Valencia vraagt Europa strengere aanpak bij citrusimport uit Zuid-Afrika

De minister-president van de Valenciaanse gewestregering, Ximo Puig, is deze week samen met de gewestelijke minister van Landbouw, Mireia Mollà, en vertegenwoordigers van de tuinbouw- en citrussector naar Brussel gereisd om de Europese Commissie te vragen strengere fytosanitaire normen op te stellen voor de import van citrus uit Zuid-Afrika. Een aangescherpt beleid moet voorkomen dat plagen Europa bereiken.

Na een ontmoeting met Sandra Gallina, directeur-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie, verzekerde Puig dat Europa nu meer overtuigd is van de urgentie om oplossingen te vinden voor de plaagdruk die de Valenciaanse citrussector ondervindt van de import uit Zuid-Afrika. Toch erkende hij dat het moeilijk is om op korte termijn resultaten te boeken.

Volgens gegevens van de gewestregering zijn dit jaar tot nu toe 172 zendingen met citrus aan de Europese buitengrenzen onderschept met schadelijke organismen, waarvan 61 uit Zuid-Afrika. Bij 41 ladingen werd Citrus Black Spot aangetroffen, bij de resterende 18 Afrikaanse fruitmot.

Om dit te voorkomen hebben de Valenciaanse regering en de belangrijkste verenigingen van de Valenciaanse tuinbouwsector de Europese Commissie gevraagd Zuid-Afrika te verplichten koudebehandeling toe te passen op de citrusexport naar de EU, net als voor de producten die het naar de Verenigde Staten exporteert.

"Het is niet te vatten dat wat werkt voor de export naar de Verenigde Staten, niet mogelijk is voor verzendingen naar de EU", zei Puig, die erop wees dat het van fundamenteel belang is dat het wederkerigheidsbeginsel wordt nageleefd.

Een belangrijke stap, maar onvoldoende
"Vandaag is een belangrijke stap gezet, waarbij de Valenciaanse gewestregering en de Spaanse regering samen de kwestie aan de Commissie hebben voorgelegd", zei Puig, maar hij gaf ook aan dat de Commissie "in alle openheid de bestaande problemen aan de orde heeft gesteld en dat er binnen de EU uiteenlopende opvattingen over deze kwestie bestaan."

De Valenciaanse minister-president merkte ook het volgende op: "Nu bevinden we ons in een periode van het jaar waarin er geen import vanuit Zuid-Afrika is, en daarom hebben we dus een paar maanden om ons voor te bereiden op het volgende importseizoen."

De vergadering werd onder meer bijgewoond door Raúl Fuentes, plaatsvervangend ambassadeur van Spanje bij de EU, Cristóbal Aguado, voorzitter van de Valenciaanse telersvereniging AVA-Asaja, Carles Peris, algemeen secretaris van La Unió de Llauradors, en Inmaculada Sanfeliu, voorzitster van de Spaanse Interprofessionele Organisatie voor Citrusteelt (Intercitrus).

In tegenstelling tot Puig waren de vertegenwoordigers van de sector niet zo tevreden over de bijeenkomst. "Wat betreft de koudebehandeling, wat het punt is waar we werkelijk op aansturen, aangezien dit absolute bescherming voor onze citrusteelt biedt, hebben we niets zien bewegen. We hebben een Commissie gezien die meer oog heeft voor vlotte handelsstromen dan de bescherming van de plantgezondheid op het eigen continent", zei Peris.

Bron: agrodiario.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven