Scholt Energy en Lineage Logistics zetten vriesinstallatie in voor duurzame netbalancering

Na een succesvolle pilot zet Scholt Energy in partnership met Flexcity als aggregator een grote vriesinstallatie van Lineage Logistics in Bergen op Zoom structureel in op de markt voor noodvermogen. De vriesinstallatie heeft een regelbaar vermogen dat vergelijkbaar is met dat van 200 elektrische auto’s. Dit vermogen wordt volledig geautomatiseerd ingezet op momenten dat de landelijk netbeheerder een tekort of overschot van elektriciteit signaleert. De vriesinstallatie levert hiermee een directe bijdrage aan duurzame en decentrale vraagsturing op de elektriciteitsmarkt én beperking van de CO2-uitstoot.

Traditioneel wordt op momenten van een dreigend tekort, extra elektriciteit geproduceerd in vervuilende kolen- en gasgestookte centrales. Door de inzet van regelbare industriële processen, zoals vriesinstallaties, kan dit deels voorkomen worden. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot door conventionele centrales beperkt.

Ook bij een overschot aan duurzame elektriciteit, op momenten met veel wind- en zonne-energie, speelt vraagsturing een belangrijke rol. Door op die momenten extra elektriciteit te verbruiken, wordt voorkomen dat duurzame energie verloren gaat. Nu worden op piekmomenten incidenteel zelfs windmolens afgeschakeld.

Temperatuurmarges
De vriesinstallatie van Lineage in Bergen op Zoom wordt ingezet voor het opslaan van voedingsmiddelen. Het is voor de houdbaarheid daarvan cruciaal dat de temperatuur binnen een minimale en maximale waarde blijft. Daarom wordt alleen het vermogen tussen die waarden ingezet op de markt voor noodvermogen. Dit flexibele vermogen is gelijk aan de capaciteit van 200 elektrische auto’s.

Extra inkomsten
Vanwege de beperkte investeringskosten, is vraagsturing een interessante extra inkomstenbron voor Lineage. Scholt Energy onderzoekt momenteel of ook andere vrieshuizen van Lineage in Nederland en België ingezet kunnen worden op de markt voor noodvermogen.

Geautomatiseerde vraagsturing
Scholt Energy verzorgt de inzet van de vriesinstallatie op de energiehandelsmarkt. In samenwerking met Flexcity is de installatie van Lineage in Bergen op Zoom volledig automatisch regelbaar. Op het moment dat vraag en aanbod op het elektriciteitsnetwerk uit balans dreigen te raken, volgt een stuursignaal vanuit de landelijk netbeheerder. Een stuurbox zorgt er vervolgens voor dat de vriesinstallatie meer (bij een overaanbod) of minder (bij een tekort) elektriciteit gaat verbruiken. Via de systemen van Scholt Energy wordt het beschikbare vermogen bewaakt en worden uiteindelijk de vergoedingen verrekend.

Beperken CO2-uitstoot en netwerkverzwaring
Met het groeiende aanbod van met name wind- en zonne-energie, neemt de invloed van weersomstandigheden op het energieaanbod toe. Daardoor komt de energiemarkt voor een steeds grotere uitdaging te staan. Want waar komt onze energie vandaan op momenten dat het minder hard waait of als de zon niet schijnt?

Extra elektriciteit produceren in gas- en kolengestookte centrales is nu nog vaak de oplossing, maar vanwege de CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat, geen structurele oplossing. In 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland gesloten zijn en daarmee verdwijnt regelbaar vermogen. Eerder opgeslagen elektriciteit inzetten is ook een oplossing. De capaciteit van opslagsystemen (batterijen) is hiervoor echter nog veel te klein.

Een deel van de oplossing voor deze uitdaging zit juist aan de vraagkant van energie. Want waarom zouden we extra elektriciteit produceren als we de mogelijkheid hebben om de vraag tijdelijk te verlagen? Hiermee wordt CO2-uitstoot én extra verzwaring van het elektriciteitsnetwerk voorkomen. Vraagsturing kan om deze reden een cruciale rol spelen in de energietransitie. Een veelheid aan industriële processen, zoals bijvoorbeeld ook een thermisch zoutbad, kan hierin een rol spelen.

Voor meer informatie: 
Tom Kooken
Scholt
+31 (0)85 273 1368
tom.kooken@scholt.nl 
www.scholt.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven