Retailers en voedselproducenten verschillen in duurzaamheidsdoelen

Bijna alle grote retailers en voedselverwerkende bedrijven in de Europese Unie en de Verenigde Staten gaan tijdsgebonden duurzaamheidsverbintenissen aan. Een nadere bestudering leert dat er grote verschillen bestaan in de aantallen verbintenissen en de ambitieniveaus daarvan. 

De onderwerpen klimaat en energie komen het meest aan bod bij de retailbedrijven en merkfabrikanten, en deze worden meestal benaderd vanuit een langetermijnperspectief. Hoewel er veel thematische overeenkomsten bestaan, blijft het moeilijk om de inzet van de verschillende bedrijven te vergelijken, vanwege de verschillende reikwijdtes en de verschillende definities van sleutelbegrippen die worden gehanteerd.

In de levensmiddelensector vonden onderzoekers in totaal 651 verbintenissen van 27 retailbedrijven en 11 merkfabrikanten die voldoen aan de methodologische criteria 'Specifiek', 'Meetbaar', 'Acceptabel', 'Realistisch', en 'Tijdsgebonden' en waarbij de beoogde termijn in 2020 ligt of daarna, en die zich ook niet richten op een bepaalde regio of een bepaald merk. Van deze verbintenissen zijn er 386 aangegaan door retailbedrijven en 265 door merkfabrikanten.

De meeste duurzaamheidsverbintenissen van levensmiddelenbedrijven hebben een vrij korte termijn. Het merendeel van de gestelde einddoelen in deze sector ligt tussen de jaren 2020 en 2025. De eerste prioriteit van de doelen die verder weg liggen betreft het klimaat, met een sterke focus op het verminderen van de broeikasgasemissies.

Retailbedrijven richten zich beduidend meer op ecologische duurzaamheid dan op sociale duurzaamheid, en de minste aandacht gaat uit naar de categorieën ‘sociaal welzijn’ en ‘gezondheid en veiligheid’. Merkfabrikanten richten zich meer dan de retailbedrijven op sociale duurzaamheid, met sociaal welzijn boven aan de lijst. Dit komt voor in ongeveer een derde van alle verbintenissen. Klimaat en energie is een ‘hot topic’ voor zowel retailbedrijven als merkfabrikanten.

Bron: WUR


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven