Wereldwijde koeltransport bereikt nieuw record van 169,2 mln ton

Naar aanleiding van de publicatie van haar elfde jaarlijkse reeferanalyse stelt consultancybureau Dynamar dat de wereldwijde omvang van het koeltransport in 2019 met 169,2 mln ton een nieuw record bereikte. Voorlopige cijfers wijzen op een groei die net 2%  onder het volume (166,5 mln ton) van het voorgaande jaar ligt.

Dynamar schat dat het maritiem koeltransport van fruit, groenten, vlees, vis en zuivel, exclusief farmaceutica, bloemen en overige waren, met 2% is gegroeid naar ongeveer 121,5 mln ton. De groei in 2019 ligt onder het langjarig gemiddelde als gevolg van extreme weersomstandigheden in diverse delen van de wereld. Dit wordt echter enigszins gecompenseerd door de handel die werd gegenereerd door de varkensgriepepidemie in China, waardoor de vraag naar varkensvlees sterker toenam. 

De toename van de vraag in China komt tot uitdrukking in de voorlopige cijfers, die uitwijzen dat de Chinese vleesimport met zo'n 46% toenam ten opzichte van het jaar daarvoor. In de categorieën visserijproducten en fruit was ook sprake van een sterke groei. Andere belangrijke groeigebieden binnen het koeltransport waren Ecuador, die haar bananenexport wederom uitbreidde, Brazilië, dankzij de sterke vleesexport, en Zuid-Afrika. 

De terugval van het transport per conventionele koelschepen zette zich ook in dit jaar voort, waarbij het aantal bezoeken aan belangrijke bestemming nog verder daalde. De daling verliep echter wel aanzienlijk trager dan in 2018. Met name in Afrika en Nieuw-Zeeland behielden conventionele koelschepen hun positie. In Afrika nam het aantal havenbezoeken met slechts 4,9% af en in Nieuw-Zeeland namen zij met 2,5% toe. Dit tegenover dalingen van respectievelijk 7% en 6,2% in 2018.  

Binnen de koelcontainersector nam tussen juli 2019 en juli 2020 de totale aansluitcapaciteit van de vloot met 2,6% toe tot 2,48 mln ton, terwijl de totale TEU-capaciteit van de gecontaineriseerde vloot in juli 2020 23,47 mln TEU bedroeg (5.300 schepen). 

Rapport 2020:
In hun rapport geven de schrijvers aan dat de koelcontainermarkt in 2020 veel onrustiger was dan in 2019, met name in de eerste maanden van het jaar, hetgeen toegeschreven kan worden aan de uitbraak van het coronavirus. De problemen begonnen in april, toen leveranciers moeite hadden om hun verse AGF naar de havens van bestemming te verladen. De lagere productiviteit in magazijnen als gevolg van social distancing en de reisbeperkingen leidden tot langere levertijden en een heroriëntatie van bestel- en inventarisprocessen

Binnen het gecontaineriseerde segment vloeiden de voornaamste uitdagingen voort uit het feit dat koelcontainers hinder ondervonden van de verstoringen in havens en de problemen met het herpositionering van koelcontainers. Vervoerders voerden congestietoeslagen in voor containers van 1.000 - 2.000 TEU per containerbox. Daarnaast werden sommige containers omgeleid naar andere havens of liepen andere vertraging op vanwege het groeiend aantal geannuleerde afvaarten. 

Toch bracht de verstoring van het gecontaineriseerde segment ook nog wat goeds voort voor het conventionele koelsegment. Vanwege het tekort aan containercapaciteit als gevolg van de coronapandemie trok de vraag naar conventionele koelschepen aan. Zo kwamen er twee maal zoveel conventionele koelschepen vanuit Zuid-Afrika in Rotterdam aan dan normaal.

De verwachting is echter dat deze piek niet voor altijd stand zal houden. Nu er vaccins beschikbaar zijn, zal de wereld terugkeren naar de normale situatie. Wat we hebben geleerd van deze crisis is dat mensen blijven eten, wat er ook gebeurt. Waarschijnlijk zullen vervoerders vrij snel in hun oude gewoonten vervallen en teveel schepen bestellen en blijven concurreren op prijzen. Ook voor conventionele koelschepen zal de situatie normaliseren. De schepen zullen oud en brandstof verslindend blijven. Wanneer de olieprijs weer stijgt, dan zullen zij minder concurrerend worden. De tijd zal uitwijzen wat er gaat gebeuren maar het ziet ernaar uit dat 2021 een stuk normaler zal verlopen dan 2020.  

 

Voor meer informatie: 
Rocio Castro Sevillano
Dynamar Shipping Information and Consultancy
Tel: +31 72 514 7414
Email: rcastro@dynamar.com 
www.dynamar.com 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven