Overzicht wereldmarkt steenfruit

De vorst in de boomgaarden van veel landen heeft dit jaar geleid tot een tragere start van de oogst van steenfruit over de hele wereld, waarbij vooral Spanje en Italië zwaar zijn getroffen. Deze situatie is echter gunstig voor verkopers op importmarkten zoals Nederland, maar ook voor landen die niet door deze weersomstandigheden zijn getroffen, zoals Turkije en Zuid-Afrika. China heeft te kampen met een bijzonder moeilijk seizoen, aangezien productiestijgingen leiden tot lagere prijzen, en in Australië wordt de teelt niet gehinderd door het weer, maar door een gebrek aan arbeidskrachten als gevolg van Covid-19.

Nederland: Wat minder aanvoer is niet verkeerd voor steenfruitmarkt
Het Spaanse steenfruitseizoen begint momenteel op gang te komen. "Elders in Europa heeft het steenfruit behoorlijke vorstschade opgelopen en ook mijn Spaanse leveranciers verwachten een wat lagere opbrengst dan in andere jaren. Nu is in onze handel een beetje minder vaak niet zo verkeerd. Dat houdt de vraag in het product en levert doorgaans ook een betere prijs op. Waar je met meloenen ziet dat warm weer meteen voor een opleving van de markt zorgt, is dat in de beginfase van het steenfruitseizoen minder het geval. Veel mensen krijgen in deze periode de zomer in hun bol en zijn op zoek naar wat nieuws. Ga je verder de zomer in, dan zie je vaak wel dat met zonnig weer de afzet een stuk vlotter verloopt", aldus een Hollandse importeur.

"Met perziken zitten we nu hoofdzakelijk in de dikkere maten (26-28). Verkoopprijzen voor 4 kg liggen voor de dikste maten rond de 7,50-8 euro, 6,50-7 euro voor de middelmaten en de kleinste maten rond de 6 euro. Bij de nectarines ligt dat over de hele linie net een euro hoger. De prijs van de paraguayo's ligt zo rond de 15-16 euro. Ook voor goede prijzen wordt een nette prijs gemaakt", constateert de importeur.

België: Mooi weer stimuleert de vraag naar steenfruit
Het Spaanse steenfruitseizoen is momenteel volop bezig. Volgens een Belgische handelaar is er veel vraag door het goede weer van de afgelopen dagen. Ook over het aanbod is hij tevreden. "Er wordt gezegd dat bepaalde streken in Spanje minder aanbod hebben door vorstschade, maar qua aanvoer merken wij daar niets van. De kalibers en variëteiten van de perziken, nectarines en abrikozen zijn erg goed en de smaak is erg lekker." Voor goede kwaliteit steenfruit liggen de prijzen op een redelijk hoog niveau.

Spanje: Vroege vorst en koel weer belemmeren teelt en verkoop
Het Spaanse steenfruitseizoen is half april van start gegaan in Andalusië en Murcia, aangezien deze regio's nauwelijks te lijden hebben gehad van vorst. De vroegste perzik- en nectarineoogsten beginnen momenteel in Lleida, waar de oogst naar verwachting een van de laagste van de laatste 30 jaar zal zijn als gevolg van de vorst. Hoewel de vraag door het slechte weer nog niet op gang is gekomen zoals zou moeten, zijn de prijzen hoog. Vorig jaar was er een merkbaar gebrek aan volumes en waren de prijzen goed. Ook voor dit jaar voorspelt de sector een goed seizoen, aangezien er vanaf deze maand in Spanje, maar ook in andere Europese teeltlanden, zelfs een geringer aanbod zal zijn dan vorig jaar.

Toch speelt het weer een cruciale rol, want ondanks het feit dat er ongeveer 40% minder abrikozen op de markt beschikbaar zijn, was het tot nu toe niet gemakkelijk om de prijzen hoog te houden, omdat de vraag werd afgeremd door het slechte weer in een groot deel van het Europese continent. De vroegste rassen zijn niet de meest smaakvolle, ook al hebben ze het vereiste minimumgehalte aan suiker, omdat ze iets vroeger moeten worden geoogst omdat ze zich na de oogst sneller ontwikkelen. Dit is een factor die de consumptie ervan in de weg staat. Om nog maar te zwijgen van het feit dat grote winkelketens nog niet al hun steenfruitlijnen hebben geopend. Verwacht wordt dat alles vanaf deze maand zal veranderen wanneer de zomer zijn intrede doet en de nodige warmte brengt om de verkoop te stimuleren. De grootste daling van de oogst zal merkbaar zijn voor abrikozen, die met ongeveer 50% zal dalen, en voor nectarines met 25-30% ten opzichte van een normaal jaar.  

Italië: Ongunstige weersomstandigheden beïnvloeden de teelt in alle regio's
Sicilië is rond 15 mei begonnen met het vollegrondseizoen voor abrikozen, voorafgegaan door kleine hoeveelheden van de teelt onder glas. De variëteiten van de beste kwaliteit, met een uitstekende textuur en een mooi uiterlijk, worden bij de producent geprijsd voor 0,50 tot 0,80 euro per kg. Het abrikozenseizoen loopt door tot de tweede tien dagen van augustus. Wat perziken en nectarines betreft, zijn in mei reeds kleine hoeveelheden geoogst, terwijl enkele dagen geleden is begonnen met de vroege variëteiten in het open veld. Daarna volgt de oogst van de late variëteiten en de laatste oogst vindt begin oktober plaats.

In Calabrië, op de vlakte van Sibari, worden momenteel abrikozen zoals de Tsunami en de Pricia, geoogst. Over een week wordt overgeschakeld op Orange Rubis. Het vroege fruitseizoen is teleurstellend geweest, vooral wat de smaak betreft. De hoeveelheden zijn nu nog beperkt, maar vanaf begin juni worden hogere volumes en een goede afzet verwacht. De abrikozen zijn bestemd voor Duitsland en Oostenrijk, vooral in de vorm van biologische producten.

Het commerciële seizoen voor perziken en nectarines is eind mei van start gegaan en zal, zoals gebruikelijk, eind september eindigen. Ondanks enkele lichte beschadigingen als gevolg van bovengenoemde vorst, wijzen de oogstramingen op stijgende volumes voor het seizoen 2021.

In Basilicata is de abrikozenoogst van Ninfa voltooid en zijn de Mogador en Pricia geoogst. De ongunstige weersomstandigheden van de afgelopen maanden hebben een lichte invloed gehad op de grootte van het fruit en hebben de rijping met 10-12 dagen vertraagd. Er worden ook Flariba nectarines en Plagold perziken geoogst, beide met een gemiddelde grootte van ongeveer 17,5 mm. De kwaliteit en de smaak zijn echter nog steeds gegarandeerd en de hoge temperaturen van dit moment zullen ervoor zorgen dat de vruchten sneller rijpen en dus grotere volumes opleveren.

In Apulië, in het gebied tussen San Ferdinando di Puglia en Trinitapoli, is de oogst van Patagonische nectarines begonnen. De omvang lijkt kleiner dan verwacht, maar de vruchten brengen momenteel hogere prijzen op dan vorig jaar. Over veertien dagen begint het nectarineseizoen met de Nectaprima, gevolgd door de perziken van andere rassen en de abrikozen van Mogador. De kwaliteit en de grootte zijn momenteel toereikend.

In Campania zijn de hoeveelheden voor het tweede opeenvolgende jaar verminderd. Een coöperatie raamt de daling van de hoeveelheden op ongeveer 30% voor perziken en nectarines en op 50% voor abrikozen. Het geoogste product is van goede kwaliteit en de maten zijn overwegend middelgroot. Ondanks het gebrek aan productie absorbeert de markt de volumes niet zo goed als verwacht. De prijzen zijn dan ook niet bijzonder goed.

In Noord-Italië heeft de markt voor abrikozen tussen eind mei en begin juni een vreemde ontwikkeling doorgemaakt. Een producent zegt dat de prijzen op de veiling, na een veelbelovende start, sterk zijn gedaald, tot ongeveer 1 euro/kg voor het product van de laagste kwaliteit, en gemiddeld 1,5 euro/kg voor zelfs de beste abrikozen. Een veilingmeester zegt dat de prijzen de komende dagen waarschijnlijk weer zullen stijgen.
Een andere fruitteler uit Emilia Romagna zegt dat op de markt van Bologna de prijzen voor vroege abrikozen tussen 1,20 en 2 euro/kg hebben gelegen, afhankelijk van de kwaliteit en de variëteit. Het seizoen van de perziken en de nectarines beginnen beide ongeveer tien dagen te laat: de oogst begint midden juni.

Turkije: Lagere volumes uit Griekenland leiden tot grotere vraag uit Europa
De seizoenen voor platte perziken, perziken en abrikozen zijn ongeveer vijf weken geleden begonnen met producten uit serres, terwijl het seizoen voor vollegrondsteelten ongeveer twee tot drie weken geleden is begonnen. De variëteiten veranderen zeer snel, Turkije is aan het einde van het seizoen voor de vroege variëteiten, maar zal waarschijnlijk volgende week overgaan naar de middelbare variëteiten.
Momenteel schommelt de prijs voor nectarines rond 1,25 - 1,35 euro/kg FOB. Voor platte perziken liggen de prijzen rond 1,28 - 1,38 euro/kg FOB, terwijl voor abrikozen de prijzen rond 1,15 - 1,58 euro/kg FOB liggen, afhankelijk van de variëteit. Wat abrikozen betreft, begint volgende week de befaamde suikerabrikoos, wat erop wijst dat we ons in het middenseizoen bevinden. Deze suikerabrikozen hebben een hoge brix van 20+ en ook een goede kleuring.

De vraag naar steenfruit ligt op een normaal niveau, niets bijzonders. Het feit dat Griekenland niet genoeg volume heeft om te exporteren, heeft de vraag uit de Europese regio echter enigszins doen toenemen. De Turkse volumes van steenfruit liggen op het gebruikelijke niveau.

Zuid-Afrika: hogere prijzen verwacht als gevolg van lager Spaans aanbod
De plaatselijke steenfruitboomgaarden bevinden zich in hun winterrustperiode, waarbij momenteel steenfruit wordt ingevoerd uit Spanje. Volgens een importeur is de lokale vraag groot en wordt verwacht dat de prijzen hoger zullen liggen dan gewoonlijk wegens een lagere Spaanse oogst.

Een detailhandelaar merkt op: "Ons importseizoen van nectarines staat op het punt te beginnen. Wij importeren alleen uit Spanje om fytosanitaire, logistieke en kostentechnische redenen. De vraag is goed en neemt elk jaar toe dankzij het werk dat wij met onze Spaanse leveranciers doen om de kwaliteit en de verpakkingssystemen te verbeteren."

De gemiddelde prijs voor perziken is op dit moment R12,51 (0,74 euro) op de lokale markt.

Het voorbije steenfruitseizoen was een ingewikkeld seizoen: kwaliteit, grootte en volume waren uitstekend, de packouts waren hoog, maar aan de vraagzijde in Europa en elders was de vraag "bedroevend", volgens een belangrijke steenfruitexporteur, een echte teleurstelling. De sluiting van de groothandelsmarkten en een overaanbod beïnvloedden de markt. In februari kwamen door vertragingen twee schepen tegelijk aan en in het VK stortte de pruimenmarkt in.

China: Inkoopprijzen dalen tot onder de kostprijs in nieuw nectarineseizoen
De nectarines van dit seizoen hebben nu de markt bereikt, maar bevinden zich prijstechnisch in een slechte staat. Volgens sommige fruittelers is de aankoopprijs van nectarines gedaald tot 0,3-0,4 RMB/500 gram, wat niet genoeg is om arbeiders in te huren om ze te plukken. Omdat nectarines gewoonlijk vroeger op de markt komen dan ander steenfruit, de teelt relatief stabiel is en de prijs de voorbije jaren ook meestal gunstig was, zijn veel telers nectarines beginnen planten en is de oogst de voorbije seizoenen sterk gestegen.

Begin mei kwamen enkele vroege variëteiten op de markt met goede prijzen. In het midden van de maand kwamen echter grote hoeveelheden op de markt, waardoor de prijs aanzienlijk daalde. Een van de redenen voor de slechte prijzen is dat er op dit moment veel fruitrassen beschikbaar zijn, waardoor de consumptie van abrikozen daalt.

Noord-Amerika: De aanvoer van steenfruit is goed en neemt steeds meer toe
Aan de westkust neemt de oogst van Californische perziken en nectarines toe en binnenkort ook die van pruimen. Een groothandelaar uit Toronto, Canada, merkt op dat de maat dit jaar niet goed is. "Het is waarschijnlijk een combinatie van wisselende temperaturen en de zwaardere belasting die in sommige gevallen aan de bomen is blijven hangen. Met het werk en de waterproblemen denk ik niet dat ze de bomen kunnen uitdunnen zoals ze zouden willen." Het fruit eet echter goed, aangezien de hoge temperaturen in het groeiseizoen goede suikers naar boven hebben gebracht.

Ze voegen er ook aan toe dat de voorraden van vroeg-seizoensvariëteiten kleiner zijn. "De opbrengsten van deze vroege junirassen zijn niet geweldig. Telers halen ze weg en vervangen ze niet." Vroeger dacht men dat vroegere variëteiten vroeger op de markt zouden komen en het goed zouden doen, maar economisch gezien blijkt dat niet zo levensvatbaar te zijn. 

In het oosten merkt een teler in South Carolina op dat de perziken uit South Carolina en Georgia een goede oogst kennen. "Het is een vrij grote oogst voor de verandering in vergelijking met de laatste paar jaar. Het is een goed groeiseizoen geweest en we zijn aan vorstschade ontsnapt. De laatste twee jaar was dat wel een probleem." New Jersey zal ook beginnen met perziken in de tweede of derde week van juli.

In Californië zijn de perzikvoorraden stabiel, nemen de nectarinevolumes toe en zullen de vroege variëteiten, zoals Zee Fire, binnenkort worden vervangen door eigen variëteiten, zoals Honey Blaze, zodat het fruit in grotere maten zal opkomen en een deel van het kleinere fruit zal verdwijnen.

Ook de grootte is van belang. Er is dit seizoen een gebrek aan grote vruchten en in veel gebieden is er te veel klein fruit. Hoewel de vraag naar steenfruit goed is, hebben de steenfruittelers vorig jaar deelgenomen aan de voedselprogramma's van de Amerikaanse overheid.

In South Carolina meldt een teler dat de kleur goed is, maar dat de grootte kleiner is. "Na volgende week zou de grootte voor de rest van het jaar uitstekend moeten zijn."

Zij merken ook op dat de vraag naar perziken dit jaar goed is, met een gemiddelde prijs. "Vorig jaar was er maar ongeveer 40-50 procent van de oogst. Dit jaar is er 90 procent van de oogst, dus het aanbod is meer in evenwicht met de vraag."

Hierdoor zijn de prijzen voor groot fruit hoog, wat de vraag van de detailhandel afremt. Maar over het algemeen zijn de prijzen gemiddeld tot beter dan gemiddeld. "Het kleinere fruit is goedkoop geworden, vooral perziken. Nectarines niet zo veel," zegt de teler uit South Carolina. "Maar de gele perziken en witte perziken in kleine maten staan onder druk op de markt." 

Australië: Covid-19 veroorzaakt tekort aan arbeidskrachten bij steenfruitoogst
Het Australische steenfruitseizoen loopt van oktober tot mei. Dit seizoen kende de Australische sector enkele uitdagingen, die vooral werden veroorzaakt door het probleem van het tekort aan arbeidskrachten dat werd veroorzaakt door de Covid-19-grenssluitingen. De Australische regering heeft de grens gesloten voor niet-ingezetenen, en veel land- en tuinbouwbedrijven in heel Australië zijn afhankelijk van seizoenarbeiders en backpackers. Zonder toegang tot arbeidskrachten is de prijs van fruit licht gestegen als gevolg van het kortere aanbod en de extra kosten van de telers, en in sommige gevallen kon niet de hele oogst worden binnengebracht. Ook moesten laat in het seizoen kleine hoeveelheden steenfruit uit grote supermarkten in Zuid-Australië worden verwijderd, nadat fruitvlieglarven in de producten waren aangetroffen. Het aangetaste fruit, waaronder nectarines en perziken, was afkomstig uit Victoria.

Over het algemeen meldden de telers echter een goede kwaliteit, ondanks de verstoringen en de onzekerheid als gevolg van de pandemie.

Volgende week: Wereld overzicht limes


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven