Minister Schouten geeft antwoord op Kamervragen

"Gelet op huidige bio-areaal is EU-doelstelling ambitieus"

Toen de cijfers van Skal vorige maand naar buiten kwamen, viel vooral op dat er weer minder boeren overschakelen naar biologisch. Diverse media berichtten daarover. Er zou gebrek zijn aan perspectief voor boeren die willen omschakelen naar biologisch. CU-Kamerlid Carla Dik-Faber stelde naar aanleiding van die berichten Kamervragen aan landbouwminister Schouten.

Zorgwekkend
De minister beaamt dat het een zorgwekkende ontwikkeling is dat het aantal omschakelende boeren daalt. Het is maar de vraag of Nederland de Europese doelstelling, tenminste 25% van het landbouwareaal van de EU biologisch in 2030, zal halen. "Gelet op het huidige areaal van circa 3.8% is de doelstelling van de EU voor Nederland ambitieus."

Gevraagd naar welke manieren het ministerie gebruikt om de omschakelende boeren meer perspectief te bieden en de Europese doelstellingen te behalen, verwijst Minister Schouten onder meer naar het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw waarvan de pilot van het investeringsprogramma later dit voorjaar van start gaat. "Met dit programma wil ik ook omschakelaars naar biologische landbouw een steun in de rug bieden bij de financiering die zij daarvoor nodig hebben. Daarmee beoog ik meer ondersteuning te geven met de omschakelfinanciering dan alleen met de reguliere
borgstellingsregeling nu mogelijk is." Verder zegt Schouten de ontwikkeling van het Biologische Actieprogramma van de Europese Commissie nauwlettend te volgen en te onderzoeken wat dit voor Nederland kan betekenen.

Pilots in de markt
Om het perspectief voor een biologische bedrijfsvoering te verbeteren, is het van belang dat de vraag naar biologisch voedsel toeneemt, schrijft Schouten. "Ik juich pilots waarin bijvoorbeeld wordt geëxperimenteerd met de plek in het schap van harte toe, zoals nu wordt gedaan in de provincie Gelderland. Deze pilots laten in de praktijk zien dat het consumentengedrag hiermee beïnvloed kan worden. Om navolging door anderen te stimuleren is het van belang de uitkomsten van zulke pilots breed uit te dragen. Daarnaast blijft het belangrijk om de consument onafhankelijke informatie en voorlichting te bieden, zoals gebeurt via de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal en de website van het Voedingscentrum." 

Publieke keukens
In Denemarken, dat wordt gezien als koploper in de biologische landbouw, zijn 60% van de keukens in de publieke sector biologisch. De Nederlandse overheid stimuleert biologische landbouw in die zin minder concreet. Hier worden de criteria Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) voor catering gebruikt. Het Europees keurmerk voor biologische producten wordt hierin wel genoemd. "Veel overheden hebben het Manifest MVI ondertekend, waarin ambities zijn vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen. Overheden bepalen zelf hun ambities en doelstellingen. Bij de Rijksoverheid worden de MVI-criteria standaard toegepast." 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven