Evofenedex:

''Europese handelspolitiek lijkt stil te staan''

''Mede vanwege toenemende crises door tekorten aan containers, grondstoffen en menskracht is de Europese Unie er op het gebied van handelsakkoorden afgelopen jaar niet in geslaagd door te pakken'', stelt ondernemersvereniging evofenedex. ''Na het afsluiten van de Brexit-deal zijn dergelijke mijlpalen dit jaar niet bereikt. Wel zijn er kleine stapjes gezet om bedrijven te ondersteunen met duurzaam en wendbaar handelsbeleid, gericht op een gelijk speelveld. Deze trend wordt in 2022 voortgezet.''

Terugblik handelsbeleid 2021

 1. Handelsakkoord Canada - EU (CETA)
  In 2021 is nog geen duidelijkheid gekomen over de nationale ratificatie van CETA. De Eerste Kamer heeft na een rondetafeldiscussie en intensieve vragenronde besloten nog niet over te gaan tot een definitieve stemming over de ratificatie;
 2. Normalisatie handelsrelatie VS-EU
  De EU en de Verenigde Staten (VS) hebben de handelssancties die onder Donald Trump werden opgelegd, beëindigd. In oktober is besloten dat de VS en de EU elkaar geen nieuwe importheffingen meer opleggen ten aanzien van (producten van) ingevoerd staal en aluminium. Hierbij is het streven de concurrentie met China gezamenlijk beter aan te kunnen gaan en samen wereldwijd de productie van duurzaam staal en aluminium aan te jagen;
 3. Investeringsverdrag China - EU (CAI)
  Het op 30 december 2020 gesloten investeringsakkoord tussen de EU en China zal voorlopig het daglicht niet zien. De wederzijdse sancties naar aanleiding van de uitingen over de mensenrechtensituatie in China hebben het onderhandelingsproces tot stilstand gebracht;
 4. Handelsverdrag Mercosur - EU
  De EU heeft in 2019 een politiek akkoord gesloten met Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) over een associatieverdrag. Met een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren heeft de Tweede Kamer het kabinet verzocht zijn steun voor het akkoord in te trekken, al voordat de definitieve teksten beschikbaar zijn. Vanwege zorgen over de toename van ontbossing in met name Brazilië, heeft de Europese Commissie met de Mercosur-landen gesproken over aanvullende bindende afspraken over milieu en klimaat.

Gelijk speelveld
''Na tien jaar onderhandelen is er een gezamenlijk standpunt van de EU-lidstaten over het instrument voor internationale overheidsopdrachten, het International Procurement Instrument. Daarnaast is de Europese Commissie afgelopen mei met een voorstel gekomen om buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren, aan te pakken. Bovendien heeft het aantreden van een nieuwe directeur-generaal bij de Wereldhandelsorganisatie, dr. Ngozi Okonjo-Iweala, dit instituut nieuw elan gegeven. Er worden echter nog geen grote doorbraken ten aanzien van de gewenste hervormingen verwacht.''

Vooruitblik handelsbeleid 2022
''Met zowel Chili als Nieuw-Zeeland zijn de onderhandelingen in een afrondende fase en ook de teksten van het vernieuwde handelsakkoord met Mexico worden begin 2022 verwacht. Het Zwitserse parlement heeft in september ingestemd met het deblokkeren van de zogenoemde cohesiebetalingen van 1,3 miljard Zwitserse frank. Met dit besluit kan begonnen worden met het herstel van de relatie tussen Zwitserland en de EU in 2022. Hierbij is sprake van een zoektocht naar structurele oplossingen om de goede relatie te bestendigen.''

Inzoomen op Brexit
''De Brexit is dagelijks nog van grote invloed op de internationale handel en het handelsbeleid. Enerzijds omdat het Verenigd Koninkrijk  in rap tempo in staat blijkt nieuwe handelsakkoorden te sluiten met partnerlanden en nieuwe regio’s, maar anderzijds intern veel problematiek kent qua levering en bevoorrading. Hierdoor is de handel tussen het VK en de EU in relatieve zin ook sterk afgenomen. Politiek blijft een goede relatie met de Britten van groot economisch en strategisch belang, als gelijkgezinde partner om maatschappelijke uitdagingen te realiseren. De komende maanden ligt de focus op de inwerkingtreding van het Britse Border Operating Model voor exportstromen naar het VK.''

Bron: www.evofenedex.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven