige bestemmingen voor onze producten zullen worden."

De Verenigde Staten zullen echter de belangrijkste en grootste afnemer blijven. De handelsrelatie van de Mexicaanse groenten- en fruitsector met de Verenigde Staten is sterk geconsolideerd na tientallen jaren van nauwe bilaterale activiteit en gezamenlijke groei, hoewel de sector in 2021 een bitterzoete situatie doormaakte toen verschillende van zijn exportproducten door de USITC werden geïdentificeerd en onderzocht op hun mogelijke effect op de binnenlandse teelt.

"We hebben er vertrouwen in dat we in deze kwestie geen problemen zullen krijgen. Zowel de Verenigde Staten als Canada hebben een leveringstekort van bepaalde producten, zoals in het geval van de paprika, en wij, als Mexicaanse producenten, zijn onderworpen aan regelgeving door middel van certificeringen, die de kwaliteit en productveiligheid garanderen.

"De VS, Canada en Mexico werken met dezelfde regels en wij voorzien in de behoeften van elk land dat niet kan worden gedekt met zijn interne teelt. De verkoop van onze producten heeft geen gevolgen voor onze Amerikaanse of Canadese collega-producenten, aangezien wij voorzien in een vraag waarin zij momenteel niet kunnen voorzien met hun huidige oogst." 

Volgende week: Overzicht wereldmarkt bananen


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven