Mededelingen WBSO: benut de optimalisatiekans

"Voert u speur- en ontwikkelingswerkzaamheden uit en maakte u gebruik van de WBSO in 2020? Dan dient u uiterlijk 31 maart een mededeling te doen van het gerealiseerd aantal uren en eventueel de gerealiseerde kosten en uitgaven voor de WBSO, geeft BDO aan in een toelichting. "Meld op tijd en voorkom een boete, maar zorg er daarnaast ook voor dat u de juiste uren, kosten en uitgaven meldt. Deze mededeling heeft tevens gevolgen voor de toekomstige hoogte van het WBSO-voordeel.

Mededeling Burgerservicenummers
Naast opgaaf van de gerealiseerde uren dient u tevens melding te maken van het Burgerservicenummer (BSN) van de medewerkers die de werkzaamheden hebben uitgevoerd. De RVO gebruikt deze gegevens om het S&O-uurloon voor de WBSO van toekomstige jaren te berekenen. De hoogte van dit uurloon is gebaseerd op de salarissen van de doorgegeven medewerkers en bepaalt de hoogte van de grondslag waarover het WBSO-voordeel wordt berekend.

Een hoger S&O-uurloon levert u, bij een gelijkblijvend aantal WBSO-uren, een hoger WBSO-voordeel op. Maak daarom een zorgvuldige afweging welke uren, en dus BSN’s, u meldt in uw mededelingen. Zo kan het achterwege laten van gerealiseerde uren over het afgelopen jaar u in de toekomst een hoger voordeel opleveren.

Schuiven van uren, kosten en uitgaven
Houd daarnaast rekening met de mogelijkheden van het schuiven van uren, kosten en uitgaven. Bij de mededeling is het mogelijk om te schuiven tussen goedgekeurde uren, kosten en uitgaven binnen een WBSO-verklaring. Maak optimaal gebruik van deze opties om een eventuele orderrealisatie of terugbetaling te voorkomen.

S&O-administratie
Orderrealisatie? Een goede S&O-administratie zorgt niet alleen voor inzicht in de aard, omvang en voortgang van uw speur- en ontwikkelingswerkzaamheden. Een goede administratie zorgt er ook voor dat u geen uren mist. Zo zien wij regelmatig dat de administratie onvoldoende is bijgehouden of dat de beschreven scope van de S&O-werkzaamheden te beperkt is waardoor uren worden gemist of waardoor er bij een controle vanuit de RVO correcties of zelf boetes worden opgelegd.

Compliance check administratie en mededelingen
Om dit te voorkomen hebben wij een compliance check voor de WBSO ontwikkeld. Tijdens de compliance check voeren wij een controle uit op de gerealiseerde uren. Daarnaast doen wij een check op de achterliggende S&O-projectadministratie. Na afloop ontvangt u een rapport met onze bevindingen en (eventuele) praktische verbetervoorstellen voor zowel de administratie als de mededelingen.

De WBSO in 2021
Door de coronacrisis kunnen ook investeringen in speur- en ontwikkeling onder druk komen te staan, terwijl ontwikkeling en innovatie juist nodig is om uit de crisis te komen. Het kabinet heeft daarom besloten om in 2021 extra budget beschikbaar te stellen voor de WBSO. Dit budget wordt gebruikt voor een tijdelijke verhoging van de afdrachtvermindering in 2021. Deze verhoging geldt voor het starterstarief en het tarief in de eerste schijf. De verhoging van de afdrachtvermindering moet met name innovatieve mkb-ondernemingen en starters een extra stimulans geven om ook gedurende 2021 te blijven investeren in S&O.

In het onderstaande overzicht zijn de verhoogde percentages voor 2021 weergegeven.

BDO: specialist fiscale stimuleringsmaatregelen
Ondernemers kunnen veel voordeel behalen door simpelweg gebruik te maken van fiscale stimuleringsmaatregelen, zoals de WBSO. Helaas blijkt in de praktijk dat veel ondernemers nog geen of niet optimaal gebruik maken van deze mogelijkheden en de samenhang tussen deze regelingen niet wordt overzien en benut. Denk hierbij aan de sterke samenhang tussen de WBSO en innovatiebox.

Maakt u daar al wel gebruik van? Dan is het verstandig te laten controleren of u (als gevolg van veranderende wetgeving) het mogelijke voordeel volledig benut", besluit BDO.

Voor meer informatie: 
Tim Zwinkels & Chantal Snijders
BDO Accountants & Adviseurs 
Tel: +31 (0)70 – 338 08 08
Tim.Zwinkels@bdo.nl    
Chantal.Snijders@bdo.nl 
www.bdo.nl

    


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven