Aandeelhoudersvergadering Greenyard: groeimarkt door meer thuisconsumptie en online aankopen

Op vrijdag 18 september 2020 vond de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van Greenyard plaats, onder voorzitterschap van dhr. Koen Hoffman, Voorzitter van de Raad van
Bestuur.

De aandeelhouders keurden naast een aantal voorstellen met betrekking tot het remuneratiebeleid voor de bestuurders van Greenyard, de hernieuwing van het mandaat van dhr. Aalt Dijkhuizen (Aalt Dijkhuizen B.V.) als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap goed. Het mandaat van dhr. Dijkhuizen – die zich omwille van het huidige COVID-19-reisadvies van de Belgische overheid voor Nederland genoodzaakt zag om zich te verontschuldigen voor de vergadering – nam een einde op
de huidige aandeelhoudersvergadering, en werd verlengd voor een termijn van vier jaar, tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering in 2024.

Daarnaast werd ook de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2019/2020 goedgekeurd, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. In dit
verband werd beslist om geen dividend uit te keren voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020.

De voorzitter deelde – namens de Raad van Bestuur – mee tevreden te zijn dat ondanks de huidige COVID-19-crisis, de vergadering van vandaag kon plaatsvinden. Hij wees hierbij op de extra inspanningen die nodig waren om de vergadering volgens de opgelegde overheidsmaatregelen te organiseren, hetgeen ook de reden is waarom de vergadering niet op de maatschappelijke zetel in
Sint-Katelijne-Waver werd gehouden.

De integrale versie van de notulen van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering kunnen teruggevonden worden op de website van Greenyard onder de hoofding Investor Relations – Corporate Governance – Aandeelhoudersinformatie.

Dhr. Hein Deprez, co-CEO, gaf een terugblik op het voorbije jaar waarin de strategie en visie ongewijzigd bleven, maar waarin de implementatie ervan sneller en efficiënter gerealiseerd werd.
De strategie werd herbevestigd door de verschillende stappen die gezet werden met nieuwe partnerschappen. Greenyard blijft uniek gepositioneerd in een markt die groeitendensen vertoont door meer thuisbereidingen van groenten en fruit (in de verschillende categorieën), alsook door meer online aankopen van groenten en fruit via de retailers.

Dhr. Marc Zwaaneveld, co-CEO, onderstreepte de verschillende pijlers van de transformatie die het bedrijf het voorbije jaar onderging. Deze pijlers hebben bijgedragen aan het resultaat en de nog
steeds verbeterende winstgevendheid. Hij gaf aan dat het moment is gekomen om deze transformatie-initiatieven vanaf nu te beschouwen als acties die het lokaal management als onderdeel van een normale bedrijfsvoering mee zal dragen. Daarnaast schetste dhr. Zwaaneveld
het model van de geïntegreerde partnerschappen en korte keten. Dergelijke geïntegreerde commerciële relaties maken de keten duurzamer en waardevoller. Hij benadrukte de inspanningen
en investeringen die Greenyard in de toekomst zal doen om haar duurzaamheidsbeleid nog sneller en verder te ontwikkelen aangezien het bedrijf ook in dit domein haar vitale rol en verantwoordelijkheid in de maatschappij wil blijven opnemen.

Dhr. Geert Peeters, CFO, ging dieper in op de resultaten van het voorbije boekjaar en gaf de aandeelhouders een samenvatting van de belangrijkste elementen en cijfers uit het meest recente jaarverslag.

Greenyard’s H1 resultaten worden gepubliceerd op 17 november 2020.

Voor meer informatie:
Dennis Duinslaeger
Greenyard
+32 15 32 42 49
Dennis.duinslaeger@greenyard.group    
www.greenyard.group  


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven