Tool brengt CO2-voetafdruk van fruitteelt in beeld

Blonk Consultants heeft voor de Nederlandse fruitsector een tool ontwikkeld om de CO2-voetafdruk te bepalen.  De tool geeft fruittelers inzicht in de totale netto emissie fruit en de bijdrage van de verschillende aspecten in het teeltproces hieraan. Daarnaast worden verbetermogelijkheden zichtbaar, zoals het overstappen naar elektrische werktuigen, opwekken van groene energie of het reduceren van kunstmestgebruik. De tool is opgezet in Excel en beschikbaar voor appels, peren, rode bessen, bramen, kersen en pruimen.


Figuur 1: Visuele weergave van het ontwikkelingstraject

In het ontwikkelingstraject is eerst een bezoek gebracht aan verschillende fruittelers om een indruk te krijgen van de processen en materiaalgebruik op de verschillende fruitbedrijven.  Aan de hand van ‘quick-scans’ is de relatieve milieu-impact van deze aspecten bepaald en een eerste selectie gemaakt. Verder zijn de rekenregels, uitvraagvelden en een algemene structuur bepaald.

Een eerste versie van de tool is vervolgens gepresenteerd aan een groep stakeholders. Na het doorvoeren van enkele verbeterpunten is de tool gepresenteerd aan een groep fruittelers. Aan de hand van case studies is het gebruiksgemak en helderheid getoetst en is een eerste reactie van de gebruikers geïnventariseerd. Op basis van deze input zijn een aantal aanpassingen gedaan die vervolgens met de stakeholders is besproken. De laatste verbeterpunten zijn verwerkt in de eindversie van de tool.
 
In de tool zijn specifieke fruitsoorten opgenomen: appels, peren, rode bessen, bramen, kersen en pruimen. De gehele keten van het fruit is meegenomen in de analyse. De tool maakt deels gebruik van primaire data, bedrijfsspecifieke data ingevoerd door de fruitteler zoals diesel en kunstmestgebruik, en wordt aangevuld met gemiddelden zoals de CO2 voetafdruk van de jonge aangekochte bomen. 

Voor rekenregels is gebruik gemaakt van de Europese PEF-richtlijnen en de Hortifootprint Category Rules, die recent is gepubliceerd. In de tool wordt visueel weergegeven wat de bijdrage is van verschillende processen aan de totale voetafdruk.
 
De tool wordt gebruikt door Nederlandse fruittelers. In sommige gevallen worden zij hierbij ondersteund door een adviseur. De tool werkt op dit moment binnen een Excel omgeving, maar de tool zou heel goed verder ontwikkeld kunnen worden in een online applicatie of binnen een bestaand softwarepakket kunnen worden geïntegreerd.

Bron: Blonk Consultants


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven