Overzicht wereldmarkt asperges

Volgens berichten uit de wereldmarkt is het tot dusver een moeilijk aspergeseizoen geweest. Als gevolg van het koude weer tijdens het voorjaarsteeltseizoen in zowel Europa als Noord-Amerika heeft de teelt vertraging opgelopen en zijn de volumes in veel landen gedaald. Dit is niet goed geweest voor de prijzen, aangezien de vraag lager is dan gewoonlijk in sommige landen, vooral in vergelijking met de periode vóór corona. De vertragingen in vroegere teeltgebieden betekenen dat deze, zodra het weer warmer werd, tegelijk met vele andere gebieden in productie kwamen, waardoor de prijzen op de wereldmarkt verder onder druk kwamen te staan.

Nederland: Goede retailvraag naar asperges, export naar Duitsland blijft achter
Het mooie weer zorgt momenteel voor een fors asperge-aanbod op de markt. "We zien dat het mooie lenteweer de consumptie van asperges in de kaart heeft gespeeld. Met name bij de Nederlandse retail is er nog meer animo dan andere jaren voor asperges", vertelt een grote Nederlandse aspergeteler. "Verder zien wij de vraag naar geschilde asperges dit jaar opvallend stijgen, dankzij een grotere vraag vanuit horeca en foodservice, maar ook de retailers voeren dit jaar meer promoties met geschilde asperges. Tegelijkertijd zien we dat in de landen om ons heen, met name de Duitse markt, minder aan de Nederlandse asperges wordt getrokken dan andere jaren. Ik kan daar niet precies een vinger achter krijgen hoe dat komt. Het is wel jammer, want alhoewel we in Nederland de meeste asperges die we telen ook consumeren, is ook de export meer dan welkom, zeker als je ziet dat de consumptie per huishouden in Duitsland nog hoger ligt dan in Nederland."

"Dit heeft wel effect op de prijsontwikkeling van de afgelopen drie weken in de daghandel. Tegelijkertijd moet je je wel afvragen of de huidige klokprijzen een referentie zijn voor de prijzen in de markt. Dat betreft toch de volumes waar geen klant voor is en je moet in mijn optiek gewoon zorgen dat je klanten hebt voor het volume dat je teelt. Nu is door het warme weer het aanbod flink hoog geweest en weet de markt niet goed weg met dit overschot. De komende weken zal er wel versneld een afname van het areaal plaatsvinden. Er gaan de komende weken al aardig wat hectares uit productie en dat gaat nu versneld plaatsvinden door de lage prijzen."

België: Vollegronds- en kasaanbod zorgt voor lage prijzen
De Belgische aspergemarkt heeft het zwaar op het moment. "De prijzen zijn gewoon niet echt goed op het ogenblik", vertelt een Belgische aspergeteler. "We zijn in een periode in het aspergeseizoen, zeker na Pasen, waarbij het kas- en vollegrondsaanbod beide op de markt komen. Hierdoor heeft het overaanbod gezorgd voor een duik van de prijzen. Deze heeft zich de laatste weken nog niet hersteld en zet zich vooralsnog wel door. De vraag was echter, vooral voor Moederdag, zeker goed te noemen. Kwalitatief gezien is alles echter dik in orde, waardoor de verwachting is dat de markt de komende tijd wel meer in balans zal komen." 

Duitsland: Uitdagend aspergeseizoen
De binnenlandse afzet domineerde de markt met een ruime marge. Het aanbod was veel groter dan de vraag. Na het weekend van Moederdag was de belangstelling immers sterk afgenomen. Om de overaanbodsituatie te omzeilen of op te lossen, moesten de handelaren hun vraag vaak verlagen. Soms waren de verlagingen vrij streng. Maar zelfs met de toegestane verminderingen kwam de verkoop niet altijd in een stroomversnelling. In sommige gevallen bleven de prijzen dalen. Pas afgelopen week namen de klanten een meer moedige houding aan. Maar zelfs toen konden overvolle voorraden niet altijd worden vermeden. De lagere waarderingen van binnenlandse partijen maakten het voor Europese importen moeilijk om marktaandeel te winnen. Als gevolg daarvan brokkelden ook hun noteringen af.

Volgens een aspergewoordvoerder uit Noord-Duitsland werkt de plaatselijke aspergeteelt niet op 100% van de capaciteit omdat de bestaande hoeveelheden nauwelijks kunnen worden verkocht. De prijzen zijn in drie weken tijd gedaald van 20,00 euro/kg tot 10,00 euro/kg. Hoewel in de gastronomie en de cateringsector positieve aspecten worden waargenomen, moet dit met een korreltje zout worden genomen, aangezien veel bedrijven melden dat zij niet in staat zijn ook maar in de buurt te komen van het niveau van vóór corona.

Bij groene asperges is er het probleem dat de levensmiddelen-retailhandel vooral goedkopere producten uit het buitenland op de markt brengt. De afzet van levensmiddelenketens was ook meer gericht op goederen uit het buitenland, bijvoorbeeld voor Italiaanse goederen met bevredigende kwaliteiten. Spanje werd ook genoemd als een bijzonder serieuze concurrent in de groene aspergesector.

De vraag naar asperges uit Nederland is in Duitsland sterk gedaald, omdat de prijzen van de basisproducten uit Spanje en andere landen die van de Nederlandse producten onderbieden. Gewoonlijk komen, zodra de kwaliteiten van Duitse goederen zijn afgenomen, Nederlandse goederen op de markt. Volgens de woordvoerder is dat dit jaar echter niet gebeurd. De stemming onder de Nederlandse aspergetelers was dan ook nogal miserabel, wat vergelijkbaar is met de stemming onder de Duitse telers.

Ook al blijven witte asperges een topproduct, hebben groene asperges meer groei doorgemaakt. De verwachting is echter dat veel aspergeteeltbedrijven, vooral kleine, helemaal met de teelt zullen stoppen, terwijl grote bedrijven hun areaal zullen inkrimpen. De inzinking van de consumptie, die nog is versterkt door de oorlog in Oekraïne, is een extreme situatie. Het probleem lijkt gedeeltelijk te wijten te zijn aan de prijzen die aan het begin van het seizoen zijn vastgesteld en die te hoog werden geacht. Hoewel de productie met 1 euro per kilo is gestegen als gevolg van de loonstijging van meer dan 25%, zijn asperges momenteel goedkoper dan in voorgaande jaren.
De woordvoerder ziet op dit moment ook weinig positieve impulsen vanuit de retail om deze situatie te veranderen. Wel is het weer gunstig geweest voor zowel de aspergeplanten als de aardbeien. Begin mei is de bereidheid om deze producten te kopen en te consumeren iets groter geworden. Deze uitdagingen zullen vooral de kleine tuinbouwbedrijven in het zuiden van Duitsland treffen, vermoedt hij. Het zuiden profiteerde vroeger van het feit dat zij in het voorseizoen een goede afzet met goede volumes konden realiseren. Zuid-Duitse bedrijven konden vroeger goed scoren, vooral met het voorseizoen, voordat de producten uit het noorden binnenkwamen. Die planning werkte dit jaar niet, omdat het seizoen begon met slechte prijzen.

Importasperges en importaardbeien kunnen in Duitsland dus gunstiger worden aangeboden dan Duitse asperges, omdat de lonen er lager liggen: In Italië is er geen minimumloon. In Spanje ligt het minimumloon op 6,06 euro per uur, in Griekenland op 3,83 euro per uur en in Hongarije op 3,21 euro per uur. Met momenteel 9,82 euro per uur ligt het in Duitsland al meer dan 1,5 tot 2,5 keer hoger, volgens een andere vereniging uit Zuid-Duitsland.

VK: Trage start van aspergeseizoen
Het Britse aspergeseizoen is dit seizoen traag van start gegaan. Door het matige koude weer liep de teelt medio maart een paar weken achter, maar bij de officiële opening van het Engelse seizoen op 23 april was de achterstand ingelopen en lag de productie weer op schema. De telers stapten over van de tunnelteelt op de vollegrondsteelt en verwachtten in de eerste week van mei 100% Britse asperges in de schappen te hebben.

Ook de Schotse aspergeteelt was begin mei goed op gang gekomen; de vroegste asperges werden in Perthshire midden april geoogst.
Het is nu hoogseizoen en de vraag is goed, en de meeste retailhandelaren doen promotieacties voor asperges. De grootste uitdagingen voor de telers zijn de stijgende kosten, onder meer voor arbeidskrachten, die bovendien schaars zijn door een achterstand in de verwerking van visa. De Britse regering heeft dit seizoen ook het minimumloon voor seizoenarbeiders verhoogd, waardoor de loonkosten met 20-30% zijn gestegen.

Gecompliceerde start voor Franse asperges
Dit jaar is het aspergeseizoen voor de Franse aspergetelers over het algemeen zeer gecompliceerd verlopen. De reden: een groot gebrek aan consumptie, ondanks een productie die 10 tot 30% lager ligt dan in 2021. Van de vier belangrijkste teeltregio's, namelijk Nieuw-Aquitaine, Zuid-Oost, Anjou en de Elzas, zijn het de exportregio's (over de regiogrenzen heen) die het meest te lijden hebben gehad onder dit gebrek aan vraag. De Elzas, die veel kleinschalige telers telt en waar de rechtstreekse verkoop goed ontwikkeld is, heeft namelijk minder te lijden gehad van de situatie.

De telers wier asperges te vinden zijn op markten van nationaal belang zoals Rungis en Perpignan, hebben de prijs van hun teelt gedurende ongeveer drie weken zien dalen door de duidelijke aanwezigheid van andere origines zoals Duitsland, Nederland, België of Spanje. Een situatie die nog wordt verergerd door de bereidheid van sommige landen, zoals Nederland, om liever met verlies op andere markten te verkopen dan op de eigen markt. Daarom bedroeg de prijs van een bos groene asperges eind deze week in Rungis 1,5 euro en die van witte asperges 2 euro.

Ook voor biologische asperges is de situatie zeer gecompliceerd. Het gebrek aan consumptie treft ook deze sector, waardoor sommige telers hun biologische asperges op de conventionele markt verkopen. Deze situatie heeft niet alleen geleid tot een groot omzetverlies voor deze aspergetelers, maar heeft ook bijgedragen tot de congestie van de conventionele markt.
Door het gebrek aan consumptie zijn sommige teeltgebieden gedwongen hun teelt twee weken vroeger dan normaal stop te zetten. In het zuidwesten en zuidoosten wordt de oogst momenteel stilgelegd en in Anjou zal de oogst aan het eind van de maand worden stilgelegd. Over het algemeen zullen de producenten die het vroegst met het seizoen zijn begonnen, het best hebben gepresteerd. Niettemin is de spilperiode van Pasen, wanneer de consumptie altijd het belangrijkst is, voor de meeste van hen vrij goed verlopen.

Italië: Gebrek aan vraag zorgt voor 20% lagere prijzen voor Italiaanse asperges
Het aspergeseizoen is in de provincie Foggia (Apulië) laat op gang gekomen. Een teler en handelaar meldt: "De hausse in de productie deed zich onmiddellijk na Pasen voor. Daarna zijn de prijzen en de vraag ingestort. Het slechte weer heeft de groei van de asperges afgeremd en gelukkig zijn de voorraden in de opslagplaatsen uiteindelijk verminderd. Afgelopen weekend is de vraag naar het product weer toegenomen. Met ongeveer 20 procent hogere kosten verkopen wij onze asperges voor 20 procent minder dan in het vorige seizoen. En dat ondanks een lagere opbrengst van ongeveer 20 procent. Dit is de situatie op nationaal en internationaal niveau."

"Het echte probleem is dat er een gebrek aan planning is. We werken van dag tot dag", vervolgt de teler en handelaar. "Daarnaast is de arbeid schaars en daardoor is de verwerking beperkt; verpakkingen van 250 gram of trays worden bijvoorbeeld niet gemaakt. En we oogsten het product liever niet: bij de veldrotatie laten we zo'n 10-15% van de asperges in de grond zitten. Daardoor kunnen we de handel eigenlijk ook niet meer onder druk zetten. De wet van de markt is immers duidelijk: hoe groter het aanbod, hoe lager de prijzen."

Een consortium van aspergetelers in Trentino Alto Adige, in het uiterste noorden van Italië, is net klaar met de oogst en de verkoop van het product. De prijzen waren zeer goed tot de paasperiode, waarna de vraag aanzienlijk daalde. De geoogste hoeveelheden waren 15% groter dan in 2021. Ook de kwaliteit van het product lag in de lijn van de verwachtingen.

Spanje: 30% lagere opbrengst door koud lenteweer
Het groene aspergeseizoen loopt over ongeveer twee weken af in Granada, het grootste teeltgebied in Spanje. De oogst is ongeveer twee weken te laat begonnen als gevolg van de koude temperaturen en het droge weer in de regio. De regens in het voorjaar hebben het watertekort enigszins opgevangen, hoewel de opbrengst dit jaar 30% lager was als gevolg van de koude temperaturen. De prijzen zijn goed gebleven tot de eerste week van mei, toen andere Europese landen hun lokale oogst begonnen, in de meeste gevallen ongeveer twee weken eerder, als gevolg van het zomerse weer. De vraag naar Spaanse groene asperges is daardoor gedaald, hoewel de prijzen op peil blijven omdat sommige Europese retailhandelaren vasthouden aan het Spaanse product. Onder normale omstandigheden zou het Spaanse seizoen half juni eindigen, maar dit jaar zal het seizoen veel korter zijn. De hittegolf die Spanje deze week teistert, heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van de asperges. Dit jaar is het echter ingewikkeld geweest en het areaal zou voor het volgende seizoen kunnen afnemen, aangezien het tekort aan arbeidskrachten jaar na jaar snel toeneemt.

Noord-Amerika: Goede vooruitzichten ondanks iets latere start van aspergeseizoen
De vraag naar asperges uit Michigan blijft groeien. "We zien jaarlijks stijgingen in onze Michigan aspergeverkoop. De kleinhandel blijft de asperges promoten en stimuleert de klanten om de eerste lenteoogst te kopen die Michigan te bieden heeft", zegt een in Michigan gevestigde verlader.

In Michigan is de totale aanvoer van asperges de afgelopen dagen verbeterd door de hitte van vorige week. "Maar het koelt nu af, wat zal helpen om de kwaliteit uitstekend te houden. Het volume is een beetje lager dan dezelfde tijd vorig jaar," zegt hij.

Op dit moment worden de asperges uit Michigan geoogst in de zuidelijke county's en werken ze zich een weg naar de kust van het Michiganmeer. "Michigan is ongeveer 10 dagen later dan normaal vanwege het koude weer," voegt hij eraan toe. Terwijl het zuiden van Michigan dit jaar later begint - gewoonlijk loopt de regio twee tot drie weken voor op het noordelijke teeltgebied - is het noordelijke deel op tijd. De teelt zal doorgaan tot 1 juli.

Andere regio's die momenteel ook leveren zijn Indiana, New Jersey, Washington, Canada en nog enkele uit Mexico en Peru ingevoerde producten. De vraag naar geïmporteerde asperges neemt echter af, omdat veel van die handel naar lokale deals zoals Washington gaat en die zullen overschakelen op binnenlands geteelde programma's.
Wat de prijzen betreft, ziet het ernaar uit dat de aspergeprijzen een paar dollar per kist hoger zullen liggen dan vorig jaar. "De prijzen zullen de komende weken licht schommelen, maar zullen beginnen te stijgen naarmate we in juni komen," zegt hij.

Australië: Daling in volume en waarde van Australische asperges
Volgens de laatste statistieken is er een lichte daling in volume en waarde van Australische asperges ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor het jaar eindigend in juni 2021 werd 6.857 ton geoogst, een daling van 17 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, en de waarde bedroeg 81,1 miljoen dollar, een daling van 6 procent. De uitvoer daalde met 39 procent in volume tot 1.876 ton en met 21 procent in waarde tot 19,6 miljoen dollar. Japan nam het grootste deel van de export voor zijn rekening (67%), gevolgd door Singapore (9%) en Zuid-Korea (8%). Tegelijkertijd importeerde Australië 3.115 ton asperges, een stijging ten opzichte van de 3.068 ton van het jaar daarvoor. Nog eens 1.022 ton verduurzaamde asperges werd ingevoerd, terwijl minder dan 1 ton werd uitgevoerd. Er is een grote kans voor de sector om de consumptie te verhogen, aangezien slechts 31 procent van de Australische huishoudens asperges koopt.

Volgende week: Overzicht wereldmarkt sinaasappelen


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven