Dirk Coucke, DLV/FTC over prijsvorming Conference-peer:

“Minder volume leveren brengt heel duidelijk meer op dan meer volume leveren”

Tholen - "De prijsvorming is niet goed genoeg, er kan meer gemaakt worden van Conference-peren," zegt Dirk Couke, CEO van adviesbedrijf DLV en de Fruit Trading Company (FTC), tezamen met Actiegroep Fruittelers de organisator van het webinar 'Prijsvorming van de Conference: voorspelbaar en eerlijk?'. Volgens Dirk is dit één van de belangrijkste uitkomsten van de enquête voorafgaand aan het webinar. Dirk geeft aan dat dit de mening is van zowel telers als handelaren. Van de Belgische en Nederlandse toehoorders van het webinar, gehouden op 26 november, was het overgrote deel fruitteler, 70 deelnemers en 65 deelnemers gaven aan lid te zijn van een veiling of telersvereniging. Andere toehoorders waren fruithandelaren, toeleveranciers, afnemers en adviseurs.

Overige uitkomsten van de enquête waren dat de meerderheid van mening is dat de krachten gebundeld moeten worden, maar dat coöperaties meer moeten doen. “Men geeft aan dat er te weinig dynamiek en vernieuwing is en er moet meer online worden verkocht.” Daarnaast heeft men ook twijfels over de werking van de veilingklok. “Het is niet het principe van de klok dat verkeerd is, maar de manier waarop ermee wordt omgegaan, zo is de conclusie.” Suggesties ter verbetering omvatten een andere verpakking en creatievere verkopen. Verder werd duidelijk dat de teler zelf zijn verkoopmoment wenst te kiezen, dat er een voorkeur is voor meer contractprijzen als die boven de kostprijs kunnen liggen en is er behoefte aan meer transparantie.

Online-verkoopplatform
Dirk constateert dat in de huidige hardfruitketen – bestaande uit veilingen, vrije telers, commissionairs en handelaren – een door te telers gedragen online-verkoopplatform ontbreekt. “Zodanig dat er tenminste een biedingsproces en een transparante prijs op wordt gegenereerd voor alle partijen die kopen, zowel van de veilingen als van de vrije telers. Het is duidelijk dat als men biedingen toestaat, men overwegend betere prijzen krijgt.”

Hij is er van overtuigd dat een online-verkoopplatform alleen tot succes kan leiden als er wordt gegroepeerd en er zoveel mogelijk fruit over het platform gaat, dusdanig dat het niet allemaal in één keer erop komt. “Het moet georganiseerd worden en minstens voor een deel eigendom zijn van telers, zij het van veilingen, zij het van vrije telers. Als de telers eigenaar zijn van het platform, zal het beter gaan werken en meer gebruikt gaan worden dan vandaag. Daar ben ik rotsvast van overtuigd.”

Voorspelbaar
“Is de prijs van de Conference voorspelbaar? Ik zeg ja, er is een 95% correlatie tussen prijs en berekend aanbod.” Dirk geeft aan dat als je op de hoogte bent van de oogstvolumes, je eigenlijk ook de prijs kunt voorspellen. “Hoe hoger de beginstock ten opzichte van de normale stock, hoe lager de prijs en hoe lager de beginvoorraad, hoe hoger de prijs.” Hij heeft over verschillende kwartalen tussen 2016 en 2020 berekeningen gemaakt en komt uit op een gemiddelde prijsstijging van ruim één cent bij een afname van het aanbod van één procent. “Er is een correlatie van 95 procent (ten opzichte van de Prognosvolumes) tussen aanbod, berekend volume, en prijs. Voor 2021 betekent dat een normale prijsvorming met een verwachte middenprijs, op basis van altijd dezelfde fictieve pallox, met een 95 procent correlatie, van rond de 82 eurocent voor een kilo gesorteerde Conference op de klok.”


Correlatie tussen het berekend volume en de prijs van de Conference-peer

Daarbij merkt Dirk op dat bij het lagere volume van dit jaar de kostprijs stijgt door min of meer gelijkblijvende hectarekosten. “Hoe meer peren er aan de boom hangen, hoe lager de kostprijs per kilogram.” Uit de berekeningen van Dirk komt naar voren dat bij een stijging van 20 ton peren per hectare ten opzichte van het gemiddelde, rekening moet worden gehouden met een daling van de kostprijs van ongeveer 10 eurocent per kilo. “Minder volume leveren brengt heel duidelijk meer op dan meer volume leveren. De kostprijslijn is minder stijgend naarmate het volume daalt, dan de opbrengstlijn.”

Aanbodbeperking?
Dirk stelt vast dat eigenlijk zodra de World Apple and Pear Association (WAPA) op Prognosfruit de hardfruitraming bekendmaakt, de prijs voor de Conference-peer min of meer vaststaat en stelt zich de vraag of dat eerlijk is. “Daar zegt een twee derde meerderheid in het webinar: neen. We zouden eigenlijk meer kunnen maken van de peren.” Dirk ziet daarvoor ook mogelijkheden in de correlatie tussen prijs en berekend volume. Hij geeft aan dat daaruit blijkt dat als er met de hele sector minder aanbod is in Conference-peer, de prijs veel sterker stijgt dan de kostprijs. “Je hebt er dus baat bij om minder volume aan te leveren.”

Dirk constateert op basis hiervan dat aanbodbeperking een hele mooie suggestie zou zijn. “Als we in de Benelux een productiebeperking zouden kunnen bewerkstelligen, dan heb je een groot deel van het volume van Europa te pakken.” Dat zou bijvoorbeeld de vorm van een leverquotum kunnen krijgen. “Niet gemakkelijk om te realiseren met zoveel telers, maar wel het nadenken waard.”

Een andere manier om tot een eerlijker prijsvorming te komen, zijn contractprijzen waarbij de kostprijs de leidraad is. Daarbij ziet Dirk mogelijkheden om contractprijzen af spreken voor Prognosfruit die dan op basis van het door WAPA verwachte aanbod kunnen worden aangepast. “Ik denk dat dit een heel goede methode is om contractprijzen vroeg in het seizoen vast te leggen.” Kortom: Dirk ziet verschillende mogelijkheden om de prijsvorming van Conference te verbeteren en spreekt aan het einde van het webinar de hoop uit dat de sector die mogelijkheden zal benutten om tot een betere en constantere prijsvorming te komen.

Voor meer informatie:
Dirk Coucke
DLV / Fruit Trading Company
Koolmijnlaan 201
3582 Beringen
Tel: +32(0)495 292 500
dc@dlv.be     
www.fruittradingcompany.be    


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven