Overzicht wereldmarkt peren

Koud weer in het voorjaar heeft sommige Europese perenproducerende landen zwaar getroffen: bepaalde Italiaanse variëteiten gingen tot 90% verloren, en ook in Nederland en Duitsland worden lagere volumes verwacht. Met als gevolg waarschijnlijk veel hogere prijzen dan gemiddeld, waarbij voor de Duitse markt een prijsstijging tot 50% wordt verwacht. Andere markten, zoals Australië en Noord-Amerika, hebben minder te lijden gehad van het klimaat en verwachten een positiever seizoen, waarbij in Australië de consumptie blijft toenemen en in Noord-Amerika de aankoop van biologische peren zal stijgen.

Nederland: Volop kansen voor Conference-peren
De perenpluk in Nederland is in volle gang. Nederlandse perentelers zijn positief gestemd over het seizoen. De perenoogst is kleiner dan vorig jaar, maar door de spectaculair lage perenoogst in Frankrijk en Italië worden er toch goede kansen op de afzetmarkt verwacht. "Het overgrote deel van de peren in Nederland is geplukt op wat late rassen na. De vruchten zijn dit jaar een stuk grover dan vorig jaar. Kwamen we vorig jaar om in het grote aantal peren onder maat 60mm, zijn we dit jaar hard aan het werk om het grote aantal 70mm+ in de juiste kanalen te krijgen", vertelt een handelaar. "De maat heeft ervoor gezorgd dat er ondanks het lage aantal stuks toch nog wat kg’s geplukt zijn, ook al is dit in de meeste teeltgebieden nog steeds duidelijk minder dan vorig jaar."

"De kwaliteit van de peren is fantastisch, goede hardheid en super van smaak. Optisch zijn er door de koude bloei en zetting periode wel wat uitdagingen; bij Conference zien we duidelijk bronzere peren en bij Lucas bijvoorbeeld is de schil niet zo glad als andere jaren. Momenteel is de export al gestart, volumes zijn vanwege lokale producties nog goed te overzien. In de komende weken verwachten we dat de export weer gestaag zal toenemen en daarbij bijdraagt aan een juiste prijsvorming."

Belgie: Goede oogst , maar lager dan voorbije jaren
"De mindere weersomstandigheden in het voorjaar hebben ervoor gezorgd dat de oogst lager zal liggen dan de voorbije jaren," vertelt een woordvoerder uit de Belgische hardfruithandel. Vanaf deze week zijn ook de Belgische Migo-peren weer volop beschikbaar.. “De Migo peren zullen iets dikker zijn ten opzichte van vorig jaar. Ook kwalitatief gezien hebben we een goede oogst achter de rug.

Duitsland: Prijzen tussen 30-50% hoger dan vorig jaar  
Een directeur van een groot bedrijf in Noord-Duitsland verklaarde dat hun afzet van peren in het hele land in gelijke delen plaatsvindt in de foodretail en in de gespecialiseerde natuurvoedingshandel. Het oogstvolume ligt dit jaar ongeveer 25% onder dat van het vorige jaar. Dit komt overeen met een opbrengst van 25.000 ton hardfruit, waarvan hij voor peren een totale oogst heeft van 350-400 ton; het hoofdaandeel is echter appelen. De rassen Alexander Lucas en Conference nemen ongeveer 60, zo niet 70%, van de oogst voor hun rekening. De rest is verdeeld over de variëteiten Xenia en Novembra. Daarnaast biedt hij ook variëteiten uit de Noord-Duitse regio aan, bijv. "Köstliche von Charneux" en Clapps Liebling. 

De vraag naar biologische peren is behoorlijk gestegen, maar exacte cijfers kunnen nog niet worden gegeven: "We merken dat veel afnemers vanuit de foodretail en discountwinkels momenteel biologische peren als artikel voeren, maar niet op permanente basis. Daarom is het ook moeilijk om in het algemeen iets te zeggen over de groeicijfers. Of er sprake zal zijn van een gestage afzet, kan pas na enkele jaren worden gezegd", aldus het bedrijf.   

Momenteel bevindt het bedrijf zich nog in de beginfase van de afzet van peren. "Over het geheel genomen zijn wij het nieuwste gebied in Duitsland wat de ontwikkeling van de boomgaard betreft. Maar wat nu al kan worden vastgesteld, denk ik, is dat de hoeveelheid van zowel biologische als conventionele peren aanzienlijk lager zal zijn dan in de afgelopen jaren. Puur qua oogstvolumes zal dit een zeer hoog geprijsd seizoen worden. Onze verkoopprijzen liggen tussen 30-50% hoger dan vorig jaar." 

Italië: Slechtste perenseizoen ooit
De Italiaanse perensector zal zich 2021 herinneren als een uitzonderlijk slecht jaar. De teelt in het noorden van het land werd in het voorjaar bijna volledig tenietgedaan door vorst. Volgens een woordvoerder uit Noord-Italië is de oogst van Abate-peren met 90% gedaald: de teeltgebieden in Emilia-Romagna en Veneto zijn het zwaarst getroffen door de lage temperaturen in april.

De situatie van de zomerperen was, in vergelijking met die van de herfstperen, iets beter wat de hoeveelheden betreft en het grootste deel van deze oogst is reeds verkocht.

Voor de Abate Fetel-peren zijn de kleinhandelsprijzen exponentieel gestegen, tot zelfs meer dan 4 euro per kg. Volgens een andere handelaar heeft niemand hier baat bij, aangezien de producenten nog steeds niet genoeg inkomsten zullen hebben, aangezien de consumenten voor andere opties kiezen.

Door het gebrek aan product is er in het land sprake van een ongekende invoer van peren, vooral uit Spanje.

Vorig jaar, tijdens het seizoen 2020/21, exporteerde Italië 112.000 ton peren, een stijging van 55% na de lage volumes van het vorige seizoen, maar op een bescheiden niveau als het wordt vergeleken met de driejarige periode 2016/2019 (-23%) en ver verwijderd van het gemiddelde van de voorgaande jaren, toen vaak 150.000 ton werd bereikt.

Wat de waarde betreft, bereikte de totale uitvoer 140 miljoen euro, met een positieve verandering (+31%) ten opzichte van het seizoen 2019/20, maar met een gemiddelde jaarprijs die met zestien procentpunten daalde ten opzichte van het vorige seizoen, terwijl het een positie boven het niveau van het recente verleden behield.

De EU-landen vertegenwoordigen 90% van de totale bestemmingen van de Italiaanse perenexport, waarbij 80% van het volume geconcentreerd is op enkele markten: Duitsland is de belangrijkste markt (45% van het totaal in het laatste verkoopseizoen), gevolgd door Frankrijk met 15%, Oostenrijk 9%, Roemenië 5% en het Verenigd Koninkrijk met 3%, Hongarije, Zwitserland en Slovenië met elk 2%.

Italiaanse gezinnen kopen gemiddeld 7,5 keer per jaar peren, wat minder is dan het gemiddelde voor appelen (12,1), sinaasappelen (10,2) en citroenen (8,1). De gemiddelde aankoop van peren bedraagt 1,1 kg, wat vrij stabiel is vergeleken met het recente verleden.

Hoewel men zich zou kunnen voorstellen dat peren door alle gezinnen worden gekocht, zijn het er het afgelopen jaar 15.244.000 geweest, d.w.z. 58% van alle Italiaanse gezinnen. Peren vertonen dus zeker een positieve dynamiek, maar worden ook gekenmerkt door een merkbaar potentieel, rekening houdend met het feit dat 42% van de gezinnen in de loop van een jaar geen peren koopt.

Turkije: Lage volumes en hoge prijzen
De volumes zijn lager dan vorig jaar, veroorzaakt door hoge temperaturen tijdens de bloeiperiode. Daarnaast zijn de maten kleiner, terwijl de kwaliteit nog steeds goed is. Ondanks de waarde-vermindering van de Turkse lira, wordt verwacht dat de prijzen hoger zullen liggen dan vorig jaar door de lagere volumes. Wat de aanplantingen betreft, is het totale areaal weliswaar niet veranderd, maar de variëteiten die op deze arealen worden geteeld wel; er is een verschuiving van de Santa Maria-peer naar de Deveci-peer, terwijl er vroeger een evenwichtige verdeling tussen deze twee variëteiten was. Rusland en de Balkan zijn de belangrijkste exportmarkten voor Turkse peren, terwijl het Midden-Oosten ook een groeimarkt is.

Noord-Amerika: Biologische peren in de lift
"We hebben deze oogst een geweldige Bartlett perenoogst binnengekregen. De grootte is ongeveer hetzelfde als vorig jaar, met kleine veranderingen op basis van variëteit en oogsttijdstip," zegt een teler en verlader. "Het geschatte volume dat binnenkomt, lijkt erg op dat van vorig jaar."

De perenvolumes komen uit de Pacific Northwest en de teler en verlader merkt op dat de aanvoer ongeveer 35 procent biologisch is. "Onze oogst begint met vroegere variëteiten zoals Bartlett en Bosc in de lagere valleigebieden in de buurt van ons hoofdkantoor in Yakima, WA, en eindigt met latere variëteiten in onze meer noordelijke boomgaarden in de buurt van de Canadese grens," zegt de teler-verlader.

Op dit moment zijn Bartlett, Bosc en Rode Peren in het seizoen met Anjou volumes daar vlak achter. "Onze Anjou-peren zijn in opmars, zowel groene als rode Anjou," zeggen ze. "We hebben nog steeds een gestage aanvoer van Aziatische peren, die de afgelopen jaren zijn gestegen naar de 4e plaats in peren (Nielsen)."

Wat de vraag betreft, die komt uit de hele VS, Canada en Mexico, maar Zuid- en Midden-Amerika, het Midden-Oosten en India zijn allemaal sterke, zich ontwikkelende markten.

Volgens de gegevens van Nielsen over de laatste vier weken eindigend op 9/11, zijn de perenprijzen met vier procent gestegen, terwijl het volume met 0,1 procent gelijk is gebleven en de gemiddelde verkoopprijs met vier procent is gestegen tot 1,79 dollar.

Wat de variëteiten betreft, steeg de verkoop van Bartlett-peren met vijf procent in dollars en met één procent in volume, terwijl de gemiddelde retailprijs met vijf procent steeg tot $1,67/pond. Bosc peren waren de volgende in de rij en duwden Anjou naar beneden gezien de Pacific Northwest zijn opslag van Anjou aan het opruimen was. Bosc-peren stegen met 11 procent in dollars en 8 procent in volume, terwijl de retailprijs met 3 procent steeg tot 2,08 dollar.

Biologische producten zijn natuurlijk ook van belang. Volgens Nielsen stegen de prijzen van biologische peren met 16 procent ten opzichte van vorig jaar, terwijl het volume met twee procent toenam en de gemiddelde retailprijs met 14 procent tot 2,28 dollar per pond. Het aandeel biologische peren in het volume steeg ook met acht procent, na de dip van afgelopen zomer.

Australië: Verkoop van peren stijgt aanzienlijk in Australië
Uit de laatste gegevens blijkt dat de verkoop van Australische peren in het jaar eindigend in mei 2021 snel is gestegen, met 9,2 procent in dollars en met 5,2 procent in volume/kilogrammen. Het percentage kopende gezinnen bleef stabiel, terwijl de gemiddelde dollarbestedingen stegen van 19,31 dollar tot 20,89 dollar, en ook het gemiddelde gekochte gewicht, per kg, steeg. Uit de gegevens bleek ook dat 68,1% van alle in dollars uitgedrukte peren via grote supermarkten (Coles, Woolworths en Aldi) werden verkocht. Wat de productie betreft, is er volgens de laatste statistieken van Hort Innovation sprake van een lichte stijging van de perenvolumes. Daaruit bleek dat voor het jaar eindigend in juni 2020 118.545 ton werd geproduceerd (een stijging van vier procent), en dat de waarde met 13 procent steeg tot 130 miljoen dollar. De export steeg met 6 procent tot 9.732 ton, maar de waarde daalde licht met 1 procent tot 16,1 miljoen dollar. Het grootste deel van de uitvoer ging naar Nieuw-Zeeland, terwijl in Australië geen invoer van peren werd geregistreerd.

Volgende week: Overzicht wereldmarkt bananen


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven