Johan Beckers en Rick Dellemann van Andes Fruits, Colombia

"Europese markt biedt nog volop ruimte voor groei paars passiefruit"

In Colombia wordt paars passiefruit jaarrond geteeld en geëxporteerd. De populariteit van dit product groeit, met name in Europa, en ook de productie neemt toe. Johan Beckers teelt en exporteert deze exotische fruitsoort inmiddels al 20 jaar, nadat hij zijn vaderland België vaarwel zei om zich in Colombia te settelen. Physalis is nog steeds  het voornaamste product voor zijn bedrijf Andes Fruits maar paars passiefruit wordt ook steeds belangrijker. 

Geteeld op grote hoogte
Het klimaat in Colombia is het hele jaar door stabiel maar het land kent veel verschillende hoogteniveaus, die allemaal over hun eigen unieke groeiomstandigheden beschikken. "Van oudsher wordt paars passiefruit op een hoogte van zo'n 1.800 tot 2.000 boven zeeniveau geteeld en dit is ook waar de grootste productie ook vandaag de dag nog plaatsvindt. De laatste tijd is er echter ook een trend in opkomst om passiefruit op nog grotere hoogte te telen tussen de 2.500 tot 2.800 meter. Hiermee neemt de kans op ziekten en plagen af en we hebben gemerkt dat dit heel goed werkt." 

Met bio-producten nichemarkten bereiken
Andes Fruits werkt met zowel conventionele als biologische producten. In Colombia is de biologische teelt nog niet zo ingeburgerd waardoor het omschakelen van bedrijven naar de biologische teelt veel extra inzet vereist. "Het is hier erg moeilijk om mensen te vinden die ervaring hebben met de biologische teelt," zegt Rick Dellemann, die begin juni bij Andes Fruits is komen werken. "Men moet veel tijd en geld investeren om deze producten biologisch te kunnen telen. De certificeringsinstanties in Europa zijn ook steeds strenger geworden met het toekennen van biocertificaten."

Ondanks dat de biologische teelt vele uitdagingen met zich meebrengt, vindt Andes Fruits dit het allemaal waard. "Eén van de redenen waarom we dit doen is omdat we overtuigd zijn van het belang van de biologische teelt. Het land heeft deze duurzame tuinbouwmethode nodig."


Johan Beckers en Rick Dellemann

Werken aan het tot stand komen van gegarandeerde minimumprijzen
Het paarse passiefruit van Andres Fruits is vooral bestemd voor de Europese markt omdat in de Verenigde Staten momenteel de import van Colombiaans passiefruit nog niet is toegestaan. "Het fruit komt Europa binnen via de haven van Rotterdam maar slechts een klein deel van het fruit wordt in Nederland zelf geconsumeerd omdat het meeste fruit opnieuw wordt geëxporteerd. Duitsland is de grootste markt voor paars passiefruit maar we exporteren ons fruit ook naar Frankrijk, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. We zien echter ook mogelijkheden in Polen en Wit-Rusland," zegt Beckers. 

Colombia is momenteel de grootste leverancier van paars passiefruit. Beckers legt uit: "Kenia en Zuid-Afrika telen dit product ook maar exporteren het alleen maar per luchtvracht. Hierdoor is hun product stukken duurder en heeft Colombia dus een concurrentievoordeel. Wanneer er aanvoer is vanuit alle drie deze herkomstgebieden heeft dit een nadelig effect op de prijs omdat er dan te grote aantallen op de markt zijn."

Vraag in kaart brengen
Op de verschillende markten groeit de populariteit van exotische groenten en fruit. Desondanks is er maar zeer weinig informatie beschikbaar over de consumptiepatronen van paars passiefruit. "Momenteel traceren we de export om een beter idee te krijgen van het verloop van de vraag gedurende het jaar," vervolgt Beckers. "Het helpt wanneer we kunnen zien in welke perioden van het jaar de vraag piekt. Voor physalis zijn de maanden in aanloop naar Kerst bijvoorbeeld cruciaal. Zodra we weten welke tijden van het jaar het belangrijkst zijn voor de afzet van passiefruit, dan kunnen we onze productie hierop afstemmen."

Uitdagingen pandemie
Toen de pandemie in maart uitbrak, kwam Andes Fruits voor de nodige uitdagingen te staan. Beckers: Het grootste probleem was de transittijd, die van deur-tot-deur van Colombia naar Europa zo'n 30 dagen in beslag neemt. Er waren dus al zendingen onderweg toen de pandemie uitbrak en toen het fruit Europa bereikte, was er nog nauwelijks vraag naar. Importeurs waren echter behoorlijk creatief in het vinden van nieuwe afzetmogelijkheden voor het product en hebben ervoor gezorgd dat het werd gedistribueerd, soms met verlies, zodat het niet hoefde te worden gedumpt." 

In april kon het bedrijf haar normale werkzaamheden weer hervatten. "We hebben meteen maatregelen getroffen om onze productie te stroomlijnen en om onze processen efficiënter te maken. Het product dat al over zee onderweg was toen de pandemie toesloeg, had last van problemen maar daarna was de kwaliteit weer prima," aldus Beckers. 

Filosofie gericht op duurzaamheid en Fair Trade 
Andes Fruits werkt met vele kleine teeltbedrijven samen om haar aanvoer te kunnen garanderen. "Hier beschouwt men een bedrijf van één hectare als groot," vervolgt Dellemann. "Dit betekent dat je met heel veel verschillende telers samen moet werken om aan de benodigde aantallen te komen. Daarom is het onze filosofie om zo efficiënt mogelijk te werken zodat we deze telers een betere prijs kunnen bieden. We richten ons op duurzaamheid en houden ons aan de richtlijnen van Fair Trade, en niet alleen voor ons Fair Trade-fruit. Het menselijke aspect van de handel is eveneens erg belangrijk voor ons daarom bestaat ons perstoneelbestand voor 90% uit vrouwen die hier buitengewoon moeilijk aan werk kunnen komen."

Om deze reden spant het bedrijf zich ook in voor betere marktstandaarden voor passiefruit. "We hebben gewerkt aan de totstandkoming van een gegarandeerde minimumprijs, niet allen voor onze klanten maar voor de hele sector. Er zijn maanden waarin de prijs hoog is maar er zijn ook perioden waarin de prijs fors daalt en  ons bedrijf en onze telers verlies maken. Dit is iets wat we moeten en ook kunnen voorkomen als importeurs en groothandelaren het met hun retailklanten ook eens kunnen worden over een gegarandeerde minimumprijs. We hechten grote waarde aan het creëren van een eerlijke en rendabele sector voor alle partijen," zegt Dellemann tot slot.  

Voor meer informatie: 
Johan Beckers
Andes Export
Tel: +57 300 2661 576
Email: jbeckers@andesexport.com
www.andesexport.com

Rick Dellemann
Andes Export
Tel: +57 300 7818 295
Email: rick@andesexport.com
www.andesexport.com


Publicatiedatum:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven