Overzicht Wereldmarkt Mango's

Veel mangotelers hebben te maken gehad met kleinere volumes vanwege de slechte weersomstandigheden in sommige teeltlanden, zoals Italië, Spanje en Egypte, met als resultaat hogere prijzen. China daarentegen heeft in sommige gebieden het tegenovergestelde probleem, met overproductie van belangrijke variëteiten. Desondanks blijft de hoop op een goede kwaliteit en een nog betere vraag in de meeste markten hoog, en veel telers en exporteurs verwachten op hun doelmarkten goede prijzen voor hun mango's te ontvangen.

Nederland: Opleving mangomarkt na moeizame augustusmaand
De augustusmaand was voor de mangomarkt volgens een Hollandse importeur niet om over naar huis te schrijven. "Zo zie je maar dat elk mangojaar anders is. Vorig jaar hadden we in augustus tekorten bij uitblijven van het Senegal-seizoen, maar dit jaar hadden we voldoende aanbod van alle kanten. Dit heeft geleid tot een catastrofaal Senegal-seizoen voor telers en importeurs. Die nasleep hebben we tot op de dag van vandaag gevoeld, maar er lijkt nu wel een kentering te zijn. Mede door vertragingen van de Braziliaanse aanvoer is de markt opgeschoond. Israël heeft nog niet veel product en de eerste Spaanse Osteen-mango's arriveren op de markt, maar die zitten toch op een heel ander niveau dan de zee-mango's, waardoor ze niet echt concurrerend zijn. Daarmee komen de prijzen langzaam uit een dip. De 5 euro was wekenlang niet in beeld, maar is nu een goede indicatie voor de dikke maten. Kleine maten zijn er nauwelijks te krijgen.”

Duitsland: Focus op biologische mango's uit Spanje
Het seizoen voor mango's uit Senegal en Peru is afgelopen. Eén bedrijf heeft voor een korte periode ook Kipepeo mango's uit Thailand en een kleine hoeveelheid mango's uit Mexico aangeboden. Verschillende bedrijven in Duitsland richten zich nu op biologische mango's uit Spanje met verschillende variëteiten zoals Osteen en Kent. Veel klanten zijn meer bereid hogere prijzen te betalen voor biologische mango's van goede kwaliteit. De marktprijzen liggen ergens tussen 12 en 15 euro per kilo. Een bedrijf uit Beieren beweerde dat de vraag naar mango's dit jaar is verslechterd, omdat de consumptie thuis vorig jaar een grotere rol heeft gespeeld dan dit jaar. Een ander bedrijf uit Nedersaksen zei echter dat het aantal klanten bijna is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Italië: Lagere opbrengst voor in Italië geteelde mango's en iets lagere prijzen voor invoer in Italië dit seizoen
Op Sicilië meldt een producent die mango's teelt op 4,5 hectare een lagere opbrengst dit jaar (als gevolg van ongunstig weer in december 2020 en februari 2021), maar met een zeer goede kwaliteit. "We zijn net begonnen met oogsten voor onze partners op contractbasis. De eerste prijzen laten een stijging zien van 20% ten opzichte van vorig seizoen. De directe concurrentie komt uit Spanje, dat in het seizoen 2021 vóór ons is begonnen."

Een groothandelaar uit Milaan zei dat het seizoen voor het product dat via de lucht uit Mexico wordt geïmporteerd, gemiddeld is geëindigd, net als het vorige Peruaanse seizoen. "Er waren niet veel pieken en ook niet veel dalen. Er was meer beweging in de laatste weken van de verkoop. Momenteel is er ook Israëlische mango op de Italiaanse markt, wat een paar weken te vroeg is. De variëteiten zijn Maya, Aya, Kasturi, Kent, maar er zijn niet de grote volumes of de kwaliteit zoals in andere landen. Tussen september en oktober, afhankelijk van de teeltgebieden, zou het seizoen van de mango Kent uit Brazilië ook moeten beginnen." De groothandelaar wijst erop dat er veel Spaanse Osteen-mango's binnenkomen, waarbij de inkoopprijzen een neerwaartse trend vertonen (van 2,30 euro vorige week naar 1,80 euro nu). "Dit zijn uitstekende vruchten, die via wegtransport op de Italiaanse markt aankomen en ook goedkoper zijn in vergelijking met producten die via de lucht uit andere landen worden geïmporteerd." Binnenkort begint ook het seizoen van de Siciliaanse mango.

Er wordt onrust voorspeld, maar de prijzen zullen eerder dalen door de grote volumes die worden verwacht. "De Spaanse mango's zullen in de afweging worden betrokken. Als de hoeveelheden groot zijn, zullen de mensen geneigd zijn dit product te kopen en niet de per vliegtuig geïmporteerde, met uitzondering van de contracten die bijvoorbeeld al met de foodretail zijn gesloten. De Spaanse Osteen mango profiteert ook van de verschillende formaten, dat wil zeggen voorgerijpt, rijp, groen, in kratten van 10 kg, in groottes die variëren van 800 tot 200 gram, om er maar een paar te noemen. Het seizoen van de Egyptische mango gaat ook van start. "Het is een goede vrucht, maar helaas niet goed verwerkt. Ze hebben echter een aanvaardbare prijs en voor de buitenlandse etnische groepen die in Italië aanwezig zijn, is het een mango die werkt."

Een laatste opmerking over Braziliaanse mango's die over zee aankomen. "Het prijsniveau is erg laag. We hebben het over minder dan € 4,00 voor variëteiten als Keitt, Palmer en Tommy. De prijzen zullen nog meer te lijden hebben onder de komst van de Spaanse mango," concludeerde de groothandelaar.

Spanje: Positieve start voor Spaans mangoseizoen, met goede kwaliteit en maten verwacht
Het Spaanse mangoseizoen is van start gegaan in Axarquia, in Malaga, waar ongeveer 3.000 hectare aan de teelt is gewijd. De eerste Tommy Atkins mango's zijn vorige week op de vroegste bedrijven geoogst en deze week zijn de eerste Osteen mango's van het seizoen geoogst, omdat zij reeds de optimale Brix-waarden hebben bereikt. Het seizoen zal aan het einde van week 36, van 8-10 september, op gang komen en volledige volumes opleveren. Uit de eerste verkopen blijkt dat de markt zeer geïnteresseerd is in Spaanse mango's. Bovendien beweren de telers dat de kwaliteit zeer goed is, beter dan vorig jaar, met een zeer goede kleur en grotere afmetingen dan in voorgaande jaren.

Dit seizoen zal, net als in de vorige twee jaren, het volledige productiepotentieel voor mango's, dat dicht bij de 60.000 ton ligt, niet worden bereikt. Een aantal factoren is bepalend voor deze opbrengsten, waaronder het gewasbeheer en de veranderende weersomstandigheden, die duidelijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de teelt; daarnaast is er echter ook het probleem van het gebrek aan watervoorraden in de regio Axarquia.
Dit leidde tot een catastrofaal Senegal-seizoen voor telers en importeurs. Ze voelen de nasleep nog steeds, maar er lijkt nu een ommekeer te komen. Mede door vertragingen in de Braziliaanse aanvoer is de markt opgeschoond. Israël heeft nog niet veel product en de eerste Spaanse Osteen-mango's komen op de markt, maar ze zitten op een heel ander niveau dan de overzeese mango's, waardoor ze niet echt concurrerend zijn. Daarmee komen de prijzen langzaam uit een dip. De grens van 5 euro was wekenlang niet in beeld, maar is nu een goede indicatie voor de grote maten. Kleine maten zijn moeilijk aan te komen."

Egypte: Daling van de Egyptische mangoproductie met 30%
Er zijn nog een paar maanden te gaan in het Egyptische mangoseizoen, maar het jaar heeft aanzienlijke uitdagingen gebracht. Door het warme weer is de oogst dit jaar met 30% gedaald, ondanks het streven van Egypte om de productie van mango's elk jaar te verhogen. De vraag naar Egyptische mango's is solide geweest, maar de lagere oogst heeft geleid tot een prijsstijging. Dankzij de goede vraag zijn er veel mango's naar Europa, Rusland en de Golfstaten verzonden.

Zuid-Afrika: Covid-19 en ongunstige wisselkoersen
De wereldwijde pandemie blijft effect hebben op de Zuid-Afrikaanse markt, aangezien sommige handelaren in Zuid-Afrika sinds 2019 geen overzeese mango's meer hebben geïmporteerd vanwege Covid-19, evenals ongunstige wisselkoersen. Mango's van buiten het seizoen zijn soms ook niet van hoge kwaliteit, waardoor velen de hoge invoerkosten niet kunnen rechtvaardigen.

De eerste mango's van het lokale seizoen zullen in november uit Mozambique beginnen binnen te komen. De piek van het mangoseizoen valt in dit deel van de wereld samen met de kerstvakantie; in de winter is er niet veel vraag naar.

Wat het Zuid-Afrikaanse teeltseizoen betreft, is het een koude winter geweest en is de bloei van de mango met ongeveer een maand vertraagd. Hoewel dit een aanzienlijke vertraging kan lijken, is het feit dat de bloei laat is, niet noodzakelijk een probleem, aangezien de planten over een lange periode bloeien en dit niet automatisch betekent dat de oogst later dan gewoonlijk zal beginnen.
Naar schatting zal de oogst tegen eind oktober klaar zijn.

Noord-Amerika: Momenteel sterkere prijsvorming op mango's 
De aanvoer van mango's in Noord-Amerika is momenteel stabiel.
De verschepingen naar Noord-Amerika worden opgevoerd voor het begin van de Braziliaanse oogst, die overgaat van het Mexicaanse seizoen. "De grootte in Mexico is van oudsher gericht op jumbo-mango's, terwijl Brazilië doorgaans een regelmatige grootte heeft. De kwaliteit blijft hoog en het aanbod is stabiel", aldus een verlader van mango's. Vanuit Brazilië worden momenteel ook de mango's van de rassen Keitt, Tommy Atkins en Palmer vervoerd en er worden voorbereidingen getroffen voor het Zuid-Amerikaanse seizoen, waarin de mango's van de rassen Honey, Kent en Keitt zullen worden aangevoerd. Verwacht wordt dat het volume en de kwaliteit vanuit Brazilië goed zullen blijven.

Het Mexicaanse seizoen, dat de eerste week van januari is begonnen en tot de eerste week van oktober zal duren, verwacht 78 miljoen kartons. Mexico verscheept op dit moment nog hoofdzakelijk uit Zuid-Sinaloa en Noord-Sinaloa. Tot dusver heeft Mexico 69,4 miljoen kartons verscheept en de prognose is dat dit aantal op jaarbasis ongeveer gelijk zal blijven.

Wat de variëteiten betreft, zijn de belangrijkste variëteiten voor Mexico: Tommy Atkins (40 procent), Honey/Ataulfo (27 procent), Kent (19 procent), Keitt (11 procent) en andere (3 procent) voor het hele seizoen.

De vraag naar mango's is groot, vooral in de zuidelijke regio en aan de westkust. Historisch gezien neemt de consumptie elk jaar toe. Consumenten blijven meer te weten komen over de smaak en de gezondheidsvoordelen van mango's terwijl telers en verzenders werken aan rijpingsprogramma's om fruit van hoge kwaliteit en een goede eetervaring te leveren.

Wat de prijzen betreft, zijn de prijzen voor mango's dit jaar hoger dan vorig jaar. De prijzen zijn de afgelopen drie weken week na week gestegen.

Wat voor mango's, en voor vele andere basisproducten, echter een uitdaging blijft, zijn de wereldwijde problemen met de bevoorradingsketen. Een wereldwijde logistieke uitdaging voor de hele sector is het gebrek aan beschikbare containers in Zuid-Amerika, wat onvermijdelijk vertragingen veroorzaakt voor alle basisproducten. De verladers blijven ook aandacht besteden aan en zich aanpassen aan de veranderende situaties en beperkingen als gevolg van de pandemie.

Het Peruviaanse mangoseizoen zal naar verwachting over ongeveer drie maanden van start gaan.

China: Populaire Guiqi mango kampt met lage prijzen door grote volumes
In China is de Guiqi-mango de afgelopen jaren een zeer populair ras geweest, met een hoogseizoen in juli en augustus. Dit seizoen heeft deze populaire variëteit echter te lijden gehad van een lage prijs. De prijs in het teeltgebied is gedaald tot 4 yuan/kg, veel lager dan in voorgaande jaren. De belangrijkste reden is dat het productievolume snel toeneemt en dat de opbrengst dit jaar vrij groot is, waardoor het marktaanbod groter is dan de vraag. Bovendien plukken sommige telers de vruchten ongeveer een maand vroeger van de boom, wat betekent dat de kwaliteit van de vruchten op de markt niet gelijk is, wat het koopvertrouwen van de consument aantast.
Momenteel is de Sichuan Kate mango nog steeds op de markt. De productie van de Kate mango is goed dit seizoen. De prijs ligt rond de 25 yuan/kg in de foodretail.

China importeert mango's uit onder meer Thailand, Taiwan, Vietnam, Australië en Peru, en de invoer uit de vijf belangrijkste markten is goed voor meer dan 90% van de totale invoer. Tussen 2016 en 2020 vertoont de invoer uit Vietnam, Taiwan en Thailand een stijgende trend. Onder hen nam de invoer uit Vietnam aanzienlijk toe, terwijl de invoer uit Peru en Australië licht daalde.

Australië: Nieuwe mango hybriden
Het Australische mangoseizoen bevindt zich in zijn negende week, met 44.000 trays die naar de markt zijn verzonden vanuit de Darwin regio voor de week die eindigde op 27 augustus, volgens de nationale raming. Geraamd wordt dat de volumes zullen toenemen en medio oktober een piek zullen bereiken, waarbij het seizoen tot medio december zal lopen. Naar verluidt vertonen de Darwin Kensington Pride (KP)-variëteiten in de regio grote verschillen; sommige boomgaarden verwachten een zware oogst, terwijl andere lagere volumes verwachten in vergelijking met vorige seizoenen. Verwacht wordt dat de oogst van de Calypso medio september zal beginnen en dat de volumes in sommige boomgaarden groter zullen zijn dan vorig jaar, met veel fruit aan de bomen, maar naar verwachting zullen de vruchten kleiner van omvang zijn. Verwacht wordt dat de teeltgebieden Katherine en Kununurra vanaf volgende week met de oogst zullen beginnen.

Intussen is aangekondigd dat drie mangohybriden die tijdens het National Mango Breeding Program zijn geproduceerd, in de komende maanden naar de volgende fase van hun commerciële ontwikkeling zullen gaan. De variëteiten, momenteel bekend onder de namen NMBP-1201, NMBP-4069 en NMBP-1243, worden beschermd door het via IP Australia toegekende kwekersrecht en worden momenteel door meer dan twintig telers geteeld op boomgaarden in West-Australië, het Northern Territory, Queensland en New South Wales.

Volgende week: Overzicht Wereldmarkt Kiwi's


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven