Oogstraming CBS

Bruto opbrengst zaaiuien met 1,4% gedaald, consumptieaardappelen blijft gelijk

Volgens de voorlopige oogstraming ligt de bruto-opbrengst van zaaiuien in 2020 naar verwachting ruim een procent lager dan in 2019. De bruto-opbrengst consumptieaardappelen is naar verwachting vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

In juni publiceerde het CBS cijfers over het beteelde areaal aardappelen en zaai-uien. Bij deze cijfers komen nu de verwachte hectareopbrengsten van deze gewassen. Deze zijn door experts geschat op basis van de laatst beschikbare informatie. Op basis van het beteelde areaal en de verwachte hectareopbrengsten maakt het CBS een schatting van de bruto-opbrengsten. De definitieve oogstcijfers van 2020 worden eind januari 2021 bekendgemaakt.

Minder zaaiuien geoogst
Volgens de voorlopige oogstramingen akkerbouw bedraagt de bruto-opbrengst zaaiuien in 2020 zo’n 1,4 miljoen ton. Dat is 1,4 procent minder dan een jaar eerder van het land kwam. Door weersomstandigheden in het voorjaar is de misoogst bij zaaiuien dit jaar groter dan vorig jaar. De bruto opbrengst is berekend op basis van de beteelde oppervlakte. De bruto opbrengst van de definitieve raming kan daardoor lager uitkomen.

Bruto-opbrengst consumptieaardappelen onveranderd
De bruto-opbrengst consumptieaardappelen is in 2020 naar verwachting met 3,7 miljoen ton vrijwel onveranderd vergeleken met vorig jaar.

Eerste resultaten onderzoek opbrengst tweedejaars plantuien
In 2020 is voor het eerst onderzoek gedaan naar de opbrengst van tweedejaars plantuien. Deze uien worden niet gezaaid, maar worden als klein uitje gepoot. De verwachting is dat dit jaar van 6,5 duizend hectare er 350 duizend ton geoogst zal worden, ongeveer een kwart van de opbrengst aan zaaiuien.

Beteelde oppervlakte zaai-uien afgenomen
In 2020 werd op 27,3 duizend hectare zaaiuien geteeld, dat is 0,3 duizend hectare minder (1,1 procent) dan een jaar eerder.

Het areaal consumptieaardappelen daalde dit jaar met bijna 3 procent naar 76,7 duizend hectare.

Hectare-opbrengsten zaaiuien lager dan in 2019
De opbrengst per hectare zaaiuien wordt in 2020 met iets meer dan 49,5 ton 1,6 procent lager geraamd dan de definitieve hectare-opbrengst van vorig jaar. Samen met de afname van de beteelde oppervlakte zorgt dit voor een afname in de verwachte bruto-opbrengst zaaiuien. In 2019 lag de opbrengst per hectare voor dit gewas nog 0,8 ton boven het niveau dat nu wordt verwacht.

Voor consumptieaardappelen geldt dat de opbrengst per hectare dit jaar zo’n 1,3 procent hoger wordt ingeschat dan vorig jaar. De hectare-opbrengst komt daarmee naar verwachting op 48,5 ton.

Voorlopige en definitieve oogstramingen
De verwachte landelijke hectare-opbrengsten kunnen regionaal sterk verschillen en zelfs binnen de regio’s kunnen er grote verschillen tussen percelen zijn. De totale bruto opbrengst van de gewassen kan uiteindelijk hoger of lager uitvallen. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden is het mogelijk dat een gedeelte van het beteelde areaal niet geoogst zal worden of dat de uiteindelijke hectare-opbrengsten hoger of lager uitvallen.

De definitieve oogstraming (de bruto-opbrengst en de opbrengst per hectare) van 2020 wordt in januari 2021 gepubliceerd en is gebaseerd op een enquête onder bijna 5 duizend telers. Op basis van deze enquête wordt vastgesteld wat uiteindelijk de opbrengst per hectare is en welk deel van de beteelde grond daadwerkelijk tot opbrengst heeft geleid (de geoogste oppervlakte).

De verschillen tussen de definitieve en voorlopige oogstramingen worden in een aparte StatLine-tabel gepubliceerd naast de StatLine-tabel over de productie van akkerbouwgewassen naar regio.

Bron: CBS

 

 


 

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven