LTO, VIGEF, TOF en GroentenFruit Huis

"Beschikbaarheid vollegrondsgroente in gevaar als publicatie gewaslijsten uitblijft"

Een deel van de gewaslijsten in het kader van het 7e Actieprogramma Nitraat (7e APN) zijn vrijdag 15 juli eindelijk gepubliceerd voor consultatie. Deze lijsten hadden de sector de broodnodige duidelijkheid moeten geven. Echter, nu blijkt dat enkel de uitwerking van de vroege teelten en rustgewassen bekend zijn gemaakt. De gewaslijsten van de wintergewassen, vanggewassen en stikstofbehoeftige gewassen zijn tot onze teleurstelling nog steeds niet openbaar, zo stellen LTO, VIGEF, TOF en GroentenFruit Huis in een statement.

"Hierdoor is er nog steeds onzekerheid over waar welke gewassen onder vallen, terwijl het 7e Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (met daarin opgenomen deze gewaslijsten) per 1 januari 2023 in zal gaan. De overheid gaat totaal voorbij aan het feit dat nú voor ondernemers het moment is om bouwplannen op te stellen en contracten af te sluiten voor de levering van groenten in 2023 voor de versmarkt, snijderijen en verwerkende industrie. Naast dat de impact ontzettend groot kan zijn, maakt dit hun bedrijfsvoering op dit moment praktisch onwerkbaar.

Zowel telers als afnemers weten nu niet welke gewassen op de lijst met wintergewassen staan. Dat betekent voor afnemers dat productieplannen en contracten met Nederlandse telers nu niet te maken zijn. Het maakt namelijk nogal wat uit of prei, peen, bonen, spinazie of kool gelden als wintergewas. Als een gewas niet wordt aangemerkt als wintergewas moet het voor 1 oktober geoogst zijn, dit geldt enkel voor zand- en lössgronden. Ook voor het ruilen en huren van gronden gaat dit problemen opleveren. Later in het jaar schuiven met bouwplannen heeft tot gevolg dat gemaakte afspraken met inkooporganisaties en groentesnijders niet nagekomen kunnen worden. Als dit beleid wordt doorgezet staat de continuïteit van de hele groenteketen op het spel. Immers, een beperking van twee maanden op een productieperiode van vier tot zes maanden heeft enorme negatieve gevolgen voor de rentabiliteit en beschikbaarheid van producten.

Wij doen dan ook een dringende oproep aan het ministerie om de resterende gewaslijsten per direct voor consultatie te publiceren. Verder uitstel is onacceptabel en getuigt van wanbeleid!:

Bron:
LTO Nederland – Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente
VIGEF – Vereniging van de Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende Industrie
TOG – Stichting Teelt Overleg
GroentenFruit Huis


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven