"Pas als boeren een eerlijke prijs krijgen, is een echt duurzame landbouw mogelijk"

Gisteren heeft de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel een brief verstuurd aan de Tweede Kamer-commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en - Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In de brief, die ook wordt verstuurd aan de formateur voor het nieuwe kabinet, deelt de coalitie haar visie en wordt uitgelegd waarom de huidige handelsverdragen negatief uitpakken voor boer, natuur en milieu wereldwijd. Er wordt in de visie ook een link gelegd met het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), een korte uitleg gegeven van de historie van het landbouw- en handelsbeleid, en een coherent alternatief voorgesteld.

Radicalere hervorming
De onderhandelingen voor een nieuw GLB tot 2027 zijn in volle gang. De landbouwcoalitie pleit voor een radicalere hervorming hiervan en handelsbeleid, zodat de in haar ogen verkeerde beleidskeuzes die sinds de vrijhandelsafspraken in 1992 zijn gemaakt, worden hersteld. Pas dan kan werkelijk worden voldaan aan de doelstellingen van het GLB, zoals een redelijk verdienmodel aan voedselproducenten bieden. Onderdelen van het alternatief zijn productiebeheersing binnen de veehouderij en akkerbouw, en marktbescherming. 

Pas als boeren een eerlijke prijs voor hun product krijgen en beloond worden voor maatschappelijke diensten, is een echt duurzame landbouw mogelijk die bijdraagt aan het behalen van Europese en Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. Het voordeel is dat het GLB-budget bij deze hervorming ook veel effectiever kan worden ingezet en geheel ten goede komt aan het behalen van maatschappelijke doelstellingen. 

De landbouwcoalitie roept de Tweede en Eerste Kamer op tegen het EU-Mercosur-handelsverdrag en CETA te stemmen. Het Nee tegen deze verdragen biedt namelijk een uitgelezen kans voor dit geschetste alternatief.

Alternatief
De landbouwcoalitie pleit voor de invoer van flexibele EU productiebeheersing en minimumprijzen binnen de akkerbouw (met name bij stapelbare producten als graan, suikerbieten en aardappelzetmeel) en de gehele veehouderij (melk, vlees en eieren), waarbij het aanbod door boeren wordt afgestemd op de koopkrachtige vraag van consumenten. Jaarlijks kan dit aanbod worden aangepast op de veranderende vraag. 

Daarnaast noemt de coalitie Marktbescherming via importheffingen nodig om een zo groot mogelijke Europese zelfvoorziening van voedsel en veevoer mogelijk te maken, met name op producten waarvoor in Europa alternatieven kunnen worden geproduceerd.  "Met importheffingen op met name soja en palmolie krijgt de Europese teelt van plantaardige eiwit- en oliegewassen eindelijk een kans en kan worden toegewerkt naar échte kringlooplandbouw." Verder pleit de landbouwcoalitie voor effectieve inzet van GLB-budget en een eerlijk mededingingsbeleid. Ook vindt de coalitie dat Wereldhandelsorganisatie drastisch moet worden hervormd en een VN-organisatie voor eerlijke handel moet worden.

Leden
De leden van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel (voorheen de TTIP, CETA en landbouw-coalitie) zijn: Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging), Agractie Nederland, Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Platform Aarde Boer Consument.

Voor meer informatie: guusgeurts@yahoo.com (Coördinator Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel) 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven