Overzicht Wereldmarkt Kiwi

Slechte weersomstandigheden eerder dit jaar blijven de Europese teeltgebieden hinderen, en kiwi's vormen hierop geen uitzondering. Spaanse telers vrezen dat hun oogst tot 45% lager zal liggen, terwijl Italië 60% minder volume voorspelt in vergelijking met hun piek. Overzee is het beeld positiever: Nieuw-Zeeland verwacht opnieuw een recordseizoen en China kijkt uit naar een goed binnenlands seizoen. In Europa gaat het goed met de afzet van kiwi's. In Noord-Amerika is er goede vraag naar het fruit, maar sommige verladers vrezen dat logistieke problemen later in het seizoen voor problemen kunnen zorgen. China heeft hier ook mee te maken, vanwege het gebrek aan containers voor transport.

Nederland: Dikke plus voor kiwi’s deze zomer
De beperkte beschikbaarheid van ander zomerfruit, zorgde ervoor dat de kiwi's zich deze zomer goed konden handhaven. Normaliter liggen de kiwiverkopen in de zomer in Europa onder het gemiddelde, maar deze zomer lagen ze volgens AMI-cijfers zelfs 47% boven het gemiddelde van de afgelopen vier jaar. De gele kiwi's plusten zelfs met 60%. En dat was geen reactie op de lage prijzen, want die waren juist relatief hoog. Deze maand zijn de kiwi's nog beschikbaar uit Chili en Nieuw-Zeeland, voordat ze plaatsmaken voor de Franse en Italiaanse kiwi's.

België: Goed seizoen verwacht voor kiwi's
Het was een goed jaar voor de Nieuw-Zeelandse kiwi, zegt een Belgische inkoper die vooral met de Zespri kiwi werkt. De prijs en de kwaliteit waren goed in verhouding. Het seizoen duurt nog ongeveer vijf weken, voordat ze geleidelijk overschakelen op de Europese teelt. Aan het einde van het seizoen zijn er soms opslagproblemen, maar het ziet ernaar uit dat de kiwi zich goed zal houden tot de start van het Europese seizoen. De prijsstijging tijdens het seizoen is te verwaarlozen en kwam voor Zespri rond de twintig cent voor de periode van mei tot nu. Het aandeel biologisch is al jaren stabiel.

Duitsland: Goede prijzen en kwaliteit voor kiwi's
Volgens een handelaar uit München brengen groene kiwi's uit Nieuw-Zeeland momenteel 28-30 €/5 kg op op de Duitse markt. Deze kiwi's worden heringevoerd vanuit Nederland. Als standaardartikel worden over het algemeen gemiddeld ongeveer 40 kartons per week afgezet. Ondanks enige verzwakking tegen het einde van het seizoen wordt over het geheel genomen een zeer goede kwaliteit gemeld. De afzet blijft goed, maar is iets zwakker dan vorig jaar. Zij bieden ook biologische kiwi's aan, waarvan ongeveer 5 tot 10 kartons per week op de markt kunnen worden gebracht. Voor het winterseizoen worden opnieuw kiwi's uit Spanje verwacht.

Italië: Daling van de teelt zet door
De hoeveelheden Italiaanse groene kiwi's zijn in 2021 verder gedaald, terwijl de volumes in Europa als geheel stabieler lijken te zijn. Nu het herfstseizoen nadert, zijn er nog geen officiële gegevens, maar er tekenen zich al wel trends af. Een vooraanstaande handelaar in Noord-Italië zegt dat de productie van groene kiwi's in Italië met 10% zou kunnen dalen ten opzichte van 2020, wat geen goed jaar was. Dit jaar worden in de teeltgebieden van Piemonte, Veneto en Friuli zeer grote verliezen genoteerd, vooral als gevolg van voorjaarsvorst. In Romagna daarentegen lijkt de achteruitgang meer binnen de perken te blijven, terwijl in Lazio de achteruitgang van de bomen zorgwekkend is.

Vijf jaar geleden bereikte Italië een recordoogst van 600 duizend ton kiwi's, terwijl dat in 2021 waarschijnlijk slechts 250 duizend ton zal zijn, een verlies van 60%. Maar in de rest van het noordelijk halfrond zien de oogsten er heel anders uit. Griekenland zet zijn sprint voort en de productie lijkt toe te nemen. Een ander land dat veel te vaak over het hoofd wordt gezien, vooral omdat er niet veel informatie beschikbaar is over de productie daar, is Iran. Degenen die er zijn geweest, spreken over aanzienlijke boomgaarden met stijgende producties.

Wat de gele kiwi's betreft, lijken de hoeveelheden in Italië toe te nemen als gevolg van nieuwe boomgaarden. De opbrengsten zijn constant aangezien alle boomgaarden voorzien zijn van beschermings- en anti-vorstnetten. Het gaat om ongeveer 80.000 ton.

Spanje: Slechte weersomstandigheden beïnvloeden Spaanse kiwiteelt, tot 45% minder volume verwacht
Door de vorst in Galicië en Asturië, de gebieden die goed zijn voor meer dan 85% van de Spaanse kiwiteelt, dreigt de komende kiwi-oogst met 45% in te krimpen. Ook de lage temperaturen tijdens de bloeiperiode in Valencia en Catalonië hebben de verwachte groei aangetast en zullen leiden tot een lichte daling van de productie. De Spaanse kiwitelers verwachten een oogst van ongeveer 23.000 ton voor het seizoen 2021/2022. Momenteel voldoet de Spaanse kiwiteelt niet aan de binnenlandse vraag en wordt deze aangevuld met invoer uit voornamelijk Italië, Frankrijk en Griekenland. Sommige van deze landen hebben echter ook te lijden gehad onder de gevolgen van hagelstormen, vorst en plagen, waardoor de opbrengsten drastisch zijn gedaald. Voor dit jaar wordt dan ook een tekort aan kiwi's in Europa verwacht, zodat de handelaren voor de Spaanse productie een vlottere afzet en een prijsstijging verwachten, zoals vorig jaar het geval was.

Griekenland: Goed seizoen voor Griekse kiwi's
De kiwi's in Griekenland lijken tot normale maten te zijn uitgegroeid en de vraag is nu al goed. De exporteurs zitten midden in de besprekingen met hun partners over de programma's. Wat de afzetmarkten betreft, worden de Griekse kiwi's op grote schaal geëxporteerd, waarbij de volumes blijven toenemen. De vruchten vinden hun weg naar Europese supermarkten, maar ook Azië en Noord- en Zuid-Amerika zullen dit jaar belangrijke markten voor de Griekse kiwi's zijn.

Zuid-Afrika: Consumptie van kiwi's blijft toenemen
De lokale kiwi-oogst begint in februari volgend jaar. De invoer van kiwi's verloopt iets trager dan gewoonlijk, maar de afzet is redelijk goed, aldus een kiwi-importeur. Momenteel worden kiwi's uit Nieuw-Zeeland geïmporteerd tot oktober/november, daarna gaat het over naar Europa tot april; kiwi's worden het hele jaar door geïmporteerd.

Lokaal is er een buzz rond de kiwisector, die vrij goed groeit. De invoer zou enigszins kunnen afnemen wanneer de plaatselijke hoeveelheden in de komende jaren toenemen. De beschikbaarheid van plantmateriaal vormt een beperking, maar de kwekerijen breiden zich uit. De gebieden waar kiwi's kunnen worden geteeld, zijn in Zuid-Afrika beperkt.

De aankomstkwaliteit van de kiwi's die Zuid-Afrika exporteert, wordt elk jaar beter, zegt een teler, en er is een goede groeicurve in de binnenlandse volumes.
De kiwimarkt in Zuid-Afrika groeit door de toenemende consumptie van het fruit. De lokale industrie heeft niet veel verwerkingsmogelijk-heden voor bijvoorbeeld het drogen of invriezen van kiwi's, maar kiwi's gaan wel naar de vers gesneden sector.

China: Containertekort kan logistieke problemen veroorzaken voor Chinese kiwi's 
Het weer in verschillende teeltgebieden is dit jaar goed, en het lijkt een goed jaar voor kiwi's te worden. Het seizoen voor kiwi's is begin september officieel van start gegaan en verwacht wordt dat dit seizoen goede resultaten zal opleveren.

De vroegrijpe Cuixiang kiwi's in Shaanxi zijn begin september geplukt en worden momenteel op grote schaal verdeeld. In het vroege voorjaar was er koud weer, maar dat had geen invloed op de algemene opbrengst en de kwaliteit, en de opbrengst per mu was normaal. De prijs van de goedkope groene Cuixiang-fruit bedraagt ongeveer 30-40 yuan per doos (met 16-20 vruchten erin), wat niet is veranderd ten opzichte van de vorige jaren. 

Overzeese consumenten zijn erg gefocust op het suikergehalte van kiwi's. Het suikergehalte van Chinese Hayward bedraagt ongeveer 13-14%, terwijl het suikergehalte van Cuixiang en Xuxiang kan oplopen tot 16-17%.
Het grootste probleem waarmee de exporteurs dit seizoen te kampen hebben, is het tekort aan containers. De vracht van de haven van Qingdao naar de haven van Santiago bedraagt normaal ongeveer 10.000 RMB/container, maar tegen het einde van vorig jaar is die gestegen tot ongeveer 160.000 RMB/container.

Noord-Amerika: De aanvoer van geïmporteerde kiwi is enigszins uit balans
Volgens een Amerikaanse verlader komen er momenteel hoeveelheden kiwi's aan uit zowel Nieuw-Zeeland als Chili. "We gaan waarschijnlijk nog vier tot vijf weken door met Chili en tot half tot eind november met Nieuw-Zeeland," zegt hij.
Terwijl het volume uit Nieuw-Zeeland relatief gecontroleerd lijkt te zijn en vergelijkbaar met vorig jaar rond deze tijd, is het beeld uit Chili enigszins anders. "Vanuit Chili hebben we een beetje een toestroom van zendingen, omdat sommige zendingen vertraging opliepen door de logistiek," zegt hij. "Het lijkt erop dat twee tot drie weken werden samengevoegd en het einde van het seizoen lijkt meer volume te hebben dan we hadden verwacht."

Wat de groottesortering betreft, is het profiel van Nieuw-Zeeland zoals verwacht, terwijl het Chileense fruit iets kleiner is, hoewel er een goede mix van maten beschikbaar is.
De vraag is over het algemeen goed; de vraag naar Nieuw-Zeelands fruit is over het algemeen goed en is groter dan vorig jaar. In Chili gaat het langzamer, omdat het volume veel groter is dan verwacht. In het algemeen neemt de consumptie van kiwi's jaar na jaar toe, deels dankzij ontwikkelingen zoals de komst van nieuwe variëteiten zoals de SunGold in de categorie.

Wat heeft dit alles opgeleverd voor de prijsvorming? Iets hoger dan vorig jaar, maar Chili zal worden aangepast. Er is al sprake van een neerwaartse bijstelling vanwege de toevloed van zendingen. Er is geen prijsdaling voor Chileens fruit gepland, maar dat hangt ook af van de hoeveelheid die zo laat in het seizoen zal worden aangevoerd.
Het binnenlandse kiwiseizoen in Californië begint rond half oktober en de oogst lijkt groter te zijn dan vorig seizoen. Er liggen echter ook logistieke uitdagingen in het verschiet voor het fruit uit deze staat, aangezien de logistieke kosten bijna even hoog zijn als de kosten van overzeese logistiek.

In november begint de aanvoer van kiwi's uit Italië en Griekenland. "Italië zal een bevoorradingsprobleem hebben. In mei was er een beetje vorst en ze verloren ongeveer 30 tot 40 procent, zo niet meer, van de oogst. Het wordt een uitdagend jaar voor Italië", zegt de verlader. "Griekenland heeft ook een beetje verloren door de weersomstandigheden, maar het lijkt hetzelfde te zijn, misschien iets hoger dan vorig jaar. De uitdaging vanuit beide landen is de logistiek en het transport via zeevervoer. Het is een zeer uitdagende factor geworden deze dagen."

Oceanië: Opnieuw recordbrekend seizoen verwacht voor Nieuw-Zeelandse kiwi's
Zespri blijft op koers voor een nieuw recordseizoen voor Nieuw-Zeelandse kiwi's, met een verwachte oogst van ongeveer 177 miljoen trays, ondanks het feit dat de sector te kampen heeft met grote uitdagingen zoals Covid-19, arbeidsbeperkingen en verstoringen van de scheepvaart en de gestegen kosten. Het bedrijf zegt: "De vraag blijft wereldwijd sterk, zowel wat volume als waarde betreft, waarbij het hoge vitamine C-gehalte in Zespri kiwi's een belangrijk punt van verschil blijft voor ons fruit. De oogst van Zespri SunGold kiwi's is dit seizoen voor meer dan 70 procent binnen en die van Zespri Green kiwi's voor meer dan 50 procent, en de markten beginnen nu aan hun marketingcampagnes voor de verkoop van fruit na de zomer.

De Australische kiwiteelt is veel kleinschaliger en bijna het drievoudige van de binnenlandse productie komt voor rekening van de export; in het boekjaar dat eindigde in 2020 werd in Australië volgens de laatste statistieken 8.202 ton geoogst, terwijl tegelijkertijd 22.883 ton werd geïmporteerd (16.765 ton uit Nieuw-Zeeland). De Australische productie veerde echter wel weer iets op. In 2018 werd in Australië 9.582 ton geoogst, om vervolgens te dalen tot 7.133 ton in 2019, waarna de volumes in het meest recente jaar met 15 procent stegen. De productiewaarde van Australische kiwi's was in 2020 echter het hoogst van de drie jaar, met een waarde van A$ 26,7 miljoen. Het Australische hoogseizoen loopt van maart tot juli, waarbij het grootste deel van de aanvoer afkomstig is uit Victoria.

Volgende week: Overzicht Wereldmarkt Blauwe bessen


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.