Overzicht wereldmarkt komkommer

Terwijl Europa geniet (of lijdt) van een hittegolf die op veel plaatsen voor verzengende temperaturen zorgt, heeft de populaire zomergroente komkommer in sommige landen prijzen bereikt die bijna het dubbele bedragen van die van vorig jaar. De grote vraag en het lagere aanbod in veel teeltgebieden als gevolg van het warme weer zijn de twee belangrijkste factoren geweest bij deze aanzienlijke prijsstijging. Het is echter onwaarschijnlijk dat de telers hiervan zullen profiteren, aangezien de stijging van de teeltkosten, die nog steeds geen teken van vertraging vertoont, de marges over de hele linie sterk onder druk heeft gezet. In Noordwest-Europa is hierdoor de rentabiliteit van het aanzetten van de lampen voor de winterteelt ter discussie komen te staan, en in de VS proberen de retailers de hoge brandstofkosten te compenseren door de afstand tussen hun locaties en telers zo kort mogelijk te houden.


Nederland: Stevige prijzen in eerste juliweken
De temperaturen waren deze week heel hoog in Nederland, waar het kwik net niet de veertig graden Celsius aantikte. Ook de komkommerprijzen, doorgaans een populaire kasgroenten in de zomer, zijn hoog, bovengemiddeld hoog. Sinds eind juni zit de komkommerprijs in de lift. In week 27 en 28 lag de middenprijs op de Vlaamse veilingen nipt onder de vijftig eurocent per stuk. Ook deze week blijven de prijzen hoog. In de markt wordt gewezen op een goede vraag uit het Verenigd Koninkrijk en een lagere eigen oogst daar als oorzaak. Ook wisselen diverse Nederlandse en Belgische telers momenteel van teelt.

Midden in de zomer zijn de gesprekken over het telen van komkommers in de winter nog altijd gaande. De afgelopen jaren nam de belichte winterteelt in de kas gestaag toe, gedreven door vraag uit de retail. Met de huidige hoge energieprijzen en druk vanuit maatschappij en politiek, waar een oppositiepartij zelfs opriep te stoppen met het telen van komkommers in de winter, lijkt de retail terughoudend zich opnieuw stevig te committeren aan de belichte winterteelt. Andersom kijken telers naar de huidige hoge energieprijzen en zeggen dat daarmee een belichte winterteelt niet recht te rekenen is als niet ook de prijs voor een komkommer enorm omhooggaat.

Een andere zorg voor telers is de terugkeer van het vorig jaar voor het eerst ontdekte Cucurbit Aphid-Borne Yellow virus (CABYV). Vorig jaar verspreidde het virus zich massaal in Nederland en afgelopen maand dook het virus weer op. De opbrengst van besmette planten neemt fors af. In de tomatenteelt is de virusdruk ook hoog. Vanuit die teelt stapten meerdere telers de afgelopen tijd over op komkommerteelt. In die gevallen gaat het om een hogedraad komkommerteelt.

Duitsland: Beschikbaarheid was voldoende om de vraag te dekken
Het assortiment bestond dit seizoen uit Nederlands, binnenlands en Belgisch aanbod. De beschikbaarheid was voldoende om de vraag te dekken. De noteringen vertoonden geen duidelijke lijn: over het algemeen gingen ze eerder omhoog dan omlaag. De veranderingen waren echter allemaal beperkt. In Zuid-Duitsland werden hogere aankoopaanvragen aan de klanten doorberekend. In het noorden verlaagden de handelaren hun hoeveelheden om de verkoop enigszins te bespoedigen. Minikomkommers van de binnenlandse markt, Turkije en Nederland werden rustig afgehandeld. Ook hier werden uiteenlopende prijzen genoteerd: De Duitse komkommers werden over het geheel genomen goedkoper, die uit het buitenland iets duurder.

Italië: Vraag blijft hoger dan aanbod
In Noord-Italië heeft de komkommer een zeer gunstige markt. De weersontwikkeling heeft de opbrengsten beïnvloed, waardoor ze zijn gedaald, maar de prijzen zijn zeer hoog. Dit wordt bevestigd door een belangrijke producent in Emilia Romagna die op de groothandelsmarkt verkoopt. Zowel in juni als in juli lagen de prijzen dicht bij 2 euro/kg, deels als gevolg van een tekort aan product. De hoge temperaturen hebben een tekort aan opbrengsten veroorzaakt, zodat de vraag groter blijft dan het aanbod. In Noord-Italië worden twee soorten geteeld, de lange en de korte komkommer. De korte is zeer gegeerd in de cateringsector, terwijl de lange vooral door de kleinhandel wordt verkocht. De groente wordt in tunnels geteeld, zodat de oogst tot november kan worden verlengd.

In Campania is heit seizoen voor de kaskomkommer in maart begonnen en deze zal eind augustus klaar zijn. In het gebied Agro Nocerino Sarnese is de komkommerproductie constant, maar over het algemeen is het aanbod niet overvloedig. Een teler zegt hierover: "De komkommer seizoen verloopt dit jaar vrij positief en de prijzen blijven stabiel, met noteringen van 0,70-0,80 EUR/kg. Vorig jaar, in dezelfde periode, bedroegen de prijzen 0,40 EUR/kg. Hoewel de prijzen dit jaar hoger liggen, zijn de teeltkosten met minstens 50 procent gestegen en kunnen we onze uitgaven maar net dekken."

Spanje: Komkommerprijzen bijna twee keer zo hoog als dezelfde periode vorig jaar
Hoewel het grootste deel van de komkommerteelt in Spanje in de herfst- en wintermaanden geconcentreerd is in de teeltgebieden van Almería en Granada, worden in de zomermaanden enkele hoger gelegen plantages onderhouden. De traditionele komkommers gaan naar de plaatselijke markt en de biologische gaan hoofdzakelijk naar de exportmarkten.

Het huidige zomerseizoen voor biologische komkommer verloopt met volumes die ver onder het gebruikelijke liggen als gevolg van de hittegolven in juni en juli, waardoor het aantal vruchten per plant is gedaald, alsook door tal van kwaliteitsproblemen. De daling van de volumes van biologische komkommer in Spanje valt ook samen met een opmerkelijke daling van de teelt in de rest van Europa, als gevolg van de stijging van de brandstof- en energiekosten en van andere grondstoffen. Nederland, Litouwen, Italië, Bulgarije... al deze landen bieden minder biologische komkommers aan. De vraag is weliswaar licht gedaald ten opzichte van vorig jaar, omdat de consument in een context van wereldwijde inflatie wellicht voorzichtiger is, maar ligt toch ruim boven het beschikbare aanbod, waardoor de prijzen op dezelfde data bijna verdubbelen ten opzichte van vorig jaar. Het beschikbare aanbod van biologische komkommer dekt namelijk niet de vraag, die hoofdzakelijk afkomstig is uit onder meer Duitsland, de Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en België. Hoewel de prijzen over het algemeen hoger liggen, zijn de winstmarges vergelijkbaar met die van vorig jaar, aangezien de teeltkosten met ongeveer 30% zijn gestegen en de volumes kleiner zijn. In de komende weken zou de beschikbaarheid van biologische komkommer echter kunnen toenemen, maar zelfs dan zullen de volumes onder het niveau van vorig seizoen blijven.

Momenteel zijn de biologische en conventionele komkommertelers aan het planten voor de herfst- en wintercampagne in Almeria, waar het met komkommers beplante areaal naar verwachting vergelijkbaar zal zijn met dat van vorig jaar. De prijzen zijn in het seizoen 2021-2022 historisch hoog als gevolg van de vermindering van het aanbod met tot 20% in sommige delen van de campagne door de gevolgen van nevel en slecht weer. Dit zal de landbouwers er opnieuw toe aanzetten in deze groente te investeren.

Zuid-Afrika: Beter seizoen dan verwacht
Volgens een Zuid-Afrikaanse retail inkoper verloopt het Engelse komkommerseizoen beter dan verwacht. "We hebben een kleine positieve groei gehad in de winter, wat ongebruikelijk is. De kou hinderde en hindert de teelt, wat het een uitdaging maakt, maar de klanten kopen de populaire groente nog steeds."

Mediterrane komkommers doen het ook erg goed, zelfs nadat ze uit de promoties zijn gehaald, iets waar de retail voor de zomer rekening mee moet houden.

De gemiddelde prijs op de gemeentelijke markt van Johannesburg voor Engelse komkommers ligt momenteel tussen R16 en R23 per kilo.

Noord-Amerika: Hoge kosten zetten komkommermarkt onder druk
"Over het algemeen hebben de mensen overal wat minder komkommer geplant en dat komt vooral door de hogere kosten", aldus een teler-verzender van komkommer in Noord-Amerika.

Op dit moment is de oogst vanuit Georgia overgegaan, met uitzondering van twee telers die laat oogsten en bijna klaar zijn. "De oogst is momenteel wijdverbreid in de teeltgebieden van South Carolina, North Carolina, New Jersey, Ohio, New York , Michigan en Baja Mexico. Er zijn kleine lokale deals in andere gebieden, maar de oogst is nog steeds niet overvloedig in een bepaald gebied," zegt hij.

De oogst van komkommers in kassen uit Mexico, Canada en de VS gaat ook door, hoewel hij opmerkt dat er een vloedgolf van komkommers in kassen op de markt is geweest. "De markt was erg gedeprimeerd en de mensen deden kaskomkommers in de verkoop", zegt hij. Hij merkt op dat de retailers echter geen spotjes met kaskomkommers verkochten, maar zich baseerden op advertenties die twee weken van tevoren waren gepland. De bloei is nu voorbij en de prijzen voor komkommers van het Europese type liggen nu hoger.

De lagere beplante areaal is echter geen verrassing, gezien het aantal hogere kosten waarmee telers te kampen hebben - brandstof, meststoffen, gebrek aan arbeidskrachten en meer. De hoge brandstofprijzen zijn van bijzonder belang omdat zij druk uitoefenen op de voorraden die dichter bij huis beschikbaar zijn, omdat bijvoorbeeld het aanvullen van het areaal aan de westkust duurder is.

Intussen is de vraag naar komkommers goed, maar lokale aanbiedingen dringen door tot de algemene vraag. "Er zijn overal kleine locaties met iemand met komkommers," zegt hij. "En die kleinere deals proberen meer geld voor hun product te krijgen omdat ze niet het volume hebben dat hen helpt de extra kosten te overwinnen waarmee we allemaal te maken hebben."

Hij voegt er wel aan toe dat die lokale deals dit jaar een bijzonder voordeel hebben bij de retail. "Retailers zullen proberen die lokale oogst te kopen omdat ze besparen op vrachtvervoer en ze  just-in-time-producten kunnen kopen en 'koop lokaal' promoten", zegt hij.

De prijzen liggen ver uit elkaar: van 8,35 dollar f.o.b. tot 10,35 dollar f.o.b. Selects met super selects vragen hogere prijzen, variërend van $16,35 tot $18,35. "Nu de oogst in de meeste nieuwe gebieden toeneemt, kunnen we verwachten dat de prijzen zullen afnemen en dat ze snel zullen dalen", zegt hij.

Dat bereik is ook deels te wijten aan de vrachtkosten. "Bij komkommergewichten zijn de vrachtkosten een bepalende factor bij de beslissing waar te kopen. De vrachtkosten kunnen in het ene gebied lager zijn dan in het andere gebied, maar voor de eindgebruiker onbetaalbaar hoog", zegt hij.

Vooruitkijkend merkt hij op dat de teeltomstandigheden natuurlijk ook een rol spelen bij de vraag waar komkommers worden gekocht. "In het ene gebied kan het te veel regenen, terwijl het in een ander gebied te warm en droog kan zijn, wat de kwaliteit beïnvloedt," zegt hij. "Het komt erop neer dat de overgangstijd de tijd is om iets meer dan normaal onderzoek te doen om de beste "deal" te vinden. Houd de voorraad laag terwijl je de markt naar beneden volgt."

Mexico: 's Werelds grootste komkommerexporteur
Mexico is 's werelds grootste exporteur van komkommer. De meest recente cijfers die wereldwijd beschikbaar zijn en door de FAO zijn gedeeld, hebben betrekking op 2020, een jaar waarin het historische record in de wereldproductie van deze groente werd gebroken, met een totaal van 91.258,27 miljoen kilo. Mexico produceerde 1.159.933,69 ton, de vijfde grootste producent in volume, en verscheepte 809.814 ton buiten zijn grenzen; een cijfer dat, hoewel het slechts 0,9% van de wereldproductie vertegenwoordigt, het als de belangrijkste speler op de wereldmarkt plaatst.

Uit de cijfers blijkt het sterke exportkarakter van de Mexicaanse komkommer, want 70% van de oogst were verkocht op de internationale markt, waar het overgrote deel - een overweldigende 98,9% - bestemd was voor de Verenigde Staten, die anderzijds 's werelds grootste importeur van deze groente zijn, met aankopen voor 960 miljoen dollar in 2020. Slechts 1,1% van de geëxporteerde Mexicaanse komkommers ging naar een ander land dan de Verenigde Staten, meer bepaald naar Canada.

Zoals blijkt uit een verslag van de United States International Trade Commission (USITC) over de gevolgen van de komkommerinvoer in het land, met bijzondere aandacht voor de teelt en het concurrentievermogen in de zuidoostelijke staten, gepubliceerd in december 2021 - waarin werd vastgesteld dat zij bijdragen tot de bevrediging van de binnenlandse vraag naar dit product - "is de Mexicaanse komkommerindustrie voor de verse markt een klein, maar sterk exportgericht onderdeel van de landbouwsector van het land. Komkommers voor de verse markt maakten in 2020 minder dan 1/10 van 1% uit van Mexico's totale areaal voor alle gewassen. Als onderdeel van de Mexicaanse groenteoogst droegen komkommers (inclusief inmakende komkommers) 5 .3% bij aan het totaal en behoorden ze tot de top 20 van de export van voedingsmiddelen en dranken in 2019," aldus het rapport. Gemiddeld werd in de periode 2015-2020 ongeveer 70% van alle komkommers en ongeveer 91% van de verse komkommers voor de markt geëxporteerd, waarvan een groot deel naar de Verenigde Staten.

"De teelt van komkommers in Mexico is tussen 2015 en 2020 met 25,2% gestegen, gedreven door een toename van de teelt in beschermde gebieden, waaronder kassen en schaduwkassen." In feite compenseerde de toename van 55,6% in komkommerteelt onder beschermde landbouw meer dan de daling van 4,0% in open veldteelt in deze periode.

"Typisch worden in beschermde gebieden komkommers voor de verse markt met een hogere waarde geteeld, in plaats van augurkkomkommers. In de periode 2015-20 is het aandeel van komkommers die in beschermde gebieden worden geteeld (in ton) met 55,6% gestegen, hoewel het geoogste areaal slechts met 10,7% is toegenomen. Na drie jaar te zijn gestegen, daalde de teelt van komkommers in open velden in het algemeen met 17,1% tussen 2017 en 2020, hoewel het geoogste areaal met 26,5% kromp."

De Mexicaanse export groeide tussen 2015 en 2020 met 23,6%, gaande van 655.191 ton naar 809.814, terwijl in dezelfde periode de Amerikaanse komkommerinvoer met 156% steeg van 87 miljoen pond naar 223 miljoen pond, in een land dat de laatste jaren een jaarlijkse consumptie van ongeveer 5 kg per hoofd van de bevolking handhaaft.

De invoer van komkommers uit Mexico, een belangrijke producent en exporteur, was in deze periode onbeduidend, aldus het document.

China: Lichte prijsstijging
De prijzen van meloenen en groenten zijn dit seizoen in China zeer uiteenlopend geweest. Onder hen zijn de prijzen van komkommers, courgettes en kalebassen in verschillende marges gestegen, terwijl de prijzen van andere groentencategorieën stabiel zijn gebleven. De komkommerproductie in China vindt hoofdzakelijk plaats in de noordwestelijke gebieden van het land, en wordt voornamelijk in de volle grond geteeld.

Volgende week zijn we op vakantie! Lees weer mee op donderdag 11 augustus voor het Overzicht Wereldmarkt Meloenen en Watermeloenen! 


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.