Overzicht wereldmarkt peren

Op het noordelijk halfrond is de perenoogst in volle gang. Het Europese volume is 12% hoger dan vorig jaar maar nog altijd 4% onder het meerjarige gemiddelde 2015-2018. Landen als Nederland, België en Frankrijk noteren een stabiel volume of een groei terwijl Zuid-Europese landen een daling zien in het volume. In de VS is een lichte stijging te zien van het volume en groei het aandeel biologische peren. In Zuid-Afrika zijn de vooruitzichten voor het nieuwe seizoen positief door de goede weersomstandigheden deze winter. In China is het volume van de nieuwe oogst ook gedaald met tot 70% minder volume aan Crown peren.

Nederland: Handel staat onder druk maar stabilisatie wordt verwacht
In Nederland komt de oogst van de conference op zijn einde en gaan de peren de bewaarcel in. De volumes komen overeen met de eerder geschatte prognoses als het om de kilo’s gaat. Er zitten veel dikkere maten tussen vooral die in de week van 31 augustus zijn geplukt. De markt staat wel enigszins onder druk en de prijzen op de veilingen lopen steeds wat terug. Toch verwacht de handel dat deze situatie zich binnenkort gaat stabiliseren. Naast de Nederlandse Conference zijn verder op de markt de Italiaanse peren zoals Abate Fetel en Kaiser te vinden en ook de Williams uit Frankrijk. In tegenstelling tot vorig jaar heeft Italië dit jaar minder tekort dan in 2019 en gingen er vrachtwagens vol Belgische en Nederlandse peren richting Zuidoost-Europa.

België: Kleinere maten dan vorig jaar

Het overgrote deel van de Belgische Conference-peren is geplukt en ligt in de cellen. Ondanks de coronamaatregelen die de telers moesten treffen is de pluk voorspoedig verlopen en zijn de peren op tijd binnen. Over de kwaliteit is een Belgische fruitteler en handelaar zeer positief. De peren zijn hard en de smaak is zoet vanwege de vele zonuren die die peren hebben gehad. De maten zijn over het algemeen iets kleiner dan vorig jaar, maar het volume iets groter.

Vanwege de lege perenmarkt worden de net geplukte peren van maat 55 en daarboven aan behoorlijke prijzen verkocht. De prijzen van de maten 45 en 50 laten het nog een beetje afweten, maar de handelaar verwacht dat de prijzen aantrekken als de programma’s weer opstarten.

Duitsland: Binnenlands aanbod breidt uit
Italië domineert het aanbod in de Duitse groothandel met Santa Maria, ook Abate Fetel won de voorbije weken terrein. De rassen Boscs Flaschenbirnen en Williams Christ completeerden het Italiaanse peerassortiment. Turkije is ondertussen vertegenwoordigd met Santa Maria, evenals Spanje dat ook het ras Limonera exporteert. De vraag en het aanbod aan binnenlandse Williams Christ, Clapps Liebling en Boscs Flaschenbirne stijgt eveneens aanzienlijk. In zijn algemeenheid is het aanbod toereikend om de vraag te dekken: Desondanks werden de prijzen her en der naar beneden bijgesteld om overaanbod te voorkomen.

In de binnenlandse teelt is met name de sterke areaaluitbreiding van de Xenia-peer in het Bodensee-gebied vermeldenswaardig. Werd er in 2018 ongeveer 1.400 ton geoogst, in 2019 bedroeg het totale oogstvolume 2.500 ton. Binnen enkele jaren hoopt men om en nabij de 5.000 ton uit regionale teelt te kunnen afzetten.

Italië: Minder volume aan peren in Italië
Volgens de prognoses van CSO Italy bedraagt ​​de perenproductie in Europa 2.199.000 ton, een stijging van 12% ten opzichte van 2019, een bijzonder negatief jaar voor de geproduceerde volumes. De productie is echter nog steeds lager (-4%) in vergelijking met het gemiddelde van 2015-2018 als gevolg van, zoals gebruikelijk, zware klimaatschade in sommige productiegebieden, als gevolg van voorjaarsvorst, regen tijdens de bloei en hagel tijdens het opzwellen van fruit. Italië, en met name de regio Emilia-Romagna, heeft dit jaar opnieuw zware klimaatschade opgelopen, met -12% van de productie in vergelijking met het gemiddelde van 2015-2018. Ook Spanje en Portugal lieten een productiedaling zien als gevolg van klimaat- en milieuschade, terwijl België, Nederland en Frankrijk stabiel zijn of groeien.

Italië zal minder peren produceren dan in een gemiddeld jaar. De gemiddelde productie in de periode 2015-2018 bedroeg ongeveer 730.000 ton, terwijl er in 2020 naar verwachting 500.000 - 550.000 ton geproduceerd zal worden. De afname is toe te schrijven aan lentekou en de ziekte van Alternaria. De bruin gemarmerde stinkwants veroorzaakte minder schade dan in 2019. De oogst is nu voor alle rassen voltooid. In de praktijk is de Abate het enige ras dat zo'n duidelijke daling heeft doorgemaakt.

De situatie van de Italiaanse peren op 9 september 2020 lijkt niet al te dramatisch. Een gespecialiseerde operator verklaart: "November zal de maand zijn die de eerste echte antwoorden zal geven op de hele campagne van Abate-peren, die in het algemeen een 35% lager volume zal betekenen in vergelijking met 2018. Misschien zal er een beetje druk worden gevoeld in de jaren 60 / 65 en 65/70 maten in oktober. Voor de overige rassen is de oogst en verkoop van de Carmen-peer afgerond, de Santa Maria onder controle, met de grotere partijen in opslag voor late verkoop en de kleinere maten onder de 65 zijn uitverkocht. Voor de William peer is de oogst goed, in het gemiddelde van de periode 2016-2018. De maat van het fruit is erg groot, wat de prijsdruk voor de maat 70+ zal verhogen. voor de Kaiser is de productie in de norm. De grootste maten komen over 2-3 weken op de markt en lopen door tot eind maart ”.

De biologische productie is de afgelopen jaren ontwikkeld en is volgens CSO Italy nu goed voor 5-6 procent van het totale volume, of ongeveer 40.000 ton. In de afgelopen seizoenen heeft de Italiaanse perenexport 145.000 ton bereikt, terwijl het biologische product rond de 10.000 ton ligt.

Spanje: Seizoen start met grotere vraag naar peren
In Spanje krijgt het perenseizoen 2020/2021 al vorm. In Lleida begon de verkoop van de Limonera-variëteit op 22 juli, de eerste Conference-peren arriveerden op 31 augustus en de Blanquilla zal naar verwachting rond 15 september in de schappen liggen. Daarom begint het seizoen rond dezelfde tijd als vorig jaar. Vanwege de hevige regenbuien in het voorjaar zal de productie dit jaar iets teruglopen tussen de 4-5%, afhankelijk van het ras en het productiegebied. Er wordt een volume van 300.000 ton verwacht.

Hoewel de maat van de Conference-peren dit jaar kleiner zal zijn (een wijdverbreid probleem in Europa), heeft het fruit over het algemeen meer ruwheid op de schil, iets wat Spaanse consumenten waarderen in het ras. Limonera-peren hebben vergelijkbare kalibers bereikt als die van de voorgaande seizoenen. De campagne begon met een iets hogere vraag in vergelijking met begin vorig jaar. De sector verwacht echter dat de vraag vanaf de derde week van september merkbaar zal toenemen, aangezien het steenfruitseizoen dit jaar twee weken eerder eindigde door een opmerkelijke daling van het aanbod. Opvallend is ook de invloed die de coronaviruspandemie heeft gehad op de perenconsumptie in Spanje. Sinds de lockdown in Spanje, is de consumptie van peren opmerkelijk gestegen, vooral in het geval van verpakte peren. De vraag nam zo sterk toe dat het seizoen meer dan een maand eerder eindigde dan normaal. Daarom is de sector optimistisch voor dit nieuwe seizoen.

De Spaanse Conference-peren concurreren sterk met de Belgische peren. De productie in België is vergelijkbaar met die van vorig jaar, dus er zal opnieuw veel concurrentie zijn op het gebied van prijzen, ook al zijn ze wat kleiner. Italië van zijn kant rapporteerde vorig jaar een scherpe daling van de productie, maar dit jaar herstellen de volumes zich, zodat Spaanse exporteurs niet verwachten dat ze de productietekorten in Italië zullen opvullen zoals vorig jaar.

Portugal: 30% minder Rocha-peren
Portugese perentelers hebben het Rocha-seizoen afgesloten met een productie die 30% lager uitvalt dan die van vorig jaar. Daarmee komt de productie dit jaar iets onder het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar uit. Dat meldt de Nationale Vereniging van Rocha-perentelers (ANP). De lagere productie is het gevolg van de slechte weersomstandigheden waarmee telers dit seizoen te maken hadden. Op Prognosfruit werd al een daling van 22% voorspeld, waarmee de productie op 159 miljoen kg uit zou komen, precies het gemiddelde van 2015-2019. Nu blijkt de productie toch nog iets lager uit te vallen. Vorig jaar was een topoogst met 202 miljoen kg, waarvan 70% werd geëxporteerd. Belangrijke exportmarkten voor de Rocha-peer zijn Duitsland, Frankrijk en Brazilië. Rocha is het vierde grootste perenras binnen de EU.

Zuid-Afrika: Goede vooruitzichten nieuwe seizoen, Abate Fetel populair onder telers
Voor peren is het momenteel een van de beste winters in 7-8 jaar in de producerende regio’s van Zuid-Afrika. De vooruitzichten van de Zuidwestelijke Kaap voor het komende seizoen zijn dan ook uitstekend te noemen.

De volle bloei is nog niet begonnen. Het kan wat langzamer zijn op de vroege BC’s (Bon Cretien, Williams of Bartlett) en op de Forellen door de koude winter. De afgelopen week liep het kwik echter op dus het kan zijn dat het seizoen achter de gebruikelijke start staat. De markt heeft nu vooral vraag naar vroege blosperen zoals de Rosemarie, Flamingo, Cheeky en Celina. Ondertussen is de sector bezig met het opnieuw verjongen van oude boomgaarden en worden het perenras Beurre Bosc door een gebrek aan vraag eruit gehaald. Ook de BC’s (Bon Chretien/Williams/Bartlett) worden eruit gehaald. Meestal wordt 40% van dit volume geëxporteerd en gaat de overige 60% naar de verwerkende industrie (gedroogd of conserven). Deze tak is niet langer meer economisch rendabel.

De peer die bij de telers in Zuid-Afrika het populairst is, is de Abate Fetel. Ze is wat moeilijker te telen maar de productie zorgt voor de hoogste opbrengst per hectare van alle rassen in Zuid-Afrika.

China: Lagere productie maar met kalme markt
Voor de productie wordt tot nu toe het grootste deel van het fruit geoogst en naar de koelopslag gestuurd. De weersomstandigheden waren niet gunstig, waardoor de productie van veel rassen afnam. De productie van de Crown peren daalde met 70%.

Voor de binnenlandse verkoop is enerzijds door verlaging de veldprijs hoger dan voorgaande jaren, waardoor de marktprijs omhoog gaat. Aan de andere kant is de consumptie lager dan normaal, dus de verkoop op de lokale markt gaat langzamer. Over het algemeen leidde de reductie in de volumes niet tot een krapte op de markt waardoor de markt vrij rustig is.

Voor export worden de volumes geleidelijk aan weer normaal. Dit is het eerste jaar dat Chinese peren naar Brazilië mogen exporteren. Een paar bedrijven verscheepten begin dit jaar peren naar Brazilië, de afzet gaat erg snel. Sommige bedrijven wilden na het parcours in grotere hoeveelheden doorgaan met exporteren, maar door het coronavirus is het moeilijk om de lokale boomgaarden te bezoeken. Daarom hebben ze het exportplan uitgesteld.

Verenigde Staten: Toename van biologische peren
De aanvoer van peren uit het Noordwesten van het land is gestegen met 2,1% aldus een teler uit de staat Washington. De maten zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar en nog veel fruit hangt momenteel aan de bomen. De oogst begon echter een week eerder dan normaal in augustus die startte met de Bartletts. Vorig week startte de oogst van de Anjou. Het aandeel biologische peren groei in de VS en vooral de Aziatische biologische peren zijn nu een populaire niche. De vraag naar peren is stabiel en zelfs met een lichte stijging gekeken naar het aantal zendingen dat met 24% steeg. Rond juli daalde de vraag met 2% in waarde maar dat was deels ook te wijten aan een afname in het volume. Richting de herfst toe stijgt de vraag opnieuw op de binnenlandse markt. Door het coronavirus is er wel meer vraag naar verpakte peren. Van het totale volume in de schappen wordt nu 25% verpakt tegenover 18% voor het coronavirus.

Uit Californië komt er nu ook een goede aanvoer van Bartlett en Bosc peren en deze week volgen ook de Comice, French Butter en Seckels maar de regionale verschillen in de staat Californië zijn groot met bijvoorbeeld een kleine oogst in Sacramento. De oogst begon in de staat een week later dan normaal. De oogst is wat kleiner met daardoor hogere prijzen.

Australië: Nieuw peren clubras voor het eerst in Australië geteeld
Telers in heel Australië zijn begonnen met de eerste aanplant van QTee-perenbomen, een nieuwe aromatische rode peer. Horticulture Brand Management Australia Pty Ltd (HBMA) heeft nu de Australische licentie voor deze peer. De QTee komt oorspronkelijk uit Noorwegen.

Volgens de laatste gegevens van Hort Innovation (juni 2019) vertoonde de totale perenproductie in Australië een lichte daling in de productie. De volumes zijn met 4% gedaald tot 114.496 ton, maar de waarde is gestegen tot 115,4 miljoen AUD (70,9 miljoen euro). De export daalde ook met 26% in volume tot 9.190 ton en met 16% in waarde tot 16,4 miljoen AUD (10 miljoen Euro). Nieuw-Zeeland (26%) en Indonesië (17%) waren de grootste exportbestemmingen. Ondertussen ging 34% van de totale productie naar de verwerking.

Voor volgende week: Overzicht wereldmarkt appelen


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven