Verzoekt overleg om EU-maatregelen tegen citrusimport uit Zuid-Afrika aan te pakken

Citruscrisis: regering Zuid-Afrika start WTO-geschil

Justin Chadwick, CEO van de CGA, deelde zijn gedachten over de citrussituatie, met betrekking tot de EU-maatregelen die de export uit Zuid-Afrika hebben beïnvloed.

"Op 22 juli 2022 heeft de Permanente Missie van Zuid-Afrika bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties, Joao Aguiar Machado, ambassadeur van de Europese Unie bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève, schriftelijk verzocht om overleg met de EU over de nieuwe regeling voor de import van citrus uit Zuid-Afrika.

In juni publiceerde het Permanent Comité voor planten, dieren, voeding en diervoeders (SCOPAFF) van de Europese Unie drastische, en naar verluidt verkeerd geïnformeerde, nieuwe voorschriften die de koudebehandeling verplicht stellen voor sinaasappelen die naar de regio worden vervoerd, als middel om de onderschepping van valse fruitmotten bij de export van sinaasappelen uit Zuid-Afrika tegen te gaan. Ondanks talrijke bezwaren van verschillende andere landen, waaronder Europese landen die momenteel Zuid-Afrikaanse sinaasappelen importeren, werden deze nieuwe verordeningen gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, met als implementatiedatum 14 juli 2022.

Het feit dat de EU-autoriteiten deze nieuwe verordeningen slechts 23 dagen na de bekendmaking trachtten te handhaven, maakte het voor Zuid-Afrikaanse telers onmogelijk om ervoor te zorgen dat zij zich aan de regels hielden, wat benadrukt hoe ongerechtvaardigd en discriminerend deze wetgeving is, met verwoestende gevolgen voor onze lokale citrussector.

In het kader van de WTO-overeenkomsten hebben de leden afgesproken niet te discrimineren tussen importproducten van verschillende landen, en geen sanitaire en technische handelsbelemmeringen op te leggen die discriminerend zijn en niet gebaseerd zijn op internationale normen of op deugdelijk wetenschappelijk bewijs. Het is duidelijk dat de protectionistische maatregelen van de EU tegen Zuid-Afrika deze voorwaarden schenden. In haar verzoek om overleg heeft Zuid-Afrika 21 inconsistenties vastgesteld in de nieuwe voorgestelde fytosanitaire maatregelen, die indruisen tegen de richtsnoeren van de WTO-overeenkomst, waaraan de EU zich moet houden.

Deze overtredingen hebben al gevolgen gehad voor naar schatting 3,2 miljoen kartons citrus ter waarde van R605 miljoen (€38,4 miljoen), waarbij gemeld is dat honderden containers met Zuid-Afrikaanse citrus bij aankomst door de autoriteiten in de EU zijn vastgehouden. Zonder onmiddellijk politiek ingrijpen blijft de dreiging bestaan dat deze zendingen door de EU-autoriteiten zullen worden vernietigd.

De plaatselijke citrussector is nog steeds van mening dat de koudebehandeling die in de nieuwe verordeningen wordt voorgeschreven, in strijd is met wetenschappelijk bewijsmateriaal, waardoor het een willekeurige en onnodige handelsbeperkende maatregel wordt en derhalve in strijd is met de internationale eisen voor dergelijke fytosanitaire handelsverordeningen.

Het CGA heeft begrepen dat het Department of Trade, Industry and Competition (DTIC) en de nationale regering zich gedurende een aantal weken hebben ingespannen om deze zaak op te lossen. Wij zijn ons ervan bewust dat het proces om de WTO te raadplegen werd ingeleid toen duidelijk werd dat andere wegen om de kwestie op te lossen niet succesvol zouden blijken. De CGA is blij met het initiatief van de DTIC om dit geschil voor te leggen en het naar een multilateraal niveau te tillen.

Deze crisis bedreigt niet alleen de duurzaamheid en de winstgevendheid van de plaatselijke telers en de 140.000 banen in de sector, maar zal ook leiden tot minder en duurdere citrus in de Europese supermarkten. We kunnen eenvoudigweg niet toestaan dat, door iets wat duidelijk niets meer was dan een politiek gemotiveerde zet van de Spanjaarden, de bedrijven van duizenden lokale telers en de bestaansmiddelen die zij ondersteunen aantast, terwijl de EU-autoriteiten dreigen met de vernietiging van miljoenen kartons fruit van topkwaliteit.

De CGA zal met alle regeringen en belanghebbenden uit de sector blijven samenwerken om deze kwestie met de nodige spoed aan te pakken en hoopt ervoor te zorgen dat alle citrus van topkwaliteit die naar de EU worden geëxporteerd, kan worden ontvangen."

Voor meer informatie: 
Nicole Mirkin
Citrus Growers Association
Tel: +27 084 552 3122 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven