GroentenFruit Huis Ledenbijeenkomst Fruit:

Groei voor aardbeien en blauwe bes, verzadiging voor hardfruitmarkt

Tholen - Nu het organiseren van ‘fysieke’ bijeenkomsten nog steeds niet tot de mogelijkheden behoort, was er dit jaar een digitale Ledenbijeenkomst Fruit van GroentenFruit Huis onder voorzitterschap van directeur Richard Schouten. Met ongeveer 25 toehoorders lag de deelname aan de bijeenkomst lager dan gebruikelijk.  


Richard Schouten, Arne Bac, Cindy van Rijswick en Wilco van der Berg

Hardfruit 
Cindy van Rijswick, sector analist, en Arne Bac, sector manager, beiden werkzaam bij Rabobank namen de toehoorders mee in hun hardfruitvisie ‘Goedkoop fruit telen is te duur’. Zij geven aan dat de hardfruit-fruitsector een goed imago heeft, zeker in vergelijking met andere agrarische sectoren. Er wordt duurzaam geteeld en er is diversiteit wat ruimte geeft voor verschillende verdienmodellen. Daar tegenover staan een verzadigde markt, prijsconcurrentie en hoge kosten.

Over clubrassen zegt Rabobank dat die geen garantie geven op een hogere marge. Voor appelen zijn er goede perspectieven voor de binnenlandse markt maar voor export zijn er steeds minder mogelijkheden. Voor peren ziet de bank weinig uitbreidingsruimte. De uitdaging is om de huidige export in Europa op peil te houden. Daarentegen zien Cindy en Arne wel kansen voor een peer die voor de consument echt onderscheidend is. In heel de sector verwacht de bank dat er uiteindelijk meer vaste ketenrelaties zullen ontstaan waarbij wederkerigheid belangrijker wordt.  

Groeimogelijkheden 
Uit de discussie die volgt blijkt dat niet iedereen het eens is met de vaststelling dat er voor de Conference-peer weinig groeimogelijk-heden zijn. Zo wordt genoemd dat er nog exportgroei naar de zuidelijke landen plaats kan vinden mits er een eerlijk speelveld is en opzichte van Oost-Europese landen. Maar ook worden kansen gezien omdat Conference een uniek product is voor Nederland en België waarbij wel wordt opgemerkt dat de groei van de aanplant de laatste jaren harder is gegaan dan de marktontwikkeling. Qua prijsvorming zijn er zorgen over de ontwikkeling dat in verschillende landen retailers vaker werken met tenders en daarmee de markt onder druk zetten waarvan, als daar geen antwoord op gevonden wordt, handelsbedrijven, coöperaties en telers de dupe zullen zijn.

Een ander punt in de discussie is dat het momenteel niet mogelijk blijkt om de goede resultaten van de retail vanwege corona tot uiting te brengen in de perenprijs. De oorzaak hiervoor wordt mede gezocht in de voorraadinformatie waar retailers zich op baseren die niet altijd conform de realiteit is. Daarnaast wordt aangehaald dat het aanbod te veel versnipperd en dat het belangrijk is voor de fruitsector om meer samen te werken zodat een blok gevormd kan worden richting de supermarkten.  

Aardbeien 
Waar de hardfruitmarkt toch met tekenen van verzadiging te maken heeft, blijft de markt voor aardbeien groei vertonen. Wilco van den Berg, marktanalist van GroentenFruit Huis geeft aan dat vorig jaar 78 miljoen kilo Nederlandse aardbeien werd geoogst. Daarvan werd meer dan driekwart geproduceerd in bedekte teelt: onder glas of in tunnels. Hij stelt vast dat vanaf 2010 de aardbeienproductie versneld is toegenomen door teelt onder glas. Dit areaal neemt nog steeds toe in tegenstelling tot de vollegrondsteelt, die sinds 2015 op zijn retour is. Hoewel de productie enorm is gegroeid, geldt dit niet voor de export die stabiel is gebleven met een volume van rond de 60 miljoen kilo. De stijgende aardbeien-productie is vrijwel volledig geabsorbeerd door de binnenlandse markt waar de consumptie in de afgelopen twee jaar steeg naar 45 miljoen kilo.

Wilco ziet dat de aardbeien productie blijft stijgen en een positief gegeven daarbij is dat een aantal retailers jaarrond Nederlandse aardbeien aanbieden. Om afzetverruiming te creëren richt hij de blik vooral op mogelijkheden buiten Nederland omdat de Nederlands consumptie toch een keer een plafond zal bereiken.  

Blauwe bes 
Met betrekking tot blauwe bessen observeert de marktanalist de sterke positie die Nederland heeft in de wereldhandel. In 2020 heeft de import de grens van 100 miljoen kilo gepasseerd. De bessen met een waarde van 600 miljoen euro kwamen vooral uit Peru en Chili en zijn voornamelijk afgezet in Duitsland en het VK. Wilco ziet dat de Nederlandse verkopen van blauwe bessen van jaar op jaar nog fors stijgen en dat er nog steeds nieuwe kopers zijn. Analoog aan de ontwikkeling in Duitsland en het VK verwacht hij dat de vraag naar blauwe bessen zal groeien terwijl de Nederlandse positie in de wereldhandel belangrijk blijft.  

Voor meer informatie:
GroentenFruit Huis
+31 (0)79 368 11 13 
info@groentenfruithuis.nl      
www.groentenfruithuis.nl       


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven