"Grote kans dat de Japanse kever binnenkort Frankrijk binnendringt"

De Japanse kever (Popillia japonica) is al enkele jaren aanwezig in Italië en Zwitserland. De kans dat het insect binnenkort ook Frankrijk binnendringt, is vrij groot en daarmee is de kans op een uiteindelijke keverplaag ook groot. Een keverplaag vormt een bedreiging voor honderden plantensoorten. Om een dergelijke plaag te kunnen uitroeien, moet worden ingegrepen, zodra het insect in Frankrijk wordt ontdekt.

De Japanse kever heeft zich buiten geboorteland Japan gevestigd, heeft zich vervolgens naar de Verenigde Staten en daarna naar verschillende landen binnen Europa verspreid. In 2014 werd de kever voor het eerst in Italië gesignaleerd en in 2017 voor het eerst in Zwitserland.

ANSES, l'Agence Nationale de SÉcurite Sanitaire, het Franse nationale bureau voor de bescherming van de algehele gezondheid, heeft de waarschijnlijkheid en de impact van het binnendringen van de Franse kever in Frankrijk onlangs beoordeeld en maatregelen aanbevolen voor het monitoren en bestrijden van het insect. "Voorlopig is de Japanse kever nog niet gedetecteerd in Frankrijk, maar tegelijk is er ook geen reden waarom het insect het land niet zou kunnen binnendringen," legt Christine Tayeh uit, wetenschappelijk coördinator van de eenheid Expertise Biologische Risico's in het Laboratorium voor Plantengezondheid bij ANSES.

"Uit de resultaten van het expertiseonderzoek is gebleken dat er niets kan worden gedaan om te voorkomen dat de Japanse kever Frankrijk binnendringt. De Japanse kever is een insect dat zich gemakkelijk verplaatst en de temperaturen en neerslagomstandigheden zijn ook in Frankrijk gunstig. De Japanse kever consumeert bovendien veel van de plantensoorten die in Frankrijk voorkomen en dus zal het insect eenvoudig aan voedsel kunnen komen."

Mogelijk schade aan honderden plantensoorten
De verspreiding van de Japanse kever naar Frankrijk is dus zeker een reden tot bezorgdheid. Een volwassen exemplaar voedt zich bij voorkeur met bladeren, terwijl de larven zich liever voeden met de wortels van de planten. Het gaat om meer dan 400 plantensoorten, waarvan er 100 in Frankrijk voorkomen, planten die voor voedingsdoeleinden worden geteeld: pruimen, appelen, druiven om wijn van te maken, maïsplanten, sojabonen, haricots verts, asperges, boomsoorten als de platte esdoorn en de populier, sierplanten als rozen, en bepaalde soorten die op gazons en graszoden te vinden zijn. Door de bladeren van planten op te eten, verkleint de Japanse kever het bladoppervlak, waardoor de fotosynthesecapaciteit van de planten afneemt en dus ook de opbrengst van de planten.

De kever opsporen zodra deze Frankrijk binnendringt
Het is vrijwel onmogelijk om te voorkomen dat de Japanse kever Frankrijk binnendringt: als het insect volwassen is, kan het vliegen (vliegende exemplaren zijn er doorgaans van eind mei tot september) en het kan dan ook liftend gedrag vertonen. Dat laatste betekent dat de Japanse kever zich kan verplaatsen over welk oppervlak dan ook, niet alleen over de planten waarmee het insect zich voedt.

De kever uitroeien zodra deze in Frankrijk ontdekt is
De uitroeistrategie richt zich met name op het vroegtijdig opsporen van de aanwezigheid van de Japanse kever met behulp van vallen die zijn uitgerust met gemengde lokstoffen (een combinatie van seksuele feromonen en lokstoffen van bloemen). Deze vallen moeten op strategische plekken worden geplaatst, aan de grenzen met de landen waar het insect reeds aanwezig is en in de buurt van belangrijke punten van binnenkomst als havens of luchthavens en transportnetwerken. Verder moeten de professionals van de verschillende betrokken sectoren goed over de Japanse kever en het gedrag van het insect worden geïnformeerd.

Definitieve vestiging voorkomen met passende plaagbestrijdingsmaatregelen
Het is van essentieel belang om op te treden zodra de Japanse kever het Franse grondgebied binnendringt. "We denken dat – als we dynamische bewakings- en plaagbeheersmaatregelen inzetten op het moment dat de keverpopulatie nog klein en geïsoleerd is – er een kleine kans is dat we de Japanse kever al in het prille begin van de invasie zullen kunnen uitroeien. De maatregelen die zijn getroffen om de Japanse kever op deze manier in Oregon en Californië uit te roeien waren al uiterst succesvol," vertelt Christine Tayeh uit.

Op het moment dat de Japanse kever in Frankrijk is ontdekt, is het volgens ANSES, die met het expertiseonderzoek is belast, zaak om het aangetaste gebied af te bakenen en dit onder verscherpt toezicht te stellen. Er moet, afhankelijk van de beschikbaarheid en de gebruiksmogelijkheden, een combinatie van verschillende bestrijdingsmethoden worden toegepast. Daarbij valt te denken aan het plaatsen van massavallen, het gebruik van synthetische en biologische gewasbeschermingsmiddelen.

Daarnaast is gebleken dat bepaalde teeltmethoden op zichzelf al doeltreffend genoeg zijn om de schade die door volwassen Japanse kevers en hun larven wordt veroorzaakt, te beperken. Daartoe behoren het verminderen van de irrigatie op het moment dat de eieren van de Japanse kever worden gelegd en het bewerken van de grond in de herfst.

Als dergelijke maatregelen niet onmiddellijk worden genomen nadat de Japanse kever is ontdekt en het insect zich al in Frankrijk heeft gevestigd, kan het tegengaan van de verdere verspreiding ervan zeer lang duren en is de kans op het succesvol uitroeien van het insect volgens de deskundigen zeer klein.

Voor meer informatie: 
anses.fr

Foto: Dreamstime


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven