Omer Kamp, Europe Retail Packing

"Ongekende uitdagingen voor de verse kruidensector"

De afgelopen maanden heeft de verse kruidensector te maken gehad met een reeks negatieve ontwikkelingen die hebben geleid tot stijgende prijzen, minimale productie en grote aanvoerproblemen. Omer Kamp van Europe Retail Packing zegt in dit opiniestuk: "De hele sector staat op het punt te veranderen en als er geen goede aanpassingen worden gedaan, zal het aanbod in de komende periode moeilijker dan ooit worden, wat de handel op de rand van de afgrond zal brengen."

"We staan nu op een cruciaal punt, dat vereist dat er harde strategische keuzes worden gemaakt naast een dieper, meer samenhangend begrip van de invloeden van de sector."

Europe Retail Packing onderkent verschillende aspecten die potentieel verwoestend kunnen zijn voor de kruidensector: de euro-dollarkoers, piekende energiekosten, stijgende inflatiecijfers, extreme weersomstandigheden, droogte, gebrek aan grondstoffen en tekorten aan arbeidskrachten. "Deze hachelijke situaties zijn, of we het nu leuk vinden of niet, al in gang gezet en kunnen niet worden tegengehouden. Maar we moeten ze het hoofd bieden."

Euro/dollarkoers
Jarenlang hebben wij kunnen genieten van een positieve koers,  waarbij de waarde van de euro gemiddeld 15% hoger was dan die van de dollar. Vandaag de dag is dit percentage echter gedaald, waardoor de verhouding tussen de euro en de dollar nu 1:1 is. Dit is een direct gevolg van de onzekerheid over de aardgasvoorziening. De productie uit het EU-blok zal naar verwachting lager zijn en daarom is de munt gedevalueerd.

Raymond Van Der Burgh van Europe Retail Packing stelt verder dat logistieke kosten, brandstoftoeslagen, vluchttarieven, meststoffen en prijzen van geïmporteerde producten allemaal worden verhandeld in vreemde valuta en dat dit aspect dus niet langer ongecontroleerd kan blijven. "Het grootste deel van de lasten wordt momenteel bij de telers gelegd, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat de telers een punt bereiken waarop dat niet langer mogelijk is en waarbij de kosten over de hele toeleveringsketen moeten worden verdeeld."

Energiekosten
"Als het gaat om energiekosten heeft de oorlog in Oekraïne ontegenzeggelijk de kaarten geschud", stelt Wessel Prins van ERP. Volgens Wessel zijn de energieprijzen in Europa nu zo hoog dat sommige lokale telers in de EU de winstgevendheid van het verlengen van het seizoen tot oktober heroverwegen, wanneer belichting en verwarming noodzakelijker worden. Verder is het natuurlijk zo dat koelcellen voor kruiden een temperatuur van 3 graden vereisen en dat de daarmee gepaard gaande kosten exponentieel zijn gestegen. Desondanks claimt Wessel dat het ergste nog moet komen, met de komende winter. "De gevolgen van deze trieste ontwikkeling kunnen veel langer gaan duren dan we dachten en ze kunnen doorwerken in de teelt van volgend jaar", aldus Wessel.

Inflatie
Joella Steenbergen van ERP stelt dat er twee kanten zitten aan de sterk stijgende inflatiecijfers in Europa. Aan de ene kant is de EU slechts een stap verwijderd van een gemiddelde inflatie van 10%, terwijl de waarde van ons geld met 10% is gedaald. Met andere woorden, de kosten van levensonderhoud/prijzen zijn automatisch met ten minste 10% gestegen.

Aan de andere kant is volgens Joella Steenbergen het langetermijneffect van inflatie echter nog zorgwekkender. In sommige EU-landen vragen de banken nu al een onderpand van 50% van telers, voor eventuele toekomstige financieringen. Dit betekent dat telers die een lening van de bank nodig hebben om het volgende seizoen met de voorbereidingen en/of uitbreidingen van het veld te beginnen, voor 50% garant moeten staan met een onderpand/privé aansprakelijkheid. "Dit ligt heel moeilijk en het is niet ondenkbaar dat de totale EU-productie in de toekomst eerder zal dalen dan stijgen", aldus Steenbergen.

Weersomstandigheden / droogtes
Nog nooit in de geschiedenis is de zomer in Europa zo heet geweest. Het lijkt er niet alleen op dat we van de ene hittegolf in de andere springen, maar ook dat elke hittegolf langer en erger wordt. Kruiden houden van warmte en zonlicht, maar slechts tot op zekere hoogte.

"Door de snelle groei door de warmte kunnen meststoffen niet in dezelfde mate worden opgenomen, terwijl zonnestralen de toppen van de plant verbranden. Bovendien is er meer irrigatie nodig, waardoor de kruiden daar meer en meer afhankelijker van worden. Hoe dan ook zullen de langetermijngevolgen van deze klimatologische omstandigheden zeker voor lagere opbrengsten zorgen. Voor teeltgebieden buiten de EU, zoals Afrika en het Middellandse Zeegebied, is extreme hitte helaas geen onbekende situatie. Vanuit mondiaal oogpunt geldt dat hoe warmer het wordt, hoe meer oceaanwater er verdampt, wat kan zorgen voor zware regenstormen en overstromingen. We kunnen er dan ook van uitgaan dat we vaker te maken zullen krijgen met extreme weersomstandigheden die uiteindelijk en op gezette tijden de productie in bijna alle teeltgebieden kan stilleggen. De realiteit zelf is nog zorgwekkender: de watervoorraden raken op, waardoor irrigatie duurder en beperkter wordt."

Grondstoffen en arbeid
In de nasleep van de Covid-lockdowns en -beperkingen hebben we een belangrijke les geleerd, namelijk dat je een markt in één dag kan sluiten, maar dat het heropenen ervan jaren duurt. De productie en het aanbod van meststoffen en diverse grondstoffen blijven achter en de vraag is groter dan het aanbod. Van een aanlooptijd van 2-3 weken is de aanlooptijd nu 3-4 maanden. Dit betekent dat zeer essentiële materialen voor het telen en/of verpakken van kruiden momenteel een hoger prijskaartje hebben. Het echte probleem heeft niet zozeer met de prijzen te maken, maar veeleer met het feit dat sommige telers zich gedwongen zullen zien het gebruik van meststoffen tot een minimum te beperken en/of met een tekort aan meststoffen te kampen zullen krijgen. Dit kan resulteren in lagere opbrengsten en inferieure kwaliteit.

Arbeid is een groot probleem op zich geworden. Het vinden van arbeidskrachten voor de tuinbouw in Europa is extreem moeilijk. De stijging van de onroerendgoedprijzen, het gebrek aan visa en de zwaardere arbeidsomstandigheden als gevolg van de hitte, hebben het aantal arbeidskrachten dat naar Europa komt drastisch verminderd. De plaatselijke bevolking lijkt helaas de arbeidsomstandigheden op het land niet te accepteren. We zijn gevallen tegengekomen waar het product klaar was om geoogst te worden, maar er geen mensen waren om het te oogsten. "Nu er geen arbeiders te bekennen zijn, worden de telers gedwongen hun productie te beperken, ondanks de grote vraag. Het is een gedwongen minimalisering van het aanbod," aldus Raymond Van Der Burgh.

Wat er nog komen gaat
Het hele team van Europe Retail Packing is ervan overtuigd dat ondanks de barre tijden die voor de deur staan, er kansen zullen zijn voor de markt om haar prestige weer terug te winnen. Tot voor kort waren er veel nieuwkomers in de sector die onverantwoordelijk handelden, zonder na te denken over de volgende dag. Vandaag echter, en ondanks de recente ontwikkelingen, zijn we er zeker van dat telers, importeurs, exporteurs, handelaren en retailers een manier zullen moeten vinden om een stabielere, veiligere en meer winstgevende handel in de verse kruidensector te garanderen.

Deze sector is in eerste instantie gecreëerd door mensen die de natuur koesterden en respecteerden. "Wij, bij Europe Retail Packing, voelen hetzelfde en zullen alle maatregelen nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze telers kunnen profiteren van hoge opbrengsten. Het idee om de prijzen te verlagen ten gunste van de concurrentie is een valse voorstelling van zaken en zou de sector alleen maar schaden. De juiste weg is de moeilijke weg", besluit Kamp van ERP.

Voor meer informatie:
Omer Kamp
Europe Retail Packing  
Tel: +31 (0)174 282 510 
Omer@erpnl.nl 
www.europeretailpacking.nl/nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven