Abonneren

Vacatures

"Tweetende AGF'ers"

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

NVWA publiceert integrale ketenanalyse aardappelketen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een integrale ketenanalyse aardappelketen gepubliceerd. De integrale ketenanalyse (IKA) aardappelketen maakt deel uit van de IKA voedselgewassen.

Een van de conclusies die in de ketenanalyse wordt getrokken is bijvoorbeeld op het gebied van plantgezondheid, waarbij de risico’s van schadelijke organismen voor planten zijn beoordeeld. Zes EU-quarantaineorganismen vormen een risico omdat deze zich gevestigd hebben in Nederland, maar eliminatie van deze organismen is geen optie meer. Daarom moeten maatregelen zich richten op het minimaliseren van de kans op besmetting in de diverse ketenschakels om daarmee het risico van verdere verspreiding te verkleinen.

Ketenanalyse
De NVWA wil risicogericht en kennisgedreven toezicht houden en sturen op het verminderen van risico's en het verhogen van de naleving. Daarom is in 2020-2021 een analyse gemaakt van de grootste risico's in de aardappelketen voor plantgezondheid, voedselveiligheid en natuur en milieu (gewasbescherming). Een goede borging van deze publieke belangen beschermt de consument en is ook in het belang van een goede handelspositie van de sector.

De IKA aardappelketen is daarmee niet alleen van waarde voor het risicogericht inrichten van het toezicht van de NVWA als toezichthouder, maar zeker ook voor bedrijven en ondernemers. Zij zijn immers als eerste verantwoordelijk voor de risicobeheersing in de keten. De analyse is ook relevant voor beleidsmakers, omdat het toezicht van de NVWA voortvloeit uit wettelijke kaders en normen die publieke belangen borgen.

Voor de integrale ketenanalyse is gebruik gemaakt van het 'Fraudebeeld aardappelen' en de risicobeoordeling zoals beschreven in het advies van BuRO over de risico's van de aardappelketen. In deze IKA geeft de NVWA een reactie op de adviezen in de risicobeoordeling van BuRO. De beschikbare toezichtinformatie is gebruikt om de risicobeoordeling en het fraudebeeld verder aan te vullen vanuit de toezichtspraktijk.

Het bedrijfsleven heeft bij het opstellen van deze ketenanalyse inbreng geleverd. De resultaten van deze ketenanalyse vormen een uitgangspunt voor de meerjarige handhavingsplannen en -projecten van de NVWA. Deze IKA helpt om het toezicht risicogerichter te maken en af te stemmen op de ontwikkelingen in de aardappelketen. De NVWA gaat op basis van de ketenanalyse verder in gesprek met de sector over de maatregelen die de sector zelf kan nemen.

Klik hier voor de volledige ketenanalyse

Bron: NVWA


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven