SATI:

Zuid-Afrika: Voorbije seizoen 4% meer druiven dan in 2020/21

De South African Table Grape Industry (SATI) heeft de definitieve cijfers vrijgegeven voor het druivenseizoen 2021/2022, dat officieel is afgesloten, met een inname van in totaal 77,7 miljoen kartons van elk 4,5 kg, wat neerkomt op een stijging van 4% ten opzichte van 2020/2021.

Seizoensoverzicht
Een vergelijking van de prestaties per regio met die van vorig seizoen toont dat Orange River en Hex River, de regio’s met de hoogste geïnspecteerde volumes, respectievelijk 21% en 5% meer druiven hebben verwerkt.

"We blijven ons bewust van de uitdagingen waarmee telers worden geconfronteerd, evenals de lokale en wereldwijde uitdagingen die een impact hebben op de sector."

SATI prijst de telers nogmaals voor hun toewijding en geleverde inspanningen. "We blijven zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen waarmee we dit seizoen werden geconfronteerd en kijken ernaar uit om als collectief samen te werken om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden."

"Met betrekking tot de haven van Kaapstad, komt er nog een gezamenlijke verklaring van SATI, FPEF en Hortgro over de voortgang die tot nu toe is gemaakt. Daarnaast hebben we ook een verzoek ontvangen om extra middelen in te zetten in de haven van Kaapstad. We zijn dit nu aan het bekijken en we zullen iedereen op de hoogte houden naarmate we ook daar progressie maken", staat te lezen in de laatste seizoensnieuwsbrief van de brancheorganisatie.

JGMF Report Back Summary
Op 7 juni 2022 organiseerde SATI een virtueel Joint Grape Marketing Forum (JGMF), het laatste van het jaar. De bijeenkomst bood alle belanghebbenden de gelegenheid om input te leveren en de balans op te maken van het seizoen. De belangrijkste onderwerpen waren:

Verwerkte volumes
De verwerkte volumes vertonen een stijgende trend j-o-j. De afgelopen drie seizoenen is de opbrengst gestegen van 66,1 miljoen kartons in 2019/2020 naar 74,9 miljoen kartons in 2021/2021 en 77,7 miljoen kartons in 2021/2022.


Het areaal vertoont een neerwaartse trend, namelijk van 21.798 ha in 2019/2020 naar 20.564 ha in 2021/2022.

Types druiven

 • Het aandeel van de rode pitloze druiventeelt is gedaald van 48% naar 45%
 • De teelt van zwarte druiven met pit daalde van 2% naar bijna 0%
 • De teelt van zwarte pitloze druiven is gestegen van 13% naar 14%
 • De teelt van witte pitloze druiven is gestegen van 30% naar 33%

Markten en marktaandeel

Ten opzichte van 2018/2019 hebben er zich volgende verschuivingen in de exportmarktaandelen voorgedaan:

 • Het aandeel van de export naar de EU is gestegen van 51% naar 53%
 • De export naar Canada is gestegen van 5% naar 6%
 • De export naar het VK is gedaald van 24% naar 22%
 • De export naar het Verre Oosten is gedaald van 6% naar 4%

"Als we kijken naar het internationale panorama, groeit de export uit Peru en Chili gestaag. Dit toegenomen druivenaanbod blijft een bedreiging voor de Zuid-Afrikaanse export en we moeten dit in de gaten houden, vooral tijdens specifieke periodes."

Feedback van telers en veredelaars
De collectieve feedback betreft volgende drie hoofdthema's:

Rassenselectie
Er werd aangegeven dat sommige oudere rassen het in bepaalde markten niet langer goed doen, dat retailers zich meer bewust worden van de prestaties van rassen en dat er een reëel gevaar bestaat dat rassen ongewenst worden vanwege kwaliteitsproblemen. Elke teler moet samen met zijn exporteur een weloverwogen beslissing nemen over de beschikbare markten en hun specifieke vereisten.

Gewasbelasting
Telers en eigenaren van rassen waren zeer uitgesproken over de risico's die gepaard gaan met hoge plantbelasting en willen voorzichtig zijn om nadelige effecten te vermijden, zoals onvoldoende kleurontwikkeling, slechte groei en kwaliteitsproblemen in de bewaring. Eigenaren van rassen waarschuwden dat te grote hoeveelheden druiven aan een plant kunnen leiden tot langere rijpingsperioden en inconsistente kleurontwikkeling als gevolg van ongelijke suikerophoping. Het is daarom belangrijk om het microklimaat en de economische situatie van elk bedrijf te begrijpen om het juiste evenwicht te vinden tussen rentabiliteit en gewasbelasting.

Optimale oogstrijpheid
Mensen uit de sector waren het erover eens dat hogere suiker/zuurverhoudingen gelijk staan aan een hoger risico op kwaliteitsproblemen. Daarom bestaat er een continue behoefte aan rassenspecifieke optimale rijpingsdata onder verschillende omstandigheden.

Piekweken & Logistiek

 • Gegevens van Transnet over verladingen van de gangbare fruitsoorten (hardfruit, steenfruit en druiven) duiden op doorgaans meer dan 2.500 containers tussen week 1 en 10.
 • Vanuit het perspectief van de druivensector blijft het belang van de weken 49 tot en met 11 heel groot. Dan worden er meer dan 1.000 containers druiven per week geëxporteerd.
 • In de weken 3 tot en met 10 piekt de export van druiven met meer dan 1.500 containers per week.
 • De logistieke uitdagingen van dit seizoen resulteerden in langere reistijden naar de meeste bestemmingsmarkten.

Samen met Hortgro en FPEF zet SATI de samenwerking met Transnet voort om de uitdagingen in de haven van Kaapstad aan te pakken. Belangrijke actiepunten zijn onder meer:

 • Het optimaal inzetten van kranen en uitbreiding van het aantal kranen;
 • De inzet van extra teams (er is al voortgang geboekt);
 • De toename van het aantal nachtploegen en de efficiëntere inzet ervan (ondersteuning vanuit de sector is vereist);
 • Levering van extra meeruitrusting als onderdeel van kapitaaluitgaven (die goed lijken te vorderen);
 • Regelmatig onderhoud van apparatuur (inkoopplannen zijn in dit opzicht al met ons gedeeld en er wordt vooruitgang geboekt);
 • Werken aan de kosten en operaties van Belcon (inland containerterminal) om containers naadloos/kosteneffectief rechtstreeks naar de schepen te brengen.

Voor meer informatie:
AJ Griesel
South African Table Grape Industry
Tel: +27 21 863 0366
www.satgi.co.za    


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven