Nieuwe importeisen voor enkele soorten groenten en fruit vanaf 11 april 2022

Voor enkele soorten groenten en fruit gaan vanaf 11 april 2022 extra of gewijzigde eisen gelden voor import. Dit geldt voor import uit één of meerdere landen van Annona, Carica papaya, Psidium gujava, Capsicum, Solanum en Momordica. De wijzigingen hebben te maken met nieuwe quarantaine-organismen en met strengere eisen voor een aantal bestaande quarantaine-organismen.

Bij import na 11 april 2022 van deze producten uit de betreffende landen moeten de autoriteiten van het exporterende land op korte termijn actie ondernemen. Zo moeten voor de opties plaagvrije productieplaats of productielocatie al enkele maanden voor export officiële inspecties worden gedaan. Wanneer een land een andere optie om aan de eisen te voldoen gebruikt, dan moet dat vooraf schriftelijk aan de EU worden gemeld.

Nieuwe eisen
Er gaan eisen gelden voor de volgende producten:

  • Annona en Carica papaya uit Afrika en Azië vanwege Bactrocera dorsalis (boorvlieg).
  • Psidium gujava uit Afrika en Azië vanwege Bactrocera dorsalis, en B. zonata (boorvlieg).
  • Capsicum en Solanum uit Afrika en Azië, vanwege Bactrocera latifrons (boorvlieg).

Deze vruchten mogen worden geïmporteerd als de autoriteiten van het exporterende land de EU vooraf schriftelijk hebben geïnformeerd over landsvrijheid of gebiedsvrijheid, of over de details van een systeemaanpak of oogstbehandeling.

Vruchten mogen ook worden geïmporteerd van een productieplaats als de betreffende boorvlieg niet is aangetroffen bij officiële inspecties. Daarvoor moeten de autoriteiten vanaf drie maanden vóór de oogst maandelijks de productieplaats en de directe omgeving inspecteren, en vóór export het geoogste product. Bij gebruik van deze optie moet de traceringsinformatie op het fytosanitair certificaat zijn vermeld.

Er gaan ook eisen gelden voor:

  • Capsicum en Solanum lycopersicum uit Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, en Verenigde Staten vanwege Prodiplosis longifila (galmug).

Deze vruchten mogen worden geïmporteerd uit een gebied waar de galmug niet voorkomt of uit productieplaatsen waar een systeemaanpak of oogstbehandeling is toegepast. In beide gevallen moeten de autoriteiten van het exporterende land de EU vooraf schriftelijk hierover hebben geïnformeerd.

Vruchten die minimaal 2 maanden vóór export of tijdens hun hele levenscyclus zijn geproduceerd op een locatie met fysieke bescherming tegen deze galmug mogen ook worden geïmporteerd. Voorwaarde daarbij is wel dat in deze periode de galmug bij officiële inspecties niet is aangetroffen.

Gewijzigde eis voor Momordica
Vruchten van Momordica mogen alleen geïmporteerd worden uit landen of gebieden die vrij zijn van Thrips palmi. Nieuw is dat de autoriteiten van het exporterende land deze landsvrijheid of gebiedsvrijheid vooraf schriftelijk aan de EU moet melden.

EU
De exacte eisen zijn te vinden op de website van de EU. Binnen enkele maanden zijn de eisen ook te raadplegen op de website van de NVWA, in het document 'Bijschrijvingen bij import groenten en fruit'.

Bron: NVWA


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven