Freshfel wil dat EU de consumptie van AGF blijft promoten

Afgelopen week heeft Freshfel Europe haar bijdrage ingediend in het kader van de openbare raadpleging van de Europese Commissie over het EU-beleid inzake afzetbevordering van tuinbouwproducten binnen en buiten de EU, dat momenteel wordt herzien.

In haar antwoord beveelt Freshfel Europe aan om de doeltreffendheid, de samenhang en de EU-meerwaarde van het afzetbevorderingsbeleid op de binnenmarkt van de EU en op de markten van derde landen te verhogen om de voordelen van een duurzame Europese teelt en consumptie van versproducten beter te informeren en te promoten. In haar 10 bladzijden tellende antwoord dringt Freshfel Europe aan op een krachtiger afzetbevorderingsbeleid voor verse groenten en fruit, dat moet kunnen blijven fungeren als een essentieel instrument voor succesvolle afzetbevordering voor versproducten in de EU.

De sector versproducten van de EU heeft op grote schaal geprofiteerd van het afzetbevorderingsbeleid voor tuinbouwproducten van de EU: in de periode 2016-2020 heeft de sector met succes meer dan 70 invloedrijke afzetbevorderings- en voorlichtingscampagnes gevoerd in de EU en wereldwijd, met een budget van €35 mln per jaar. Als gevolg van de toenemende beleidsimpulsen in het kader van de Europese Green Deal en de Farm to Fork-strategie, alsook van de maatschappelijke vraag, blijft het echter noodzakelijk de consumptie van groenten en fruit te stimuleren als onderdeel van een duurzaam en gezond voedingspatroon.

De gemiddelde consumptie van groenten en fruit per hoofd van de bevolking in de EU bedraagt nog steeds 363 gr per dag, wat veel minder is dan het door de WHO aanbevolen minimum van 400 gr per dag voor een goede gezondheid. In reactie op de openbare raadpleging over de herziening van het EU-beleid inzake afzetbevordering van tuinbouwproducten heeft Freshfel Europe dan ook gepleit voor een blijvend sterke specifieke begroting voor groenten en fruit die overeenstemt met het steunniveau dat voor de stimulering van de consumptie nodig is om de Europese burgers te helpen een gezonde en duurzame voeding te bereiken en om het concurrentievermogen van versproducten uit de EU op wereldvlak te ondersteunen.

Philippe Binard, algemeen afgevaardigde voor Freshfel Europe: "Het promoten van versproducten op de EU-markt blijft van het grootste belang voor het garanderen van een gezonde voeding met tal van voordelen voor het milieu en voor de gezondheid van de Europese burgers. Een grotere consumptie van groenten en fruit is een antwoord op de huidige milieu- en gezondheidscrises. Het afzetbevorderingsbeleid van de EU moet daarbij zorgen voor een holistische aanpak en een allesomvattend beleid dat de producten op de meest generieke wijze bestrijkt en op een zo groot mogelijk aantal consumenten is gericht."

Freshfel Europe dringt ook aan op vereenvoudiging van de administratieve rompslomp voor de uitvoering van afzetbevorderingsprogramma's in het kader van het beleid, met het oog op meer efficiëntie en een homogenere toepassing van het beleid in de hele EU.

Voor meer informatie: info@freshfel.org


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven