Strengere Europese maximumgehalten voor lood in voedsel

De Europese Commissie heeft strengere limieten vastgesteld voor het loodgehalte in bepaalde voedingsmiddelen, waaronder verschillende soorten pootgoed, groenten en fruit, vanwege de mogelijke negatieve impact van dit zware metaal op de gezondheid.

Verordening (EU) 2021/1317, die dinsdag gepubliceerd werd in het Publicatieblad van de Europese Unie en Verordening (EG) nr. 1881/2006 wijzigt, specificeert dat lood volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) ontwikkelingsneurotoxiciteit kan veroorzaken bij jonge kinderen en cardiovasculaire problemen en nefrotoxiciteit bij volwassenen. “De EFSA heeft geconcludeerd dat er geen bewijs was voor een drempelwaarde voor een aantal kritieke eindpunten, waaronder ontwikkelingsneurotoxiciteit en nefrotoxiciteit voor volwassenen. Daarom was het niet passend om een toelaatbare wekelijkse inname af te leiden. De EFSA heeft haar bezorgdheid geuit over het feit dat de huidige niveaus van blootstelling aan lood via de voeding de neurologische ontwikkeling bij foetussen, zuigelingen en kinderen zouden kunnen beïnvloeden”, zo luidt het in de Verordening.

De verordening beschrijft de nieuwe limieten per productcategorie en omvat een nieuwe categorie voor wilde paddenstoelen, verse kurkuma en verse gember, die voorheen niet in de lijst stond.

“Aangezien lood zwak indirect genotoxisch carcinogeen is en de aanwezigheid ervan bijgevolg een hoger risico voor de volksgezondheid vormt, mogen producten die niet aan de nieuwe maximumgehalten voor lood voldoen en die vóór de inwerkingtreding van deze verordening in de handel zijn gebracht, slechts gedurende korte tijd in de handel blijven”, leest men verder.

Daarom bepaalt de verordening dat de voedingsproducten die in de bijlage bij de verordening voorkomen en die vóór de inwerkingtreding ervan legaal in de handel zijn gebracht - met ingang van twintig dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie - op de markt mogen blijven tot 28 februari 2022.

Bron: agrodiario.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven