Overzicht wereldmarkt meloenen en watermeloenen

Met de huidige hittegolven in een groot deel van Europa en stijgende temperaturen elders op het noordelijk halfrond, genieten meloenen en watermeloenen van een sterke opleving in populariteit. Er is echter één probleem: een slecht seizoen voor deze fruitsoort vorig jaar heeft geleid tot een grote inkrimping van het teeltgebied in het belangrijkste meloentelende land Spanje. Bovendien heeft het extreem warme weer in Spanje en andere teeltgebieden ertoe geleid dat de oogst vroeger dan gewoonlijk zijn hoogtepunt bereikte, waardoor het seizoen waarschijnlijk vroeger dan normaal zal eindigen. Deze factoren hebben de prijzen de hoogte in gejaagd, wat de telers hopelijk zal compenseren voor eventuele verliezen.

Intussen zien ook in Zuid-Afrika de telers van winterwatermeloen de vraag naar hun product toenemen, waardoor zij meer afzetmogelijkheden krijgen. Ten slotte hebben diverse ongunstige teeltomstandigheden die tot kleinere volumes op de Noord-Amerikaanse markt hebben geleid, de prijzen voor meloen en watermeloen ook op deze markt aanzienlijk opgedreven.

Nederland: Prijs watermeloenen torenhoog, maar door lage Spaanse aanplant nauwelijks beschikbaar
Dat de vraag naar watermeloenen groot is in deze zonnige periode, is niet al te verwonderlijk. Problematisch is echter dat het aanbod dit jaar maar heel beperkt is. "Vorig jaar was augustus bar en boos voor de watermeloenen, waardoor veel tuinders besloten hebben om dit jaar geen watermeloenen te zetten. Daardoor is er nu veel te weinig fruit op de markt", vertelt een Hollandse importeur. "Prijzen voor de watermeloenen liggen op een niveau rond de 1,30 euro per kilo. Dat is in augustus nog niet vaak vertoond. Je kunt alleen nauwelijks watermeloenen krijgen. De oogst - die nu uit La Mancha komt - gaat grotendeels de programma's in. Gezien de lage aanplant in Spanje zie ik de situatie ook niet meteen veranderen en zie ik het alleen maar gekker worden. Brazilië zal volgende week van start gaan met laden, maar dat zullen ook niet meteen volle containers met watermeloenen zijn. Bovendien is dat met de verdubbelde zeevrachtkosten ook spannend genoeg wie er in zal stappen", vervolgt Jacob. "De overige meloenentypes gaan redelijk weg, maar die markt is niet zo heet als bij de watermeloenen. Galia en Cantaloupe worden rond de 6 euro verkocht en bij deze tekorten in de markt zijn ook de gele meloenen nog goed te verkopen."

België: Warm weer drijft vraag op, maar remt teelt
De Belgische meloenenmarkt verloopt op het moment zeer moeilijk, vanwege de aanhoudende droogte en warmte in Zuid-Europa. Dit vertelt een Belgische handelaar. "De Franse meloenen waren wat vroeger en de Spaanse wat later, waardoor we begin juli een aanzienlijk deel op de markt hebben gekregen. Het zorgt er echter voor dat we nu een groot tekort hebben. Als ik de geruchten mag geloven, is het Franse meloenenseizoen ook snel weer afgelopen."

Het warme weer zorgt er tegelijkertijd voor dat de vraag naar het fruit groot is. "De vraag gaat door het dak, maar door de warmte liggen de planten stil. Er is simpelweg bijna geen aanbod. Natuurlijk kunnen we nooit zeggen dat er niets is, maar het is echt heel beperkt. De moeilijkheden gelden eigenlijk voor alle meloenen, wat ervoor zorgt dat de prijzen van bijvoorbeeld de Charentais-meloenen heel hoog zijn. Van Galia's hebben we vrijwel niks en ook voor de watermeloenen is het schrapen."

Duitsland: Aanhoudende hitte beïnvloedt Spaanse meloen- seizoen
Acute aanbodtekorten in Spanje en een onveranderd grote vraag kenmerken de huidige meloen- en watermeloenmarkt, zegt een importeur. "Op sommige plaatsen hebben we temperaturen tot 48-49 graden gehad, wat een effect heeft gehad op de beschikbaarheid van gewassen. Vooral voor watermeloenen en suikermeloenen zijn de exportgoederen schaars. Zoals verwacht zal het Spaanse suikermeloenseizoen in week 34 ten einde lopen en zullen de laatste watermeloenen waarschijnlijk in week 35-36 beschikbaar zijn, zodat we tot het begin van het overzeese seizoen in week 36-37 met een klein aanbodtekort rekening moeten houden."

Het tekort aan goederen zal ook een effect hebben op het prijsniveau, zei hij. In het geval van watermeloenen zijn de noteringen in de afgelopen twee weken bijna verdubbeld, terwijl de prijzen voor suikermeloenen deze week ook snel zijn gestegen. "In het algemeen is het seizoen in de vroeg groeiende regio Murcia dit jaar twee weken vroeger begonnen, waardoor de oogst ook vroeger is afgelopen. Toen was er al een gat in de oogst tot het begin van het seizoen in Ciudad/La Mancha. Bij Piel de Sapo en honingmeloenen hadden we het probleem dat de beschikbare kalibers ofwel te klein ofwel te groot waren voor de Duitse retail." Het Spaanse meloenensegment wordt gecompleteerd door Galia en Cantaloupe, waarbij er altijd "uitschieters naar boven" zijn wat de prijsstelling betreft.

Frankrijk: Prijzen voor meloenen gedaald en voor watermeloenen stabiel
Het meloenenseizoen is half februari van start gegaan met ingevoerde meloenen. Het Franse meloenenseizoen is half mei van start gegaan en zou eind september moeten eindigen. "Dit jaar, van half maart tot half mei, waren er lage volumes en dus hogere prijzen, als gevolg van een gebrek aan product, met name in Spanje", aldus een groothandelaar. Sommigen hebben daarom een beroep moeten doen op landen waarmee zij niet gewend zijn te werken, zoals Italië. In het begin van het seizoen waren de prijzen zeer hoog, maar de uitzonderlijke oogst heeft de prijzen doen dalen. In juli komt de markt geleidelijk weer in evenwicht, dankzij een door het zomerweer ondersteund verbruik. Wat de oogst betreft, wordt ondanks de daling van het areaal verwacht dat de oogst van meloenen in 2022 sterk zal toenemen, namelijk tot 301.000 ton, d.w.z. +31% ten opzichte van 2021. De opbrengst zou in alle regio's van Frankrijk stijgen, tot 39% in het zuidoosten. De meloenenoogst heeft geprofiteerd van de hoge temperaturen in mei en juni, wat grote vruchten heeft opgeleverd.

Momenteel komt het grootste deel van de watermeloenen uit Spanje, zowel de zwarte als de gestreepte. Er is ook een ander ras, Zagora, dat uit Marokko komt en watermeloenen van 10-15 kg oplevert. Er is momenteel voldoende aanbod van gele watermeloen (zwart aan de buitenkant en geel vruchtvlees), maar door de grote vraag zijn de prijzen vrij stevig, hoger dan het jaar ervoor. 

Spanje: Prijzen stijgen in Castilla-La Mancha na goede prijzen in Almería
In Castilla-La Mancha is het meloen- en watermeloenseizoen inmiddels begonnen. Op 21 juli is de eerste zitting gehouden van de prijzentafel voor meloenen en watermeloenen van de tuinbouw- en jagersmarkt van Castilla-La Mancha, waar de prijzen zijn verzameld voor het begin van dit seizoen, waarin het areaal meloenen en watermeloenen in de gemeenschap met ongeveer 10% is gedaald, zoals enkele weken geleden door een brancheorganisatie is bevestigd.

Na te zijn begonnen met gemiddelde prijzen van 28-30 cent/kilo voor meloenen van de extra categorie en 35-38 cent/kilo voor watermeloenen, zowel witte als zwarte pitloze watermeloenen van de eerste categorie, zijn de prijzen tijdens de laatste vergadering aangepast; op 4 augustus bedroegen zij 37-40 cent/kilo voor meloenen van de extra categorie en 43-45 cent/kilo voor witte pitloze watermeloenen van de eerste categorie; deze prijzen liggen nog ver achter bij de prijzen die dit seizoen zijn bereikt in de provincie Almería, die enkele maanden geleden het seizoen heeft geopend met haar kasfruit.

In de balans van het groenten- en fruitseizoen 2021/22 meldt een tuinbouworganisatie dat de gemiddelde prijs van onder glas geteelde watermeloen, waarvan de opbrengst dit seizoen met 41,7% is gedaald, 64 cent/kilo bedraagt, een opmerkelijke stijging met 204% ten opzichte van de vorige seizoen; de meloen onder glas heeft een gemiddelde prijs van 70 cent/kilo bereikt, een prijsstijging met 159%, maar met een 38,2% kleinere oogst.

Het verlies aan kilo's als gevolg van een meteorologisch ongewoon voorjaar, gekenmerkt door een uitzonderlijke mistperiode, heeft ook zijn weerslag gehad op de vollegrondsteelt in Almería, waar de oogst naar schatting met 15.000 à 20.000 kilo is gedaald (i.v.m. het feit dat het areaal met 10% is teruggelopen); de prijzen zijn echter ook weer gestegen. Naar verluidt zouden de watermeloenen van de vollegrond een gemiddelde prijs van 35 cent/kilo hebben bereikt, waarmee dit seizoen wordt gepositioneerd als een van "de beste oogsten van de laatste jaren wat de prijzen betreft".

Deze aantrekkelijke prijzen, die doen vermoeden dat het watermeloenareaal in de provincie volgend jaar opnieuw zou kunnen toenemen, hebben echter ook dieven aangetrokken, die, de winstgevendheid van de meloenen inziend, een verontrustende golf van diefstallen in de velden hebben gepleegd waarbij duizenden kilo's watermeloen voor de informele markt werden gestolen.

De hoge fruitprijzen van dit jaar mogen ons echter niet doen vergeten dat de oogst is gedaald, waardoor de winsten sterk zullen teruglopen, met een stijging van de kosten.

Volgens berekeningen van de sector zou deze stijging ongeveer 30% bedragen; het ministerie van Landbouw heeft ons echter onlangs verrast met de mededeling dat het algemene indexcijfer van de voor tuinbouwproducten en -diensten betaalde prijzen in april 2022 37,84% hoger lag dan in dezelfde maand van 2021, en 2,03% hoger dan het indexcijfer voor de maand maart 2022.

Zuid-Afrika: Kansen voor de winterteelt van watermeloenen
Er zijn momenteel weinig watermeloenen op de markt, omdat het midden in de winter is in Zuid-Afrika, maar er zijn telers die mogelijkheden zien om het hele jaar door met watermeloenen op de markt te komen.

Een handelaar op de gemeentemarkt van Johannesburg, waar ook retailers watermeloenen kopen, zegt dat hij de laatste zeven jaar watermeloenen uit het uiterste noorden van Zuid-Afrika in voorraad heeft.

Ze worden momenteel verkocht voor R130 (7,70 euro) per watermeloen, zegt hij, waarbij de vraag grotendeels afkomstig is van cateringbedrijven en retailers die het hele jaar door watermeloenen in de schappen willen hebben. In feite, zegt hij, heeft hij meestal niet genoeg wintervoorraad watermeloenen om aan de vraag te kunnen voldoen. Er is altijd kans op vorst, dus het planten van watermeloenen om ze in de winter te laten rijpen is een risico, maar het heeft de afgelopen zes jaar zijn vruchten afgeworpen, zegt hij.

China: Watermeloenprijzen stijgen op begin piekpunt
Eind mei waren de watermeloenen uit het zuiden al in grote hoeveelheden op de markt gekomen. Op dat moment waren ook de kaswatermeloenen uit het noorden op de markt. Het gevolg was dat, ongeacht het ras, deze niet goed werden verkocht als gevolg van deze overproductie. 

De laatste tijd is de watermeloen in de piekperiode van de oogst gekomen tegelijkertijd met hogere temperaturen. Elk jaar zijn juli en augustus de beste periode voor de verkoop van watermeloenen. In tegenstelling tot de vorige jaren stijgt de algemene prijs van watermeloen momenteel eerder dan dat hij daalt.

De belangrijkste reden voor de prijsstijging is dat de populaire rassen, zoals de ijssuikermeloen, waarvan de oogstperiode voor de tweede oogst ingaan. In de tweede oogstperiode neemt de hoeveelheid watermeloenen met hetzelfde hoge brixgehalte en dezelfde knapperige smaak als de eerste oogst af. Veel mensen haastten zich naar het veld om deze watermeloenen met een betere smaak en een hogere kwaliteit te kopen, wat de marktprijs heeft opgedreven.

Bovendien was er bij de tweede oogst watermeloenen in vele teeltgebieden een plotse toename van de regenval, wat in grote mate heeft geleid tot een daling van de watermeloenoogst. Ondertussen is het nu het traditionele hoogseizoen van de vraag naar watermeloenen. Als de oogst de vraag niet kan bijhouden, zal de prijs stijgen.

Noord-Amerika: Lagere beschikbaarheid en hogere prijzen voor meloen en watermeloen
De voorraden watermeloenen in de hele VS zijn lager dan de volumes van 2021. "In alle regio's zien we een veel beperktere beschikbaarheid en recordhoge prijzen," zegt een teler-verzender.

Dit is het resultaat van een paar gecombineerde factoren - vooral een vermindering van het areaal in sommige gebieden en/of slechte oogsten in andere. In Indiana heeft het onlangs in een periode van 10 dagen meer dan 20 inches geregend, wat tot ziektedruk in de velden heeft geleid. "Er waren overstromingen en arealen gingen verloren, dus nu is er sprake van opbrengstverlies en ziektedruk", zegt hij. Andere regio's met zowel areaalvermindering als lage opbrengsten zijn Maryland, Delaware, Texas en Californië. "Missouri en North Carolina doen het waarschijnlijk het beste van de belangrijkste teeltregio's, maar ze zijn net gemiddeld. Californië heeft dit jaar ook een vermindering van het areaal als gevolg van de slechte marktontwikkeling van vorig jaar."

En hoewel augustus over het algemeen de zwakste maand is wat de vraag van de consument naar watermeloenen betreft vanwege de vakanties (watermeloen is meestal geen on-the-go product), is de vraag de laatste tijd wel iets gestegen. "De vraag is licht gestegen. In tijden van recessie zien we meestal dat de verkoop van producten in de retail toeneemt, omdat het een manier is voor consumenten om geld te besparen. In plaats van uit eten te gaan, gaan ze thuis eten." Tegelijkertijd, misschien ook vanwege een mogelijke recessie, lijken er ook minder mensen op reis te gaan, wat zou kunnen bijdragen aan een grotere watermeloenconsumptie. 

Alles bij elkaar leidt dit tot recordprijzen, vooral in de laatste 10 dagen. "De markt was teleurstellend in mei en juni", zegt de teler-verlader, die opmerkt dat de verkoop in die maanden gemiddeld was.

In juli was de oogst in Georgia echter vroeg klaar dankzij de hoge temperaturen en de droogte waardoor het seizoen ook vroeg op gang kwam. "Vervolgens ontstond er een kloof tussen Georgia en de volgende grote teeltgebieden, namelijk Indiana, Illinois, Maryland en Delaware. Dat zorgde voor een tekort en we hebben het nooit echt ingehaald. Het dreef de markt hoog op en sinds half juli ligt de prijs ver boven het gemiddelde", zegt hij.

Dat gezegd hebbende, kunnen de prijzen deze week en mogelijk ook de volgende week dalen. "Na twee weken regen in Indiana zullen we waarschijnlijk een of twee weken hebben waarin de oogst weer op gang komt", zegt Martori, die opmerkt dat het binnenlandse seizoen waarschijnlijk eerder dan gebruikelijk zal eindigen. "Maar wanneer de oogst in Indiana, Delaware en Maryland begint af te nemen, zullen we waarschijnlijk meer recordprijzen zien in september."

Voor Cantaloupe en Honeydew meloenen is de aanvoer momenteel goed. "Over de hele linie hebben verladers product. Sommige verladers richten zich meer op kleinere maten en andere meer op grotere maten, maar de aanvoer vanuit Californië is goed", zegt een teler-verlader.

Hij merkt op dat de volumes over het algemeen vergelijkbaar lijken met vorig jaar, maar dat er over het algemeen iets minder kan zijn door de waterproblemen in Californië. "Het is moeilijk geweest om het water toegewezen te krijgen dat je in je district nodig hebt. Dat heeft het voor sommige telers een beetje moeilijk gemaakt," zegt hij. De oogst gaat in Californië door tot ongeveer eind september of begin oktober en verplaatst zich dan naar Yuma, Arizona.

En de vraag? "Die is momenteel niet groot, maar daar zijn we aan gewend in augustus," zegt hij. "Het is een interessante tijd. We hadden warm en vochtig weer aan het begin van de West Side-deal begin juli, waardoor onze velden vroeg opkwamen. Dus hadden we beperkte voorraden in juli voor een week of twee en andere verladers hadden ook lichtere voorraden," zegt hij. "Er was een tijd dat de vraag vrij goed was omdat de voorraden laag waren. Nu in augustus heeft iedereen meer voorraden en is de vraag gedaald. Het is dus een perfecte storm met goede voorraden en weinig vraag, waardoor de prijzen dalen." 

Maar dat is typisch voor augustus, omdat het een periode is waarin verladers historisch gezien de prijzen hebben verlaagd om het product in beweging te houden. "Voor het grootste deel ligt de prijs rond de $9-$10," zegt hij. "Ik zie niets in het verschiet dat de markt zal opdrijven. De voorraden zullen vrij stabiel zijn voor de rest van de zomer aan de westkant."

Australië: Hoge verwachtingen voor meloenkwaliteitsverbetering project
Er is een kwaliteitsverbeteringsproject aan de gang om de eetkwaliteit en de vraag van de consument naar Australische meloenen te stimuleren. Specialisten op het gebied van gewaskwaliteit zijn door een brancheorganisatie gecontracteerd om een resultaatgericht kwaliteitsverbeteringsproject te leiden. Het doel is een oplossing te vinden voor het huidige probleem van fruit van slechte kwaliteit, dat de verkoop en de groei op zowel de binnenlandse als de exportmarkt zou belemmeren. Na een verslag in augustus 2019 werd gemeld dat 26% van hun deelnemers een negatieve eetervaring had met meloenen. Een vertegenwoordiger van de sector merkte op: "Dit project werd geïdentificeerd als de hoogste prioriteit voor onze sector bij het bepalen van een mooie toekomst voor Australische meloenen. We hopen uit het project een aantal bruikbare stappen te halen om de meloenkwaliteit over de hele linie te verbeteren. We zullen in de hele toeleveringsketen werken aan de ontwikkeling en goedkeuring van een reeks minimale rijpheidsnormen die een consistente kwaliteit zullen garanderen. Dit zal de toekomst van de sector succesvoller maken door de vraag te vergroten. Het gaat erom de eetkwaliteit van  watermeloen en honingmeloen op het verkooppunt voor de consument te verbeteren. Als we dat eenmaal voor elkaar hebben, weten we natuurlijk dat de vraag en de consumptie zullen toenemen."

Wat de export betreft, heeft de Australische meloenenteelt in juli-december 2021 een scherpe correctie ondergaan, maar over het geheel genomen ligt de sector op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dat is nog steeds minder dan in het verleden (vóór corona) en nog lang niet waar de sector zou willen zijn, maar er wordt aan de export gewerkt. Intussen beraadt de Australische meloensector zich over de risico's van de invoer van fruit uit Korea, nadat de federale regering een rapport over de beoordeling van importrisico's heeft vrijgegeven, in antwoord op een handelsverzoek van Zuid-Korea om toegang tot de Australische markt voor onder glas gekweekte Rockmelon en Oriental Melon. Het rapport bevat een volledig onderzoek van vijf risico's en een beoordeling van vele andere plagen en ziekten die een bioveiligheidsrisico vormen voor de meloenenteelt.

Volgende week: Overzicht wereldmarkt paprika


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven